h

Energie en bodem

Ook Zuid-Holland moet de komende jaren overgaan op nieuwe, schone vormen van energie. De SP denkt volop mee over aardwarmte, zonne-energie en meer. 

24 maart 2017

Normale inkomens bij warmtebedrijf

Foto: MBZH

Ook Zuid-Holland moet bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde en het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Plan is om hiertoe restwarmte in de provincie beter te benutten. Een nieuw warmtebedrijf moet hierbij een belangrijke rol krijgen. De SP kan dit idee steunen, maar wil wel dat een mede met publiek geld gefinancierd bedrijf zich houdt aan de Wet normering topinkomens.

Lees verder
16 november 2014

Provinciebestuur tegen schaliegasboringen

De SP-Statenfractie steunt het standpunt van het provinciebestuur om niet mee te werken aan boringen naar schaliegas als het Rijk daarom vraagt. Schaliegasboringen zijn in strijd met het provinciaal beleid waarin extra energiewinning uit hernieuwbare bronnen bevorderd wordt.

Lees verder
22 oktober 2013

Zonder bedrijventerrein geen windmolens in Gorinchem-noord

De provincie staat de aanleg van drie windmolens in Gorinchem-Noord alleen toe als het geplande bedrijventerrein er ook daadwerkelijk komt. Gedeputeerde Veldhuijzen bevestigde deze afspraak tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving op 16 oktober.

Lees verder
30 januari 2013

Actualisering Provinciale Structuurvisie

Vandaag werd de Provinciale Structuurvisie geactualiseerd. Deze visie bepaalt samen met een bijbehorende verordening wat waar in onze provincie mag gebeuren, van woningbouw tot natuurgebied. SP-statenlid Jerry Snellink is woordvoerder Ruimtelijke Ordening en behandelde dit onderwerp vandaag in Provinciale Staten: "De structuurvisie is belangrijk om heldere regels te stellen richting gemeenten over wat waar mogelijk is. Zuid-Holland is een volle provincie en we moeten zorgvuldig omgaan met onze schaarse ruimte". Binnen de actualisering waren een aantal opvallende onderwerpen aan de orde. Hieronder een korte toelichting per onderwerp.

Lees verder
18 februari 2009

Zuid-Holland krijgt zuinigere verlichting

“Op de openbare verlichting kan veel energie bespaard worden” aldus SP statenlid Lies van Aelst. Het bestuur van Zuid-Holland gaat samen met gemeenten werken aan zuinige verlichting, de SP is blij dat er gehoor wordt gegeven aan de oproep die zij in 2007 deden. Deze energie besparing levert niet alleen veel geld op, maar zorgt ook voor minder uitstoot van bijvoorbeed CO2. Eerder heeft de SP aan het provinciebestuur gevraagd om niet alleen aan gemeenten te vragen de verlichting zuinig te maken, maar dit zelf ook te doen. Het provinciebestuur heeft hier positief op gereageerd en aangegeven dat de verlichting binnen 12 jaar vervangen moet zijn.

Lees verder
23 november 2005

SP stort gifgrond Stort van Troost voor de deur van Shell

Foto: SP

SP-Kamerlid Krista van Velzen en SP Statenlid Bart Vermeulen hebben vanmorgen met enkele collega-actievoerders ernstig vervuilde grond gestort op de stoep van het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Hoewel zowel de woordvoerder van Shell als de politie het Kamerlid sommeerden de grond weer mee te nemen, waren de SP aktivisten daartoe niet bereid. Van Velzen: 'Het moet ook niet gekker worden. Shell heeft decennia lang zwaar chemisch afval in een kwetsbaar natuurgebied gestort. Ze weigeren nog steeds hun verantwoordelijkheid te nemen. Nu wij ze een handje helpen moeten ze hun eigen cadeautjes niet weigeren!
Ik neem de nieuwe reclameslogan van Shell zeer serieus: waar u stopt gaan wij verder! Vandaag hebben we een klein deel van de nalatenschap op de stoep van Shell gestort. Daar hoort het natuurlijk niet thuis, maar het kan daar in ieder geval minder kwaad dan in de bodem van de Biesbosch.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier