h

Bestuur en financiën

Kijk voor alle informatie over de begroting en de financiën van de provincie Zuid-Holland hier

24 mei 2018

Eerste Zuid-Hollandse Dag van de Verantwoording: tachtig inwoners praten mee

Foto: pzh

Wat deed de provincie goed het afgelopen jaar? Wat kan beter? Zo’n tachtig inwoners van Zuid-Holland gaven gister hun visie op de jaarstukken van de provincie. Hierin leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over de prestaties en uitgaven van de provincie in het afgelopen jaar. Fractievoorzitter Lies van Aelst is enthousiast over deze versterking van de volksvertegenwoordiging: ‘Waarom zouden we dit niet ook vóór de begroting doen?’

Lees verder
3 april 2018

Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘Ook mensen met arbeidsbeperking verdienen fatsoenlijk loon en zekerheid’

Werken voor minder dan minimumloon, met een beperkte aanvulling als je een partner of vermogen hebt, met minder WIA en WW-rechten en zonder pensioenopbouw? ‘Een onzalig plan’, aldus fractievoorzitter Lies van Aelst. ‘Wat de SP betreft werkt de provincie hier dus niet aan mee’. Ook landelijk zet de SP zich samen met onder meer vakbonden en belangenorganisaties in om deze foute plannen zo snel mogelijk van tafel te krijgen.

Lees verder
8 november 2017

Bijdrage fractievoorzitter Lies van Aelst bij behandeling begroting 2018

Foto: PZH

Provinciale Staten van Zuid-Holland bespreken vandaag de begroting voor 2018. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst vroeg in haar betoog aandacht voor onder meer ernstige uitbuiting van werknemers in de kassen in het Westland, goede Brabantse ideeën over de 'terugkerende overheid', bodemdaling, de energietransitie en uiteraard openbaar vervoer.

Lees verder
21 april 2017

SP: investeer meevaller in goed en betaalbaar OV

Foto: SP

Zuid-Holland ligt op koers met de uitvoering van het coalitieakkoord, zo blijkt uit de cijfers over 2016. De provincie werd niet alleen groener met ruim duizend hectare nieuw ingerichte natuurgebieden en recreatiegebied rond de steden. Er werden ook fondsen voor veerdiensten en duurzame energie ingesteld. Het positieve rekeningresultaat wil de SP graag uitgeven aan verbetering van het OV.

Lees verder
18 februari 2015

Financieel toezicht op gemeenten flink verbeterd

Foto: DS

Met de SP in het provinciebestuur is het financieel toezicht op gemeenten flink verbeterd. ‘De provincie controleert nu beter of de begroting op orde is. Ook informeren we gemeenteraden, zodat die hun controlerende taak beter kunnen doen. Het gaat wel om belastinggeld’,  aldus SP-Statenlid en woordvoerder Financiën en bestuur Jerry Snellink.

Lees verder
7 november 2014

College bespaart fors op reisjes en loonkosten

Het provinciebestuur van Zuid-Holland bezuinigde de afgelopen jaren niet alleen fors op buitenlandse reisjes. Ook de salariskosten van het eerste College met de SP vallen flink lager uit. De kosten daalden ten opzichte van 2010 met dertig procent.

Lees verder
28 mei 2014

provincie moet blijven investeren

De SP in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op om te blijven investeren om zo de economie te stimuleren. De partij doet de oproep omdat uit de jaarstukken blijkt dat de provincie minder investeert dan gepland. Ook lopen de bestemmingsreserves op.

Lees verder
20 augustus 2013

SP: niet opnieuw subsidiegeld in het water

Naar aanleiding van de subsidie voor het pontje Veerkracht bij Moordrecht beloofde het College de subsidieregeling voor veren tegen het licht te houden. Inmiddels zijn we een half jaar verder. De SP-fractie is benieuwd naar de stand van zaken.

Lees verder
31 mei 2013

Provincie sluit 2012 financieel positief af

Deze week bespraken de Provinciale Staten de jaarcijfers en de jaarrekening over 2012. Het eerste volledige jaar waarin de SP in Zuid-Holland meebestuurt, laat een positief resultaat van 15,1 miljoen euro zien. Geen slechte prestatie in tijden van crisis.

Lees verder
20 mei 2013

Zuid-Holland bijna op Roemernorm

De SP-Statenfractie is tevreden over de forse vermindering van de kosten voor externe inhuur door de provincie. Deze bedroegen in 2012 11% van de totale loonkosten. Zuid-Holland voldoet hiermee bijna aan de zogeheten Roemernorm, die voor ministeries een maximum van 10% stelt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier