h

Bestuur en financiën

Kijk voor alle informatie over de begroting en de financiën van de provincie Zuid-Holland hier

16 november 2003

Opdracht aan GS: transparante en leesbare begroting 2005

Tijdens de algemene beschouwingen op 12 november 2003 werd in de provinciale staten de motie ´brochure begroting éénoogopslag´ unaniem aangenomen. De motie was door Gerard Harmes van de SP-statenfractie ingediend en door alle fracties ondertekend. Sinds de invoering van het duale stelsel bleek het samengevatte overzicht van de begroting te ontbreken. Één van de doelen van de invoering van het duale stelsel is de kloof tussen burger en het provinciale bestuur te verkleinen.
De ook voor statenleden moeilijk leesbare begroting zou voor de burger inzichtelijk moeten worden.

Lees verder
30 juli 1999

Opheldering over betrokkenheid Baarspul bij NTLA

SP-Statenlid Gerard Harmes wil snel opheldering van het College van gedeputeerde Staten over de belangen van provinciaal ambtenaar K. Baarspul bij vermogensbeheerder NTLA.
Baarspul speelt een belangrijke rol in de Ceteco-affaire en het bedrijf NTLA bemiddelde bij het verstrekken van de leningen aan Ceteco.
Gisteren kwam deze kwestie in de openbaarheid na een uitzending van het televisieprogramma NOVA.

Lees verder
19 december 1997

Stop geldverspilling subsidie Waterloopkundig laboratorium

Het waterloopkundig laboratorium krijgt van de provincie twee miljoen gulden als het niet verhuist naar Lelystad.
Eerder het had provinciebestuur juist bepaald dat het bedrijf geen directe steun mocht krijgen.
De SP heeft fel geprotesteerd tegen de ommezwaai van de provincie.
Statenlid Fenna Vergeer:

Lees verder

Pagina's

U bent hier