h

Bestuur en financiën

Kijk voor alle informatie over de begroting en de financiën van de provincie Zuid-Holland hier

7 november 2014

College bespaart fors op reisjes en loonkosten

Het provinciebestuur van Zuid-Holland bezuinigde de afgelopen jaren niet alleen fors op buitenlandse reisjes. Ook de salariskosten van het eerste College met de SP vallen flink lager uit. De kosten daalden ten opzichte van 2010 met dertig procent.

Lees verder
28 mei 2014

provincie moet blijven investeren

De SP in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op om te blijven investeren om zo de economie te stimuleren. De partij doet de oproep omdat uit de jaarstukken blijkt dat de provincie minder investeert dan gepland. Ook lopen de bestemmingsreserves op.

Lees verder
20 augustus 2013

SP: niet opnieuw subsidiegeld in het water

Naar aanleiding van de subsidie voor het pontje Veerkracht bij Moordrecht beloofde het College de subsidieregeling voor veren tegen het licht te houden. Inmiddels zijn we een half jaar verder. De SP-fractie is benieuwd naar de stand van zaken.

Lees verder
31 mei 2013

Provincie sluit 2012 financieel positief af

Deze week bespraken de Provinciale Staten de jaarcijfers en de jaarrekening over 2012. Het eerste volledige jaar waarin de SP in Zuid-Holland meebestuurt, laat een positief resultaat van 15,1 miljoen euro zien. Geen slechte prestatie in tijden van crisis.

Lees verder
20 mei 2013

Zuid-Holland bijna op Roemernorm

De SP-Statenfractie is tevreden over de forse vermindering van de kosten voor externe inhuur door de provincie. Deze bedroegen in 2012 11% van de totale loonkosten. Zuid-Holland voldoet hiermee bijna aan de zogeheten Roemernorm, die voor ministeries een maximum van 10% stelt.

Lees verder
16 november 2003

Opdracht aan GS: transparante en leesbare begroting 2005

Tijdens de algemene beschouwingen op 12 november 2003 werd in de provinciale staten de motie ´brochure begroting éénoogopslag´ unaniem aangenomen. De motie was door Gerard Harmes van de SP-statenfractie ingediend en door alle fracties ondertekend. Sinds de invoering van het duale stelsel bleek het samengevatte overzicht van de begroting te ontbreken. Één van de doelen van de invoering van het duale stelsel is de kloof tussen burger en het provinciale bestuur te verkleinen.
De ook voor statenleden moeilijk leesbare begroting zou voor de burger inzichtelijk moeten worden.

Lees verder
30 juli 1999

Opheldering over betrokkenheid Baarspul bij NTLA

SP-Statenlid Gerard Harmes wil snel opheldering van het College van gedeputeerde Staten over de belangen van provinciaal ambtenaar K. Baarspul bij vermogensbeheerder NTLA.
Baarspul speelt een belangrijke rol in de Ceteco-affaire en het bedrijf NTLA bemiddelde bij het verstrekken van de leningen aan Ceteco.
Gisteren kwam deze kwestie in de openbaarheid na een uitzending van het televisieprogramma NOVA.

Lees verder
19 december 1997

Stop geldverspilling subsidie Waterloopkundig laboratorium

Het waterloopkundig laboratorium krijgt van de provincie twee miljoen gulden als het niet verhuist naar Lelystad.
Eerder het had provinciebestuur juist bepaald dat het bedrijf geen directe steun mocht krijgen.
De SP heeft fel geprotesteerd tegen de ommezwaai van de provincie.
Statenlid Fenna Vergeer:

Lees verder

Pagina's

U bent hier