h

Fractie

7 april 2014

Rondleiding bij provincie en SP-Statenfractie

Je altijd al afgevraagd wat de provincie doet en wie onze Statenleden en gedeputeerde in Zuid-Holland zijn? Kom dan langs op vrijdag 13 juni voor een rondleiding op het provinciehuis!

Lees verder
26 maart 2014

Verklaring over opstelling Wilders

Vandaag werd tijdens de Statenvergadering kort gesproken over de uitlatingen van PVV-leider Wilders en de steun daarvoor van de provinciale PVV-fractie. Ook SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen sprak een verklaring uit.

Lees verder
21 januari 2014

Bart Vermeulen nieuwe fractievoorzitter

Harre van der Nat stopt per vandaag als fractievoorzitter van de SP in Zuid-Holland. Tot aan de verkiezingen van 2015 neemt Bart Vermeulen deze taak over. Vermeulen was van 2007 tot 2011 ook al voorzitter van de SP-Statenfractie.

Lees verder
6 november 2013

Algemene beschouwingen: 18 jaar SP in de Staten

Foto: Provincie Zuid-Holland

Bij de algemene beschouwingen keek plaatsvervangend fractievoorzitter Bart Vermeulen terug op 18 jaar SP in Provinciale Staten.
In die terugblik stond hij vooral stil bij de vooruitgang die op een aantal belangrijke punten is geboekt sinds de SP in het College van Gedeputeerde Staten zit.

Lees verder
3 september 2013

Bijpraten met de Gelderse Statenfractie

In Zuid-Holland bestuurt de SP nu ruim twee jaar mee in het College. Wat daar allemaal bij komt kijken, was onderwerp van gesprek tijdens het werkbezoek van de Gelderse Statenfractie aan SP Zuid-Holland op woensdag 28 augustus.

Lees verder
10 april 2013

Haagse SP neemt kijkje bij provincie

Zuid-Holland is één van de eerste provincies waar de SP actief meebestuurt in het College. Wat daar allemaal bij komt kijken, was onderwerp van gesprek tijdens het bezoek van de SP-afdeling Den Haag aan het Provinciehuis op vrijdag 5 april.

Lees verder
15 augustus 2011

Van Aelst geeft gastles

Vandaag heeft SP Statenlid Lies van Aelst uitleg gegeven over de Provincie aan een groep eerstejaars studenten van het ROC Leiden. Lies van Aelst: ‘Het is erg leuk om jongeren te vertellen over de provincie, omdat jongeren vaak weinig interesse hebben in de provincie en er weinig vanaf weten. Hopelijk kan ik het wat dichter bij hun belevingswereld brengen, want de Provincie neemt belangrijke besluiten die ook jongeren aangaan zoals in de jeugdzorg en het openbaar vervoer, maar ook de toekomstige inrichting van de ruimte. Het is leuk om te zien dat in de loop van zo`n les er veel goede en moeilijke vragen gesteld worden.

Lees verder
30 maart 2011

VVD, CDA, SP en D66 gaan coalitiebesprekingen aan

Hedenochtend hebben de vertegenwoordigers van VVD, CDA, SP en D66 in een gesprek met informateur Bruno Bruins aangegeven dat hun onderlinge verkennende gesprekken het vertrouwen geven dat een goede basis is gelegd voor het vormen van een coalitie in de provincie Zuid-Holland. De partijen hebben daarbij benadrukt dat zowel de inhoudelijke discussie als de samenwerkingsbereidheid een rol spelen. Het gesprek van de informateur met de vier lijsttrekkers, Floor Vermeulen (VVD), Liesbeth Spies (CDA), Harre van der Nat (SP) en Geertjan Wenneker (D66) hebben hem voldoende vertrouwen gegeven dat deze partijen de wil hebben om met elkaar overeenstemming te bereiken over een coalitieakkoord. VVD, CDA, SP en D66 hebben gezamenlijk 28 van de 55 zetels in Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Lees verder
16 maart 2011

Bedankt Eva, Erik, Frank-Johan, Wiel en Peter!

Foto: Provincie Zuid-Holland / afscheid Eva, Frank, Wiel, Erik, Peter
Vandaag nemen vijf statenleden van de SP afscheid van Provinciale Staten. Door de verkiezingsuitslag of omdat ze stoppen komen ze niet terug. De fractie wil daarom een groot woord van dank uitspreken aan de inzet in de Staten en is blij dat ze op de achtergrond blijven helpen aan onderwerpen die spelen. Een van de onderwerpen die vier jaar lang heeft gespeeld is de kwaliteit van de Jeugdzorg in Zuid Holland. Eva de Bakker heeft zich enorm ingezet om een zo goed mogelijke jeugdzorg in de Provincie neer te zetten. Een van haar drijfveren was, dat er door gebrek aan opvangplaatsen, jongeren in jeugdgevangenissen werden opgesloten. Niet alleen de SP maar ook de jeugdzorg heeft dus veel te danken aan de grote inzet van Eva. CdK Franssen kenmerkte Eva door de opmerking :”Dat kinderen in de jeugdzorg centraal moeten staan en niet de regels over geld stond voor jou centraal”Lees verder
16 maart 2011

SP statenlid Lies van Aelst krijgt Peter van Heemsttroffee

Lies van Aelst heeft uit handen van Geertjan Wenneker (D'66) en Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) de Peter van Heemsttroffee gekregen. Hiermee werd Lies uitgeroepen als 'Kei van een Statenlid'. Carla van Viegen oordeelde over Lies: "Ze werd voor het eerst gekozen in de vorige periode, en ondanks haar jonge leeftijd had ze het statenwerk snel onder de knie. Ze was in staat om volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten met elkaar te verbinden ondanks hun politiek inhoudelijke verschillen. Ze is een warme, sociale, bevlogen en betrokken statenlid."

Lees verder

Pagina's

U bent hier