h

Fractie

8 maart 2007

8 zetels voor de SP, 13½% van de stemmen

Foto: SP / Verkiezingsoverwinning

De komende vier jaar bestaat de Statenfractie van de SP uit acht personen.
Bij de Statenverkiezingen van 7 maart haalde de SP de hoogste uitslag ooit met 13,5% van de stemmen. Vanwege de verkleining van Provinciale Staten (van 83 naar 55 zetels) is dat goed voor acht zetels en daarme is de SP de vierde partij geworden.

Lees verder
10 januari 2007

Bart Vermeulen lijsttrekker SP Zuid-Holland

Statenlid Bart Vermeulen is door de leden van de SP gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen van provinciale staten op 7 maart. Tijdens een regioconferentie in Rotterdam stelden afgevaardigden van de SP-afdelingen in Zuid-Holland de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast. Vermeulen is op dit moment statenlid en houd zich vooral bezig met groen, water en milieu. Naast statenlid is Vermeulen leraar aardrijkskunde in Leiden.

Lees verder
14 december 2006

Regioconferentie over programma en kandidatenlijst

Maandag 18 december wordt door de regioconferentie het concept verkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst behandeld. De afdelingen uit Zuid Holland hebben hun afvaardiging inmiddels vastgesteld. De afdelingen in de provincie hebben inmiddels diverse wijzigingsvoorstellen ingediend voor kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Beiden zullen op deze conferentie worden vastgesteld en hierna definitief zijn.

Lees verder
29 juni 2006

Van der Nat nieuw statenlid SP

 Afgelopen woensdag is Voorschotenaar Harre van der Nat beëdigd als provinciaal Statenlid voor de SP. Hij volgde Frank van der Gaag op die om zwaarwegende privé-redenen zijn statenlidmaatschap moest beëindigen. Van der Nat was eerder als voorzitter actief in de SP afdeling Leiderdorp. Na zijn verhuizing naar Voorschoten richtte hij daar met enkele actieve leden een nieuwe SP afdeling op.

Lees verder
22 mei 2006

Kandidaatstelling Provinciale Staten

De kandidatencommissie voor de Statenverkiezingen van maart 2007 roept SP leden op om kandidaten aan te melden voor het lidmaatschap van Provinciale Staten. De provincie voert veel taken uit op het terrein van zorg, ruimtelijke ordening en milieu. Veel zaken waar een gemeente te klein voor is, maar het rijk te groot liggen in handen van de provincie.Een sterke SP fractie mag ook daar niet ontbreken.

Lees verder
21 mei 2006

Gerard Harmes stopt in 2007

Gerard Harmes SP fractievoorzitter in provinciale staten, Gerard Harmes, stopt in 2007. Dat kondigde hij aan op een partij bijeenkomst afgelopen woensdag in het provinciehuis in Den Haag. Na 21 jaar volksvertegenwoordiging en ruim 35 jaar actief te zijn geweest in de actieve politiek vindt Harmes het "wel even genoeg". In oktober 2006 hoopt hij 60 jaar te worden. De in Alphen aan den Rijn woonachtige politicus wil in 2007 ruimte maken voor wat hij noemt fris en jong talent. Gerard is van huis uit sociaal geograaf en sinds 1975 werkzaam als docent aardrijkskunde.

Lees verder
1 maart 2006

Frank van der Gaag nieuw SP Statenlid

Foto: Provincie Zuid-Holland / Frank van der Gaag
Lees verder
21 november 2004

Wisseling in de fractie.

Wegens een verhuizing naar Terschelling is Jolanda Gooiker teruggetreden als Statenlid voor de SP. Jolanda Gooiker was vooral actief op het terrein van het openbaar vervoer en de jeugdzorg en verwierf bekendheid door haar aanhoudende strijd voor de realisatie van een bushalte in Rijnsaterwoude die er begin 2005 ook komt.

Lees verder
3 november 2004

Maak kennis met de Statenfractie

Altijd al willen weten wat het provinciehuis heeft gekost? Wat de SP fractie in Zuid-Holland zoal doet? Wie er in de Provinciale Staten zitten? De SP fractie Zuid-Holland heeft nog plaatsen vrij voor de rondleiding op woensdag 17 november. In de fractie zitten sinds vorig jaar vier Statenleden, die vertellen wat zij meemaken op het provinciehuis te Den Haag. Het lijkt soms wel een andere wereld waarin uiteenlopende onderwerpen aan de orde zijn. Van gemeentelijke herindelingen, en bestrijding van muskusratten tot kunstwerken op rotondes, en woningbouwprogramma´s. Een rondleiding door de gebouwen en koffie in de fractiekamer horen ook bij de kennismaking. Het geheel duurt ongeveer twee uur, de rondleidingen worden zowel ´s middags als ´s avonds verzorgd. Een vrijwillige bijdrage in de kosten kunt u eventueel ter plaatse doen.

Lees verder
15 september 2004

Rondleiding en bezoek aan de SP fractie.

Altijd al willen weten wat het provinciehuis heeft gekost? Wat de SP fractie in Zuid-Holland zoal doet? Wie er in de Provinciale Staten zitten? De SP fractie Zuid-Holland vertelt u graag over haar werk als oppositiepartij. In de fractie zitten sinds vorig jaar vier Statenleden, die vertellen wat zij meemaken op het provinciehuis te Den Haag. Het lijkt soms wel een andere wereld waarin uiteenlopende onderwerpen aan de orde zijn. Van gemeentelijke herindelingen, en bestrijding van muskusratten tot kunstwerken op rotondes, en woningbouwprogramma´s. Een rondleiding door de gebouwen en koffie in de fractiekamer horen ook bij de kennismaking. Het geheel duurt ongeveer twee uur, de rondleidingen worden zowel ´s middags als ´s avonds verzorgd. Een vrijwillige bijdrage in de kosten kunt u eventueel ter plaatse doen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier