h

Fractie

15 augustus 2011

Van Aelst geeft gastles

Vandaag heeft SP Statenlid Lies van Aelst uitleg gegeven over de Provincie aan een groep eerstejaars studenten van het ROC Leiden. Lies van Aelst: ‘Het is erg leuk om jongeren te vertellen over de provincie, omdat jongeren vaak weinig interesse hebben in de provincie en er weinig vanaf weten. Hopelijk kan ik het wat dichter bij hun belevingswereld brengen, want de Provincie neemt belangrijke besluiten die ook jongeren aangaan zoals in de jeugdzorg en het openbaar vervoer, maar ook de toekomstige inrichting van de ruimte. Het is leuk om te zien dat in de loop van zo`n les er veel goede en moeilijke vragen gesteld worden.

Lees verder
30 maart 2011

VVD, CDA, SP en D66 gaan coalitiebesprekingen aan

Hedenochtend hebben de vertegenwoordigers van VVD, CDA, SP en D66 in een gesprek met informateur Bruno Bruins aangegeven dat hun onderlinge verkennende gesprekken het vertrouwen geven dat een goede basis is gelegd voor het vormen van een coalitie in de provincie Zuid-Holland. De partijen hebben daarbij benadrukt dat zowel de inhoudelijke discussie als de samenwerkingsbereidheid een rol spelen. Het gesprek van de informateur met de vier lijsttrekkers, Floor Vermeulen (VVD), Liesbeth Spies (CDA), Harre van der Nat (SP) en Geertjan Wenneker (D66) hebben hem voldoende vertrouwen gegeven dat deze partijen de wil hebben om met elkaar overeenstemming te bereiken over een coalitieakkoord. VVD, CDA, SP en D66 hebben gezamenlijk 28 van de 55 zetels in Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Lees verder
16 maart 2011

Bedankt Eva, Erik, Frank-Johan, Wiel en Peter!

Foto: Provincie Zuid-Holland / afscheid Eva, Frank, Wiel, Erik, Peter
Vandaag nemen vijf statenleden van de SP afscheid van Provinciale Staten. Door de verkiezingsuitslag of omdat ze stoppen komen ze niet terug. De fractie wil daarom een groot woord van dank uitspreken aan de inzet in de Staten en is blij dat ze op de achtergrond blijven helpen aan onderwerpen die spelen. Een van de onderwerpen die vier jaar lang heeft gespeeld is de kwaliteit van de Jeugdzorg in Zuid Holland. Eva de Bakker heeft zich enorm ingezet om een zo goed mogelijke jeugdzorg in de Provincie neer te zetten. Een van haar drijfveren was, dat er door gebrek aan opvangplaatsen, jongeren in jeugdgevangenissen werden opgesloten. Niet alleen de SP maar ook de jeugdzorg heeft dus veel te danken aan de grote inzet van Eva. CdK Franssen kenmerkte Eva door de opmerking :”Dat kinderen in de jeugdzorg centraal moeten staan en niet de regels over geld stond voor jou centraal”Lees verder
16 maart 2011

SP statenlid Lies van Aelst krijgt Peter van Heemsttroffee

Lies van Aelst heeft uit handen van Geertjan Wenneker (D'66) en Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) de Peter van Heemsttroffee gekregen. Hiermee werd Lies uitgeroepen als 'Kei van een Statenlid'. Carla van Viegen oordeelde over Lies: "Ze werd voor het eerst gekozen in de vorige periode, en ondanks haar jonge leeftijd had ze het statenwerk snel onder de knie. Ze was in staat om volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten met elkaar te verbinden ondanks hun politiek inhoudelijke verschillen. Ze is een warme, sociale, bevlogen en betrokken statenlid."

Lees verder
7 maart 2011

5 SP`ers in de Staten

Foto: SP

De SP is bij de Provinciale Staten verkiezingen de 5e partij van Zuid-Holland geworden, met 5 zetels. Dit is winst ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen in 2010, maar ten opzichte van de verkiezingen in 2007 is dit een verlies van 3 zetels. Dit is voor de SP de eerste keer dat er verlies is bij de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland.
‘Hoewel het niet onverwacht komt, is het nooit leuk om te verliezen’ zegt SP lijsttrekker Harre van der Nat. ‘Bij de Tweede Kamer verkiezingen van 2006 behaalde de SP een enorme winst. Ook stonden we op 30 kamerzetels in de peilingen in 2007. In 2010 hebben we behoorlijk verloren met de Tweede Kamer verkiezingen, een deel van die stemmers hebben we in 2011 terug gewonnen. Daar ben ik trots op en blij mee!’

Lees verder
26 februari 2011

SP wil meebesturen in Zuid-Holland


De SP wil na de verkiezingen deelnemen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Dat zei SP lijsttrekker Harre van der Nat zaterdag in het radioprogramma Tros Kamerbreed.Lees verder
19 januari 2011

SP weblog Harre en Lies online

Foto: Ap de Wit

Maandag 17 januari is het weblog van de SP Statenleden Harre van der Nat en Lies van Aelst online gegaan. Zij zullen in de aanloop naar de komende Provinciale Statenverkiezingen hierop verslag doen van hun campagneactiviteiten. Harre van der Nat is de lijsttrekker voor de SP in Zuid-Holland en Lies van Aelst staat op de tweede plaats.

Lees verder
6 november 2010

Harre van der Nat lijsttrekker SP Zuid-Holland


SP Statenlid Harre van der Nat is door de leden van de SP gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen van provinciale staten op 2 maart 2011. Tijdens de regioconferentie, die vandaag in Rotterdam plaatsvond, stelden afgevaardigden van de SP-afdelingen in Zuid-Holland de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast.Lees verder
6 november 2010

Regioconferentie druk in de weer met lijst en programma Provinciale Staten

Foto: A. Muller
De afgevaardigden van de Zuidhollandse afdelingen van de SP hebben op 6 november de kandidatenlijst en de hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma van de SP in Zuid Holland vastgesteld. Hierover werd de hele zaterdag over gesproken in het Rotterdamse Nieuwe Luxor theater. Volle bak in de foyer van het Nieuwe Luxortheater Aan het einde van de dag was de organisatie heel tevreden, de concept kieslijst was aangenomen zoals voorsteld en de hoofdlijnen van het programma waren aangenomen door de afgevaardigden.Lees verder
6 november 2010

SP Statenlid Peter Romijn neemt afscheid na acht jaar statenlidmaatschap


Na de volgende statenverkiezingen op 2 maart 2011 zal SP statenlid Peter Romijn op eigen verzoek niet terugkeren in de Statenfractie. De SP neemt na 8 jaar afscheid van het statenlid uit Zoetermeer.Lees verder

Pagina's

U bent hier