h

Fractie

22 oktober 2007

SP Statenleden doen vrijwilligerswerk in kader Make a Difference Day

In de week van Make a Difference Day (2 & 3 november) doen zoveel mogelijk mensen in heel Nederland één of twee dagen vrijwilligerswerk. De SP Statenleden in Zuid Holland vinden het een belangrijk initiatief omdat vrijwilligers voor onze samenleving onmisbaar zijn.
SP Statenlid Lies van Aelst: 'Het is goed om als volksvertegenwoordiger ook zoveel mogelijk in de samenleving de handen uit de mouwen te steken. Je krijgt daarmee een werkelijk beeld van wat er leeft. Daarnaast is het goed om vrijwilligers te steunen bij hun belangrijk werk.

Lees verder
4 april 2007

Vermeulen fractievoorzitter, verdeling onderwerpen fractieleden bekend

Bart Vermeulen is door de nieuwe fractie gekozen als fractievoorzitter. Daarnaast heeft de fractie de onderwerpen per lid verdeeld. Op deze pagina is informatie over de nieuwe fractieleden te vinden en welke woordvoerders er op welk beleidsterreinen zijn.Lees verder
15 maart 2007

Gerard Harmes neemt afscheid van Staten

Gerard Harmes heeft deze week afscheid genomen van het Statenwerk na 3 termijnen (12 jaar) zich te hebben ingezet als volksvertegenwoordiger voor de SP. Mild en tegelijkertijd vol vuur voor de SP en een menselijker beleid toonde Gerard zich altijd betrokken bij de maatschappij. Gelukkig zal hij dat in de toekomst ook vast niet nalaten!Lees verder
9 maart 2007

Lies van Aelst jongste statenlid van Nederland


De officiele uitslag moet nog komen aankomende maandag maar Lies van Aelst uit Gorinchem is met haar 18 jaar het jongste statenlid van Nederland. Lies is voorzitter van ROOD in haar woonplaats Gorinchem. De Gorkumse stond op plaats nummer 5 van de kandidatenlijst en de SP kreeg in de fantastische verkiezingsoverwinning 8 zetels. Zelfs met de mogelijkheid van voorkeurstemmen, zal Lies zeker de staten betreden.Lees verder
8 maart 2007

8 zetels voor de SP, 13½% van de stemmen

Foto: SP / Verkiezingsoverwinning

De komende vier jaar bestaat de Statenfractie van de SP uit acht personen.
Bij de Statenverkiezingen van 7 maart haalde de SP de hoogste uitslag ooit met 13,5% van de stemmen. Vanwege de verkleining van Provinciale Staten (van 83 naar 55 zetels) is dat goed voor acht zetels en daarme is de SP de vierde partij geworden.

Lees verder
10 januari 2007

Bart Vermeulen lijsttrekker SP Zuid-Holland

Statenlid Bart Vermeulen is door de leden van de SP gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen van provinciale staten op 7 maart. Tijdens een regioconferentie in Rotterdam stelden afgevaardigden van de SP-afdelingen in Zuid-Holland de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast. Vermeulen is op dit moment statenlid en houd zich vooral bezig met groen, water en milieu. Naast statenlid is Vermeulen leraar aardrijkskunde in Leiden.

Lees verder
14 december 2006

Regioconferentie over programma en kandidatenlijst

Maandag 18 december wordt door de regioconferentie het concept verkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst behandeld. De afdelingen uit Zuid Holland hebben hun afvaardiging inmiddels vastgesteld. De afdelingen in de provincie hebben inmiddels diverse wijzigingsvoorstellen ingediend voor kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Beiden zullen op deze conferentie worden vastgesteld en hierna definitief zijn.

Lees verder
29 juni 2006

Van der Nat nieuw statenlid SP

 Afgelopen woensdag is Voorschotenaar Harre van der Nat beëdigd als provinciaal Statenlid voor de SP. Hij volgde Frank van der Gaag op die om zwaarwegende privé-redenen zijn statenlidmaatschap moest beëindigen. Van der Nat was eerder als voorzitter actief in de SP afdeling Leiderdorp. Na zijn verhuizing naar Voorschoten richtte hij daar met enkele actieve leden een nieuwe SP afdeling op.

Lees verder
22 mei 2006

Kandidaatstelling Provinciale Staten

De kandidatencommissie voor de Statenverkiezingen van maart 2007 roept SP leden op om kandidaten aan te melden voor het lidmaatschap van Provinciale Staten. De provincie voert veel taken uit op het terrein van zorg, ruimtelijke ordening en milieu. Veel zaken waar een gemeente te klein voor is, maar het rijk te groot liggen in handen van de provincie.Een sterke SP fractie mag ook daar niet ontbreken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier