h
11 december 2003

Rijnsaterwoude vraagt halte, krijgt uitstel

Foto: SP / Spandoek Rijnsaterwoude wil de bus behouden

In Rijnsaterwoude zal bus 197 na zaterdag 13 december niet meer rijden.
Het dorp verliest daarmee zijn laatste restje voorziening, nadat ook al de winkels, zorgaanbieders en het postkantoor zijn vertrokken. Inwoners trokken op woensdag 10 december in een laatste poging aan de bel en werden daarbij gesteund door de SP.

Lees verder
19 november 2003

Schriftelijke vragen over bouw van chalets in Barendrecht

 

Jolanda Gooiker (SP) en Crista Vonkeman (GroenLinks) hebben aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland schriftelijke vragen gesteld over de te bouwen semi-permanente recreatiechalets in het Integraal Plan Rivierenpark aan de Oude Maas te Barendrecht.

Lees verder
16 november 2003

Opdracht aan GS: transparante en leesbare begroting 2005

Tijdens de algemene beschouwingen op 12 november 2003 werd in de provinciale staten de motie ´brochure begroting éénoogopslag´ unaniem aangenomen. De motie was door Gerard Harmes van de SP-statenfractie ingediend en door alle fracties ondertekend. Sinds de invoering van het duale stelsel bleek het samengevatte overzicht van de begroting te ontbreken. Één van de doelen van de invoering van het duale stelsel is de kloof tussen burger en het provinciale bestuur te verkleinen.
De ook voor statenleden moeilijk leesbare begroting zou voor de burger inzichtelijk moeten worden.

Lees verder
14 november 2003

Open Brief over Hoeksche Waard

SP statenlid Jolanda Gooiker heeft in een open brief aan gedeputeerde Marnix Norder een aantal vragen gesteld. In dit artikel kunt u de brief lezen. Rotterdam, 14 november 2003

Lees verder
13 november 2003

SP feliciteert Hoeksche Waard

Gefeliciteerd met deze uitslag!

Op 12 november heeft de Hoeksche Waard een verstandig besluit genomen, volgens de SP. Bij de volksraadpleging heeft u een duidelijk signaal laten horen, gefeliciteerd! In overgrote meerderheid zijn de plannen om te komen tot een nieuwe indeling naar 1 gemeente op het eiland, verworpen.

Lees verder
5 november 2003

SP roept op tot tegenstem bij herindelingsreferendum Hoeksche Waard

Op 12 november beslissen de inwoners van de Hoeksche Waard over de toekomst
van de gemeenten. Zelfstandige gemeenten of
samengevoegd tot één supergemeente?
De SP adviseert u voor het behoud van
de zes gemeenten te stemmen. Hieronder
geven we aan waarom.

Lees verder
1 november 2003

Antwoorden schriftelijke vragen Hoeksche Waard

SP statenlid Jolanda Gooiker heeft aan Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld en in dit artikel kunt u de beantwoording lezen. Vragen en antwoord Schriftelijke vragen SP over Hoeksche waard
mw. J.D. Gooiker (SP)
(d.d. 1 oktober 2003)

Lees verder
1 november 2003

SP: Met zes hoeken meer waard

 

SP leden trekken de komende tijd de Hoeksche Waard in om met mensen te praten over de plannen om te komen tot een gemeente op het eiland. ´Met 6 hoeken meer Waard´ is de leus waarmee we het gesprek aan willen knopen en mensen oproepen om goed na te denken over het uitbrengen van hun stem bij de volksraadpleging op Woensdag 12 November. Leden van de fractie SP in Provinciale Staten van Zuid-Holland doen ook mee met de activiteiten.

Lees verder
17 oktober 2003

SP: niet langer uitstel van inkomenstoets wachtgeld Statenleden.

De Statenfractie van de SP in Zuid Holland wil dat er snel een inkomenstoets komt voor Statenleden die wachtgeld ontvangen. De SP zet dit punt op de agenda van de eerstkomende Provinciale Statenvergadering van 22 oktober.

Lees verder
17 oktober 2003

SP Statenfractie wil duidelijkheid over vacature burgemeester Zoeterwoude

SP statenlid Bart Vermeulen heeft aan de commissaris van de koningin vragen gesteld over het feit dat de burgemeestervacature voor de gemeente Zoeterwoude nog niet open is gesteld.

Lees verder

Pagina's