h
4 juni 2003

SP fracties Zuid-Holland en Rotterdam omarmen de Hoekse Waard

Op 4 juni hebben de fracties van SP in provinciale staten (Zuid-Holland) en gemeente Rotterdam een bezoek gebracht aan de bedreigde Hoekse Waard. Het groene gebied van de Hoekse Waard heeft een belangrijke functie in het drukke Zuid-Holland. Bewoners van de steden kunnen er van frisse lucht en weidse uitzichten genieten.

Er zijn nog een paar oorspronkelijke polders langs de Oude Maas met cultuurhistorische waarde te vinden. Vogels vinden er hun broedplaats of fourageerplek en niet onbelangrijk, de agrarische productie loopt voorop in het toepassen van biologische landbouwmethode.

Lees verder
31 mei 2003

Provincie kan beter afgeschaft worden

Artikel in Haagse Courant:

Afgelopen week traden de nieuwe provinciebestuurders aan. Zij moeten het akkoord dat PvdA, CDA en VVD eendrachtig gesmeed hebben, gaan uitvoeren. Of dit ook tot een andere, betere, provinciale politiek zal leiden, kan ernstig worden betwijfeld.

Lees verder
28 mei 2003

Vragen over schrappen buslijnen regio Rotterdam

Connexxion wil een aantal bussen schrappen. Carnisselanden, Barendrecht en Kralingse Zoom zullen minder bussen voorbij zien rijden in avonduren en weekende. Ben je afhankelijk van het openbaar vervoer? Pech gehad, lijkt het.
De SP vraagt daarom het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland om uitleg.

SP statenlid Gooiker vraagt in welke mate Gedeputeerde Staten op de hoogte was van het voornemen van Connexxion. Gooiker stelt dat deze wijzigingen in de dienstregeling mensen juist in de auto jaagt, in plaats van het streven om mensen het openbaar vervoer te laten nemen. "Dit is een ongewenste ontwikkeling in het door files geplaagde gebied van Rotterdam" aldus Gooiker.

Lees verder
27 mei 2003

Staten kiezen Eerste Kamer

Vandaag hebben de Statenleden van Nederlandse provincies de leden van de Eerste Kamer gekozen. Ook door de vier Zuid-Hollandse Statenleden
namens de SP. Hoe gaat dat nu eigenlijk, dat kiezen van de Eerste Kamer?

Lees verder
7 mei 2003

Als een baksteen op de maag

Nu bekend is wat er in het coalitieakkoord is opgenomen, heeft fractievoorzitter Gerard Harmes zijn gedachten over dit akkoord samengevat in een column.

Lees verder
27 april 2003

SP stelt vragen over bevoegheden Zestienhoven

Allerlei publicaties in de media alsmede het coalitieakkoord van PvdA, CDA en VVD in de provinciale staten waren voor SP statenlid Jolanda Gooiker reden om schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten te stellen om zo duidelijkheid te krijgen over de luchthaven.

Lees verder
26 april 2003

Nieuw college doet niks aan gevaarlijke stoffen

Het vandaag geïnstalleerde nieuwe bestuur van Zuid-Holland is niet van plan het vervoer van gevaarlijke stoffen door Dordrecht en Zwijndrecht te verbieden. Uit het coalitieprogramma en de uitleg die erbij gegeven werd blijkt dat het college van PvdA, CDA en VVD het vervoer van gevaarlijke stoffen opnieuw wil inventariseren op risico’s. De SP fractie van Zuid-Holland heeft het nieuwe college gewezen op de risicoatlas Spoor (juni 2001) waarin het ministerie van VROM onderzocht heeft hoe het is gesteld met de risico’s voor omwonenden. Dordrecht en Zwijndrecht worden daarin genoemd als risicogebied.

Lees verder
16 april 2003

Herdenking Erik van der Burgh in Provinciale Staten

Deze ochtend stonden Provinciale Staten kort stil bij het overlijden van voormalig Statenlid erik van der Burgh op 2 april.

Lees verder
4 april 2003

In memoriam Erik van der Burgh, SP-Provinciale Statenlid in Zuid-Holland van 1999 tot 2003


Op 2 april is voormalig Statenlid Erik van der Burgh overleden. Fenna Vergeer blikt hieronder terug op zijn activiteiten voor de SP.

Erik belde me voor het eerst over het riviertje de Bernisse, een beschermd water op Voorne-Putten. Het stille stroompje werd bedreigd door plannen voor recreatiewoningen met aanlegsteigers. Erik wist dat de VVD in Provinciale Staten de Bernisse voor motorboten bevaarbaar wilde maken. Leuk voor de marktwaarde van de recreatiewoningen. Erik vroeg mij om het in de Provinciale Staten te blokkeren. Niet lang daarna vroeg hij mij om de provincie op te laten treden tegen illegale jachtpraktijken.

Lees verder
29 maart 2003

Anders, Edith Kuitert over de periode na de verkiezingen

Edith Kuitert nam afscheid van de provincie en schreef onderstaand stukje

Lees verder

Pagina's