h
23 januari 2002

Provincie vertilt zich aan annexatie-voorstel Den Haag

Opinieartikel geschreven door Dr. A. Kant en Drs. F. Vergeer-Mudde.
Agnes Kant is Tweede Kamerlid en Fenna Vergeer is Provinciale Statenlid voor de Socialistische Partij.

Geplaatst in het AD.
Info: Fenna Vergeer, tel 071-5311406

De provincie Zuid-Holland heeft zich met haar herindelingsplan ‘Ruimte voor Den Haag’ een taak op de hals gehaald zie zij niet aankan. Het plan rammelt aan alle kanten, de regionale samenwerking staat op het spel en het vertrouwen van de burgers in de wijsheid van de politici heeft een flinke deuk opgelopen.

Lees verder
23 januari 2002

Provincie Zuid-Holland heeft liever geen mening over Betuwelijn

Er mogen vandaag in de vergaderingen van de commissie milieu en verkeer van de Provincie Zuid-Holland geen vragen gesteld worden over het vernietigende rapport van de Algemene Rekenkamer over de Betuwelijn.
In Gelderland heeft gedeputeerde de Bondt na het verschijnen van het rapport in het openbaar laten weten, dat hij hoopt dat de Betuwelijn Gelderland bespaard zal blijven.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland staan geen discussie en zelfs geen vragen in de rondvraag toe.

Lees verder
22 januari 2002

Nieuwe vergunning Afvalberging Derde Merwedehaven onverantwoord

Hoe goed milieubeleid toch tot overlast kan leiden

Tussen Dordrecht en Sliedrecht ligt een afvalberging die zijn stank verspreid in een nabij gelegen woonwijk. Oorspronkelijk zou de stort in 2003 vol zijn en gesloten worden, tot opluchting van de woonwijk.
Pronk heeft echter de afgelopen jaren het storten met heffingen zodanig ontmoedigd, dat de kosten van de stort er nu pas in 2017 uitzijn. Op zich goed beleid, want verwerken is beter dan storten. Maar, het valt sterk te betwijfelen of de stank van de afvalberging ooit afdoende voorkomen kan worden. Dat blijkt uit het tussentijdse geuronderzoek van een onafhankelijk bureau.

Lees verder
9 januari 2002

R.D. Statenvragen over veetunnel

In het Rotterdams Dagblad stond het volgende artikel:
Het SP-statenlid Fenna Vergeer heeft gisteren Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland schriftelijke vragen gesteld over de illegale aanleg van een veetunnel onder de Rietdijk in Oostvoorne. Het statenlid wil van het dagelijks bestuur van de provincie weten wat die ervan vindt dat het gemeentebestuur van Westvoorne niet heeft ingegrepen toen dat al voor de kerstdagen van de aanleg op de hoogte was gesteld. Burgemeester en wethouders van Westvoorne zeggen dat niet te hebben willen doen omdat ze van de provincie hadden begrepen dat die van plan was op 8 januari, gisteren dus, een zogenaamde 'verklaring van geen bezwaar' af te geven. Waarom een bouwstop afkondigen als er later toch weer mee mag worden doorgegaan, redeneerde de gemeente.

Lees verder
24 december 2001

Verkoop bos Kranenhout openbaar of onderhands?

De SP in de Provinciale Staten van Zuid-Holland twijfelt of de verkoop van het Kranenhoutse bos er wel eerlijk aan toe is gegaan. De koper van het bos heeft instemming van het ministerie van LNV gekregen omdat hij een plan van aanpak indiende dat in opdracht van LNV zelf was gemaakt en deels betaald. Konden andere aspirant-kopers ook over dit plan beschikken?

Lees verder
15 december 2001

Op de bres voor de beverrat (dwergbever)

De fractie van de SP in de Provinciale Staten heeft vragen gesteld over de bestrijding van de beverrat ook wel dwergbever genoemd.

Lees verder
12 december 2001

Vragen bij concessie buslijnen voor Connexxion

 SP-fractievoorzitter Fenna Vergeer plaatst vraagtekens bij het verlenen van de concessie voor de bus aan Connexxion in de Bollenstreek en Midden-Holland.
De provincie heeft deze concessie onlangs vergund aan dit busbedrijf.

Lees verder
16 november 2001

Nieuwe landgoederen in het Groene Hart

De Provincie wil villa’s bouwen in het Westland. Het kan nog luxer: nieuwe landgoederen aanleggen in het Groene Hart. De Provincie is daar voorstander van.

Lees verder
17 oktober 2001

SP doet buurtonderzoek bij omwonenden Heineken-brouwerij

Deze zomer heeft de SP een buurtonderzoek gehouden, om in kaart te brengen in hoeverre omwonenden overlast van de Heineken-brouwerij ervaren. Aan de enquête van de SP deden in totaal 125 omwonenden mee. Tweederde van de respondenten ondervindt in meer of mindere mate overlast van de brouwerij. De meeste mensen blijken niet bekend te zijn met de klachtenprocedure. De meeste klachten gaan over geuroverlast. Slechts enkele klachten gingen over het geluid of over andere zaken. In Hazerswoude Rijndijk waren relatief de minste klachten, in Leiderdorp de meeste. Hier had driekwart van de mensen een klacht over Heineken.

Lees verder
30 september 2001

Leidse werkgelegenheid: Oegstgeest en vliegveld Valkenburg kunnen uitkomst bieden

Door het wegvallen van de Oostvlietpolder als bedrijventerrein na de uitspraak van de Raad van State moet Leiden inzetten op beschikbare terreinen in Oegstgeest en op vliegveld Valkenburg.

Lees verder

Pagina's