h
24 november 1999

H.C.: 'Pr-hulp voor Leemhuis was een koopje'

In de Haagsche Courant verscheen het volgende artikel:

"Het is een beetje laag-bij-de-gronds van de SP om te suggereren dat ik een nota van 16.230 gulden indien voor één dag begeleiding van de voormalige commissaris der Koningin". Dat zegt pr-specialist Kees Mijnten, in reactie op schriftelijke vragen van SP-fractievoorzitter F. Vergeer over de prijs voor zijn mediahulp. Gedeputeerde Staten willen die assistentie nu uit de provinciekas betalen.

Lees verder
23 november 1999

H.C.: SP wil helper van Leemhuis niet betalen

In de Haagsche Courant verscheen het volgende artikel:

De SP in Zuid-Holland vindt dat voormalig commissaris der koningin Leemhuis zelf de rekening moet betalen van media-adviseur Mijnten, die zij inhuurde voor de dag van haar aftreden.
De tweemansfractie in de Staten wil niet dat de provincie opdraait voor de rekening van 16.273 gulden, die Mijnten heeft ingediend.

Lees verder
23 november 1999

16.000 gulden voor oppoetsen imago Leemhuis

Of de provincie Zuid-Holland maar even 16.000 gulden wil dokken: zijnde het salaris van media-adviseur Mijnten die de ex-Commissaris van de Koningin mevrouw Leemhuis begeleidde op de dag van haar aftreden.
Niet doen adviseert SP-fractievoorzitter Fenna Vergeer.

Lees verder
12 oktober 1999

Wie is de baas? De les van Ceteco.

Het bankieren van de Provincie Zuid-Holland speelde zich in het geheim af. Maar ook bij sommige andere zaken wil het provinciebestuur liever niet op de vingers gekeken worden. Hier ligt een taak voor de gekozen volksvertegenwoordigers. Provinciale Staten moeten weer baas in eigen huis worden. In de afgelopen 10 á 15 jaar is het bedrijfsleven meer en meer als voorbeeld gaan dienen voor het openbaar bestuur, schrijft de commissie van Dijk in haar rapport over het leningenbeleid van de Provincie Zuid-Holland. Daarbij werd uit het oog verloren, dat overheidsorganen wezenlijk verschillen van private ondernemingen.

Lees verder
6 oktober 1999

Ontknoping Ceteco-affaire,

Ontknoping Ceteco-affaire, SP-tekst Prov.Statenvergadering, 6-10-1999

Lees verder
5 oktober 1999

Snel verbetering veiligheid recreanten Oostvoornse Meer

De Statenfractie van de SP wil dat er snel maatregelen worden genomen om de veiligheid voor recreanten bij het Oostvoornse Meer te verbeteren.
In berichten in de media bleek de afgelopen tijd dat de reddingsbrigade stelt dat er een gemis aan hulpmiddelen is. Zo wordt een reddingsboot gemist.

In antwoord op vragen van SP-statenlid Erik van der Burgh geeft het college van gedeputeerde Staten aan dit met de betrokken instanties te gaan bespreken. Over de uitkomsten van deze bespreking worden de statenleden later geinfomeerd.

Lees verder
5 augustus 1999

SP wil strikte beperking bij jacht op vossen

Geen jacht in de schoontijd, allen jacht via afschot, jachtvergunningen voor een korte periode en alleen jachtvergunningen voor 1 persoon. Dat wil de SP-Statenfractie om de jacht op vossen diervriendelijker te maken.

Lees verder
30 juli 1999

Opheldering over betrokkenheid Baarspul bij NTLA

SP-Statenlid Gerard Harmes wil snel opheldering van het College van gedeputeerde Staten over de belangen van provinciaal ambtenaar K. Baarspul bij vermogensbeheerder NTLA.
Baarspul speelt een belangrijke rol in de Ceteco-affaire en het bedrijf NTLA bemiddelde bij het verstrekken van de leningen aan Ceteco.
Gisteren kwam deze kwestie in de openbaarheid na een uitzending van het televisieprogramma NOVA.

Lees verder
20 juli 1999

Voorkom gezondheidsklachten medewerkers handhaving

SP-Statenlid Erik van der Burgh stelt schriftelijke vragen over een incident dat zou hebben plaats gevonden op de stortplaats AVM.
In een artikel uit het Rotterdams Dagblad van 19 juli  wordt beweerd dat een medewerkster van de afdeling Handhaving onwel is geworden tijdens boorwerkzaamheden op de stortplaats.
De mogelijkheid bestaat de de medewerkster onwel is geworden door uitstoot van stortgas.

De SP wil dat de gedeputeerde uitzoekt hoe dit zit en dat er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.

Lees verder
29 juni 1999

SP: Opheldering nodig kabinetsbeleid mainport Rotterdam

In de Statenvergadering van woensdag wil SP-Statenlid Erik van der Burgh opheldering van het provinciebestuur over het gewijzigde kabinetsbeleid voor de Rotterdamse Haven.
Het kabinet wil voor de aanpak van het vermeende ruimtegebrek in de haven de zogeheten oplossingsrichting Zuidwest Nederland schrappen. Hierdoor komt de aanleg van de Tweede Maasvlakte een stuk dichterbij.

Lees verder

Pagina's