h
18 februari 2003

Actie in Dordrecht tegen oorlogstransporten

Woensdag 19 februari voert de SP, in vervolg op de landelijke demonstratie van afgelopen zaterdag, actie bij het NS-station in Dordrecht tegen de oorlogstransporten over het Nederlandse spoor. Van 7.00 tot 8.00 uur ’s ochtends zullen actievoerders, waaronder Kamerlid Ali Lazrak, bij het station posten met protestborden en een spandoek ‘Niet in mijn naam - en niet door mijn land!’. Aan de treinreizigers zullen ze stickers aanbieden met de tekst ‘Niet in mijn naam’.

Lees verder
13 februari 2003

Schriftelijke vragen over aanrijtijden Ambulancezorg Zuid Holland

SP fractievoorzitter Gerard Harmes heeft na een artikel in de Rijn en Gouwe schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde staten over de situatie in Hollands midden.
Harmes heeft gedeputeerde staten gevraagd om opheldering over welke acties GS gaat nemen om de veiligheid te waarborgen.

Lees verder
15 januari 2003

Lijsttrekkersdebat op 10 maart aanstaande

De SP Statenfractie is het niet eens met de keuze om met alleen de vier grootste partijen (een uitslag van vier jaar geleden) te debateren tijdens het aankomende lijsttrekkersdebat. 

De factie stuurde daarom een brief aan alle lijsttrekkers, het presidium, het provinciale campagneteam en de Commissaris van de Koningin.

Hieronder de brief.

Lees verder
14 januari 2003

Natuur te duur? Kortzichtig bestuur!

Afgelopen zondagmorgen 12 januari temidden van zon en sneeuw namen een veertigtal actievoerders deel aan de actie: Natuur te duur? Kortzichtig bestuur!

Lees verder
8 januari 2003

H.C.: SP: 'Proef met gratis vervoer in Delft'

In de Haagsche Courant verscheen het volgende artikel: Delft zou als middelgrote stad een proef moeten opzetten met gratis openbaar vervoer. Dat voorstel bespreekt de Socialistisch Partij maandag met de Vlaamse minister Steve Stevaert en de burgemeester van Hasselt.

Lees verder
19 december 2002

H.C.: Romijn in top van Zuid-Hollandse SP

Voormalig SP-gemeenteraadslid Peter Romijn is sinds gisteren lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 
In de Haagsche Courant stond het volgende artikel:

Lees verder
14 november 2002

Afstand patient huisartsenpost te groot

Tijdens de algemene beschouwingen van de Provinciale Staten van Zuid Holland, woensdag 13 november, heeft de statenfractie van de SP gezegd dat de oprichting van huisartsenposten soms haar doel voorbij schiet.
SP-fractievoorzitter Harmes gaf aan dat huisartsenposten vaak te grootschalig zijn, met als gevolg een te grote anonimiteit. Verder zijn bij sommige huisartsenposten de afstanden veel te groot.

Lees verder
17 september 2002

Statenleden verhogen hun fractietoelage fors

Provincie Zuid-Holland verhoogt met ingang van 1 september 2002 de fractievergoeding voor statenfracties met 300%. De SP fractie wijst een hogere vergoeding af.

Lees verder
5 september 2002

Mensenlevens redden moet voorrang krijgen

De fractie is van mening dat het redden van mensenlevens op de Zuid-Hollandse eilanden (ZHE) en Rijnmond/Rotterdam op de eerste plaats behoort te komen. De SP-statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de bestaanszekerheid van de ambulancediensten op de Zuid-Hollandse eilanden en Rijnmond.

Lees verder
3 september 2002

Zorgelijke situatie ambulancevoorziening op de Zuid-Hollandse eilanden

Er is een zorgelijke situatie ontstaan op het gebied van ambulancevoorziening op de Zuid-Hollandse eilanden. De SP fractie stelde op 3 september 2002 schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. 

Lees verder

Pagina's