h
17 september 2002

Statenleden verhogen hun fractietoelage fors

Provincie Zuid-Holland verhoogt met ingang van 1 september 2002 de fractievergoeding voor statenfracties met 300%. De SP fractie wijst een hogere vergoeding af.

Lees verder
5 september 2002

Mensenlevens redden moet voorrang krijgen

De fractie is van mening dat het redden van mensenlevens op de Zuid-Hollandse eilanden (ZHE) en Rijnmond/Rotterdam op de eerste plaats behoort te komen. De SP-statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de bestaanszekerheid van de ambulancediensten op de Zuid-Hollandse eilanden en Rijnmond.

Lees verder
3 september 2002

Zorgelijke situatie ambulancevoorziening op de Zuid-Hollandse eilanden

Er is een zorgelijke situatie ontstaan op het gebied van ambulancevoorziening op de Zuid-Hollandse eilanden. De SP fractie stelde op 3 september 2002 schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. 

Lees verder
30 augustus 2002

TROOST u, SHELL voorspelt goed weer

Het boek over de geschiedenis van de stort van Troost (Exploitatie Polder Stededijk) kan nog lang niet gesloten worden. Dat vindt de SP-statenfractie. Er volgt een nieuwe serie vragen naar Provincie Zuid-Holland.

Shell probeert goedkoop van schulderkenning af te komen

Lees verder
23 augustus 2002

Aanbestedingspraktijk vraagt om eigen enquêteonderzoek

De Statenfractie bepleit een provinciale parlementaire enquête.
Die zou zich moeten richten op het aanbestedingsbeleid van de provincie, en daarbij verder moeten gaan waar een onlangs afgesloten onderzoek van Arthur Anders Accountants ophoudt.

Statenlid Edith Kuitert: ‘Op het provinciehuis wordt al gesproken van Ceteco-2, een verwijzing naar het bankierschandaal dat de provincie tientallen miljoenen kostte.

Lees verder
7 augustus 2002

SP: ook enquête bouwfraude in Zuid-Holland

Als vervolg op de nationale enquêtecommissie die de bouwfraude onderzoekt, stelt de SP fractie in de provincie Zuid-Holland voor een provinciale commissie te starten. Dit zou de eerste provinciale enquêtecommissie worden, vooruitlopend op de te verwachten wetswijziging met de komst van het dualisme in de provincie, volgend jaar.

Lees verder
5 augustus 2002

Zorgen over visserijvergunning Voordelta

Statenlid Erik van der Burgh wil opheldering over verstrekte visvergunningen in de Voordelta.
Hij vreest dat visserij in dit gebied de natuur te veel verstoort en dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit. Via schriftelijke vragen wil hij van het Provinciebestuur opheldering.

Lees verder
5 augustus 2002

Bescherm molenbiotoop Spijkenisse

Statenlid Erik van der Burgh van de SP wil duidelijkheid over de bouwplannen in de molenbiotoop in Spijkenisse.
De gemeente wil een theater bouwen in de buurt van de molen ‘Nooit Gedacht’. Die molen krijgt daardoor echter minder wind, waardoor de molen hinder ondervindt bij het blijven draaien.

Voor het instandhouden van monumenten zoals molens is het van belang dat ze kunnen blijven functioneren. De SP hecht daarom sterk aan de instandhouding van molenbiotopen.

Lees verder
26 juli 2002

Tribune: Interview met voormalig statenlid Fenna Vergeer

Deze maand in het ledenblad van de SP een interview met het net gekozen Teede Kamerlid en voormalig fractievoorzitter in Provinciale Staten, Fenna Vergeer.
In het interview blikt ze onder andere terug op haar werk als Statenlid en de Ceteco-affaire.
Het interview is hier te lezen.

Lees verder
8 juli 2002

SP wil duidelijkheid over chemische opslag

Erik van der Burgh, SP-Statenlid in Zuid-Holland, wil duidelijkheid van Gedeputeerde Staten over de manier van werken in de C2-deponie voor chemisch afval bij de Afvalverwerking Rijnmond (AVR).
Deze opslagplaats op de Maasvlakte kwam in juni weer in het nieuws nadat er brand uitbrak. In zijn schriftelijke vragen aan GS wijst Van der Burgh erop dat het personeel dat in de deponie aan het werk was, onvoldoende beschermd was tegen giftige dampen.
Hij wijst verder op notities uit het logboek van de C2-deponie, waaruit zou blijken dat onzorgvuldig is gehandeld. Zo was de controle op de veiligheid van de shovels en kranen onvoldoende.

Lees verder

Pagina's