h
26 juli 2002

Tribune: Interview met voormalig statenlid Fenna Vergeer

Deze maand in het ledenblad van de SP een interview met het net gekozen Teede Kamerlid en voormalig fractievoorzitter in Provinciale Staten, Fenna Vergeer.
In het interview blikt ze onder andere terug op haar werk als Statenlid en de Ceteco-affaire.
Het interview is hier te lezen.

Lees verder
8 juli 2002

SP wil duidelijkheid over chemische opslag

Erik van der Burgh, SP-Statenlid in Zuid-Holland, wil duidelijkheid van Gedeputeerde Staten over de manier van werken in de C2-deponie voor chemisch afval bij de Afvalverwerking Rijnmond (AVR).
Deze opslagplaats op de Maasvlakte kwam in juni weer in het nieuws nadat er brand uitbrak. In zijn schriftelijke vragen aan GS wijst Van der Burgh erop dat het personeel dat in de deponie aan het werk was, onvoldoende beschermd was tegen giftige dampen.
Hij wijst verder op notities uit het logboek van de C2-deponie, waaruit zou blijken dat onzorgvuldig is gehandeld. Zo was de controle op de veiligheid van de shovels en kranen onvoldoende.

Lees verder
5 juni 2002

H.C.: Busbedrijf grijpt in na klachten lijn 65

In de Haagsche Courant verscheen het volgende artikel:

Lees verder
29 mei 2002

Vragen over uitval bus 65

SP-statenlid Fenna Vergeer, en sinds een week kersvers tweede Kamerlid wil weten van het college van Gedeputeerde Staten waarom sneldienst 65 van Leiden naar den Haag regelmatig uitvalt.

Lees verder
14 april 2002

Aanbesteding bus Alblasserwaard/Vijfheerenlanden geeft problemen

Er gaan minder bussen op het platteland rijden, omdat de Provincie Zuid-Holland per 1 januari 2003 het streekvervoer in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden openbaar aanbesteedt. De geschrapte bussen worden vervangen door beltaxi’s. Hierdoor komt er geld vrij voor meer bussen op drukke lijnen.

De Provinciale Staten-fractie van de SP vindt de afnemende bereikbaarheid van dorpen een slechte ontwikkeling. "De concurrentie in het Openbaar Vervoer gaat ten koste van het platteland", aldus SP-statenlid Fenna Vergeer.

Lees verder
14 april 2002

Verzet tegen bebouwing Vlietland blijft groeien: 1500 bezwaarschriften

Het ontwerpbestemmingsplan dat bebouwing en een golfterrein in recreatiegebied Vlietland mogelijk maakt blijkt op steeds meer verzet te stuiten.
Toen de plannen in het voorjaar van 2000 voor het eerst gepresenteerd werden leverde dat al 1300 reacties op. In de zomer van dat jaar werden er door het actiecomité ’Vlietland niet voor de ballen’ 5000 handtekeningen opgehaald van recreanten in Vlietland.
Nu het ontwerpbestemmingsplan de afgelopen maand ter inzage heeft gelegen hebben nog eens ruim 1500 mensen bezwaar gemaakt.

Lees verder
14 april 2002

Vragen aan GS over uitvoering taken Openbaar Vervoer

In de 5e voortgangsrapportage uitvoering taken OV vermeldt het college dat de concessiegebieden Leidse regio en Drechtsteden respectievelijk per 2004 en 2006 onder de Provincie Zuid-Holland vallen.

De SP stelde de volgende schriftelijke vragen:

Lees verder
14 april 2002

Verschraling sociale functie OV door openbare aanbesteding

De klachten over het gehandicaptenvervoer en het schrappen van haltes en lijnen in de Leidse regio zijn het gevolg van de concurrentie die in het streekvervoer geïntroduceerd wordt. Dat zegt SP-statenlid Vergeer, die het Zuid-Hollandse college van Gedeputeerde Staten om opheldering vraagt.

Lees verder
14 april 2002

Leiden maakt met RijnGouweLijn historie of een historische blunder

De SP wil de gang van zaken rond de aanleg van de RijnGouweLijn met spoed op de agenda van de Provinciale-Statencommissie Verkeer en Vervoer zetten.

Tijdens de excursie van de statenleden afgelopen vrijdag in Leiden bleek, dat er veel speculaties, maar weinig feiten bestaan over loop van de rails door de historische binnenstad.
Het is aan Provinciale Staten om te bepalen of de sneltram door de Breestraat of over bestaand spoor gaat lopen.

Vrijdag bleek bij de excursie voor Provinciale Statenleden, dat de provincie die keus al wil laten maken voordat de exacte tekeningen voor de passage door de binnenstad klaar zijn. SP-statenlid en inwoner van Leiden, Fenna Vergeer, vindt dat onverantwoord en betwijfelt of er genoeg ruimte is. Ook moet de veiligheid voor fietsers en voetgangers vaststaan, voordat er een besluit genomen kan worden.

Lees verder
15 maart 2002

Actiecomités moeten ziekenhuiszorg op de agenda houden

Op bezoek bij de vaste Kamer Commissie voor Volksgezondheid, 14 maart 2002

Per bus vertrokken 13 leden van het comité Alphen moet EHBO met Spoed. Om 12.15 u vertrok de bus vanaf de locatie Rijnoord van het Rijnlandziekenhuis.

de lakens uitdelen
Om 13.30 uur begon de manifestatie waarbij op het Plein in Den Haag symbolisch lakens werden uitgespreid om duidelijk te maken wie nu de lakens in de Nederlandse zorg uitdeelt. Ons comité was zichtbaar aanwezig met spandoeken, protestborden en ballonnen. De vergadering in de Troelstrazaal was overbevolkt zodat een groot deel in de er naast gelegen Groen van Prinstererzaal plaats moest nemen.

Lees verder

Pagina's