h
20 juli 1999

Voorkom gezondheidsklachten medewerkers handhaving

SP-Statenlid Erik van der Burgh stelt schriftelijke vragen over een incident dat zou hebben plaats gevonden op de stortplaats AVM.
In een artikel uit het Rotterdams Dagblad van 19 juli  wordt beweerd dat een medewerkster van de afdeling Handhaving onwel is geworden tijdens boorwerkzaamheden op de stortplaats.
De mogelijkheid bestaat de de medewerkster onwel is geworden door uitstoot van stortgas.

De SP wil dat de gedeputeerde uitzoekt hoe dit zit en dat er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.

Lees verder
29 juni 1999

SP: Opheldering nodig kabinetsbeleid mainport Rotterdam

In de Statenvergadering van woensdag wil SP-Statenlid Erik van der Burgh opheldering van het provinciebestuur over het gewijzigde kabinetsbeleid voor de Rotterdamse Haven.
Het kabinet wil voor de aanpak van het vermeende ruimtegebrek in de haven de zogeheten oplossingsrichting Zuidwest Nederland schrappen. Hierdoor komt de aanleg van de Tweede Maasvlakte een stuk dichterbij.

Lees verder
13 juni 1999

Opheldering over oud-gedeputeerden in bestuur Proav

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat oud-gedeputeerden Brouwer en Nolten nog steeds commissaris te zijn bij het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland (Proav).

Lees verder
10 maart 1999

3 zetels voor de SP

Bij de Statenverkiezingen van 3 maart heeft de SP 3 zetels gehaald.
Naast de zittende Statenleden Fenna Vergeer en Gerard Harmes, komt nu ook Erik van der Burgh uit Spijkenisse in Provinciale Staten.
De SP haalde 38.991 stemmen en dat is 3,7% van alle stemmen.

Lees verder
1 februari 1999

Verbeter openbaar vervoer Aarlanderveen en Korteraar

De SP wil dat de plannen voor de nieuwe busdienstregeling worden aangepast zodat Aarlanderveen en Korteraar een betere verbinding krijgen met de grotere gemeenten in de regio.
Ten eerste wil de partij dat de busverbindingen beter afgestemd worden om ziekenhuisbezoek in Woerden, Leiderdorp en Leiden vaker mogelijk te maken. In de conceptdienstregeling is die mogelijkheid nu beperkt tot vroeg in de ochtend en eind van de middag. Dit is tevens nadelig voor het doen van boodschappen in de genoemde plaatsen.

Lees verder
19 januari 1999

Laat Provinciale Staten dienstregeling openbaar vervoer vaststellen

De Statenfractie van de SP wil dat voortaan Provinciale Staten de dienstregeling van het openbaar vervoer vaststellen. Met dit voorstel wil de partij dat de politiek beter gaat kijken naar de consequenties voor de burgers die met de bus gaan.

Lees verder
15 november 1998

Kosten-batenanalyse van Provincie Zuid-Holland over Betuwelijn nodig

De SP-fractie vraagt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om de Betuwelijn te helpen afblazen. Het gaat om de vraag, wat is verstandiger, doorgaan of nu stoppen. Weliswaar gaat het kabinet daarover, maar het provinciebestuur is nauw betrokken bij de uitvoering van het project en weet in welk stadium het Zuid-Hollandse deel verkeert.

Lees verder
27 februari 1998

SP tegen motorbootvaart op Bernisse

SP-statenlid Fenna Vergeer heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd over de plannen voor het bouwen van een schutsluis in de Bernisse.
Door de aanleg van deze sluis zal er meer gemotoriseerd vaarverkeer de bernisse kunnen bereiken met extra verstoringen voor de omgeving tot gevolg.
De SP vraagt de gedeputeerde om de wens van de gemeente (die tegen is) te volgen en om dus af te zien van de bouw van de sluis.

Lees verder
19 december 1997

Stop geldverspilling subsidie Waterloopkundig laboratorium

Het waterloopkundig laboratorium krijgt van de provincie twee miljoen gulden als het niet verhuist naar Lelystad.
Eerder het had provinciebestuur juist bepaald dat het bedrijf geen directe steun mocht krijgen.
De SP heeft fel geprotesteerd tegen de ommezwaai van de provincie.
Statenlid Fenna Vergeer:

Lees verder
22 oktober 1997

Geen overheidssteun Waterloopkundig Laboratorium Delft

Het Waterloopkundig Laboratorium in Delft krijgt van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft 2 miljoen gulden op het erfpachtcontract. Hier is sprake van directe bedrijfssteun, dat heeft gedeputeerde Nolten (VVD) toegegeven op vragen van de SP-Statenfractie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier