h
8 januari 2003

H.C.: SP: 'Proef met gratis vervoer in Delft'

In de Haagsche Courant verscheen het volgende artikel: Delft zou als middelgrote stad een proef moeten opzetten met gratis openbaar vervoer. Dat voorstel bespreekt de Socialistisch Partij maandag met de Vlaamse minister Steve Stevaert en de burgemeester van Hasselt.

Lees verder
19 december 2002

H.C.: Romijn in top van Zuid-Hollandse SP

Voormalig SP-gemeenteraadslid Peter Romijn is sinds gisteren lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 
In de Haagsche Courant stond het volgende artikel:

Lees verder
14 november 2002

Afstand patient huisartsenpost te groot

Tijdens de algemene beschouwingen van de Provinciale Staten van Zuid Holland, woensdag 13 november, heeft de statenfractie van de SP gezegd dat de oprichting van huisartsenposten soms haar doel voorbij schiet.
SP-fractievoorzitter Harmes gaf aan dat huisartsenposten vaak te grootschalig zijn, met als gevolg een te grote anonimiteit. Verder zijn bij sommige huisartsenposten de afstanden veel te groot.

Lees verder
17 september 2002

Statenleden verhogen hun fractietoelage fors

Provincie Zuid-Holland verhoogt met ingang van 1 september 2002 de fractievergoeding voor statenfracties met 300%. De SP fractie wijst een hogere vergoeding af.

Lees verder
5 september 2002

Mensenlevens redden moet voorrang krijgen

De fractie is van mening dat het redden van mensenlevens op de Zuid-Hollandse eilanden (ZHE) en Rijnmond/Rotterdam op de eerste plaats behoort te komen. De SP-statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de bestaanszekerheid van de ambulancediensten op de Zuid-Hollandse eilanden en Rijnmond.

Lees verder
3 september 2002

Zorgelijke situatie ambulancevoorziening op de Zuid-Hollandse eilanden

Er is een zorgelijke situatie ontstaan op het gebied van ambulancevoorziening op de Zuid-Hollandse eilanden. De SP fractie stelde op 3 september 2002 schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. 

Lees verder
30 augustus 2002

TROOST u, SHELL voorspelt goed weer

Het boek over de geschiedenis van de stort van Troost (Exploitatie Polder Stededijk) kan nog lang niet gesloten worden. Dat vindt de SP-statenfractie. Er volgt een nieuwe serie vragen naar Provincie Zuid-Holland.

Shell probeert goedkoop van schulderkenning af te komen

Lees verder
23 augustus 2002

Aanbestedingspraktijk vraagt om eigen enquêteonderzoek

De Statenfractie bepleit een provinciale parlementaire enquête.
Die zou zich moeten richten op het aanbestedingsbeleid van de provincie, en daarbij verder moeten gaan waar een onlangs afgesloten onderzoek van Arthur Anders Accountants ophoudt.

Statenlid Edith Kuitert: ‘Op het provinciehuis wordt al gesproken van Ceteco-2, een verwijzing naar het bankierschandaal dat de provincie tientallen miljoenen kostte.

Lees verder
7 augustus 2002

SP: ook enquête bouwfraude in Zuid-Holland

Als vervolg op de nationale enquêtecommissie die de bouwfraude onderzoekt, stelt de SP fractie in de provincie Zuid-Holland voor een provinciale commissie te starten. Dit zou de eerste provinciale enquêtecommissie worden, vooruitlopend op de te verwachten wetswijziging met de komst van het dualisme in de provincie, volgend jaar.

Lees verder
5 augustus 2002

Zorgen over visserijvergunning Voordelta

Statenlid Erik van der Burgh wil opheldering over verstrekte visvergunningen in de Voordelta.
Hij vreest dat visserij in dit gebied de natuur te veel verstoort en dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit. Via schriftelijke vragen wil hij van het Provinciebestuur opheldering.

Lees verder

Pagina's