h

Economie

12 september 2016

Wettelijk minimumloon wordt eis in contracten

Foto: DS

De provincie gaat in contracten voor de inkoop van diensten de eis opnemen dat jongeren bij deze bedrijven minimaal het wettelijk minimumloon moeten verdienen, zo’n 1.500 euro bruto per maand. Bij andere contracten –voor leveringen en werken– wordt hier zo veel mogelijk op geselecteerd. Het provinciebestuur geeft hiermee uitvoering aan de motie van SP-fractievoorzitter Lies van Aelst over afschaffing van het jeugdloon in Zuid-Holland.

Lees verder
3 mei 2016

Mooi gebaar: hulp bij vinden geschikte winkellocatie in binnenstad

Foto: SP

In deze tijd van aanhoudend hoge werkloosheid zijn nieuwe banen meer dan welkom. Tegelijkertijd kampen veel binnensteden met forse leegstand en verloedering. Dat kost veel geld –landelijk jaarlijks zo’n 13 miljard voor bestrijding van verloedering, overlast en criminaliteit– en is uiteindelijk ook niet goed voor de werkgelegenheid. Sportzaak Declathon is dus van harte welkom in Den Haag, maar wel in de binnenstad. Daar is ruimte genoeg. Zo nodig wil de provincie helpen zoeken.

Lees verder
22 april 2016

Fractie feliciteert Young&United: jeugdloon vanaf 21 jaar afgeschaft

Foto: SP

Voor de SP was het allang duidelijk: van het jeugdloon –voor 18-jarigen 693 euro bruto per maand– valt niet rond te komen. De acties van FNV Young & United hebben nu ook het kabinet wakker geschud. De leeftijdsgrens van het jeugdloon gaat omlaag naar van 23 naar 21 jaar. Ook 18, 19 en 20-jarigen krijgen recht op meer loon. Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘We zijn er ook in Zuid-Holland nog niet, maar dit is zeker een mooie, historische stap’.

Lees verder
15 april 2016

Beter loon voor jongeren stap dichterbij

Foto: DS

Bruto 693,70 per maand voor 40 uur werken per week is ook voor een 18-jarige veel te weinig. De SP wil daarom dat ook 18-23-jarigen bij bedrijven die opdrachten voor de provincie doen, minimaal het wettelijk minimumloon gaan verdienen. Het provinciebestuur onderzoekt nu of dit geregeld kan worden via de Aanbestedingswet en maakt een schatting van de mogelijke kosten. Hopelijk valt er nog voor de zomer een positief besluit.

Lees verder
9 maart 2016

SP blij met vestiging Declathon in leegstaande pand V&D

Foto: MBZH

Het groen aan de stadsranden zo veel mogelijk sparen, de veel te hoge winkelleegstand en verloedering van binnensteden tegengaan en de leefbaarheid verbeteren. Dat zijn de doelen van het strenge Zuid-Hollandse detailhandelsbeleid. Met de vestiging van sportzaak Declathon in de Haagse binnenstad werpt dit opnieuw vruchten af.

Lees verder
29 oktober 2015

Betere afstemming nodig in regionale economie

Bij de commissiebehandeling van de begroting hield de SP een pleidooi voor een betere afstemming tussen het Rijk, de provincie en de vele organisaties die zich met de regionale economie bezig houden.
Economisch beleid is voor de provincie vooral een overlegbeleid, waar partijen bij elkaar gebracht worden om onder andere de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven te bevorderen. Als dat goed loopt versterkt dat de innovatie en de werkgelegenheid en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Lees verder
16 juni 2015

Winkeliers positief over aanpak winkelleegstand

Foto: SP

Detailhandel Nederland is positief over de maatregelen die de provincie Zuid-Holland neemt om winkelleegstand tegen te gaan. Op initiatief van de SP worden onder andere plannen voor extra winkellocaties onafhankelijk getoetst aan de regionale behoefte.

Lees verder
8 maart 2015

Detailhandelsplannen voortaan onafhankelijk getoetst

Vanaf juni van dit jaar worden plannen van gemeenten voor nieuwe detailhandelslocaties onafhankelijk getoetst op de vraag of er wel behoefte aan is.
Dit besluit van Provinciale Staten volgt op een aangenomen motie van de SP uit juni vorig jaar.
De SP diende dit voorstel in om de groeiende leegstand te beperken en omdat het noodzakelijk bleek om plannen veel kritischer te bekijken.

Lees verder
27 februari 2015

Groen, bodem en water in Schiedam

Foto: Alexander van Steenderen / SP-Schiedam

Lijsttrekker Bart Vermeulen en kandidaat-Statenlid Luiza Soares brachten afgelopen donderdag een werkbezoek aan Schiedam om te kijken hoe de provincie kan samenwerken bij de aanpak van uiteenlopende problemen in deze stad. Schiedam werkt hard aan funderingsproblematiek en wateroverlast. Ook detailhandel, recreatie en groen kwamen aan bod.

Lees verder
19 november 2014

Staten tegen Decathlon in stadsranden

Een meerderheid van Provinciale Staten wijst de vestiging van sportartikelenzaak Decathlon aan de stadsranden van Den Haag en Schiedam af. De versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de binnensteden krijgt hierdoor voorrang boven de belangen van een enkel bedrijf. SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen is tevreden met dit besluit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier