h

Economie

10 november 2014

Zorgen over komst mega-bouwmarkten

De Statenfracties van SP en PvdA zijn bezorgd over de plannen voor de bouw van twee nieuwe mega-bouwmarkten in de Haagse regio. Het gaat om een Hornbach-filiaal in Den Haag Ypenburg en een Bauhaus-filiaal op een bedrijventerrein in Midden Delfland.

Lees verder
15 juli 2014

Meerderheid voor aanscherping detailhandelsbeleid

Een meerderheid van Provinciale Staten steunt twee SP-moties voor aanscherping van het detailhandelsbeleid. Plannen voor nieuwe detailhandelslocaties, kantoren en bedrijventerreinen worden binnenkort onafhankelijk getoetst. Tot nu toe gebeurde dit door gemeenten onderling.

Lees verder
13 juni 2014

Geen ruimte voor Decathlon buiten stadscentra

De SP-Statenfractie ziet geen redenen om Decathlon toe te staan zich te vestigen buiten de reguliere detailhandelslocaties. Naar de mening van de partij is Decathlon een reguliere sportartikelenverkoper en past deze vorm van detailhandel alleen in de bestaande winkelstructuur van de binnensteden.
De provincie heeft ook het beleid om de huidige detailhandellocaties in de stads- en dorpscentra te beschermen om zo de leefbaarheid van deze gebieden te ondersteunen.

Lees verder
11 juni 2014

Economische impuls Groene Hart

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden gaan met steun van de provincie Zuid-Holland de regionale economie versterken en de bereikbaarheid verbeteren. SP-gedeputeerde Rik Janssen was vandaag aanwezig bij de officiële ondertekening van de afspraken.

Lees verder
27 juni 2013

Doorgroei Regionale Ontwikkelingsmaatschappij belangrijk

Op 26 juni  stemden de Provinciale Staten definitief in met de oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.Hiermee gaat een lang gekoesterde wens uit het SP-verkiezingsprogramma in vervulling.De ontwikkelingsmaatschappij moet vooral startende en innoverende ondernemers van investeringskapitaal voorzien.

Lees verder
12 december 2012

Tevredenheid over afblazen outletcenter BleiZo

De SP-fractie in Provinciale Staten is tevreden over het feit dat een meerderheid van de statenleden tegen de aanleg van een outletcentrum in Lansingerland stemde. De SP-fractie liet in een eerder stadium al weten tegen de plannen te zijn omdat een outletcenter de bestaande winkels in de omliggende stads- en dorpscentra onder grote druk zou zetten en daar tot lagere omzetten zou leiden.

Lees verder
27 november 2012

SP blijft tegen Outlet Center BleiZo

Het voorstel van het provinciebestuur voor een Factory Outlet Center in Lansingerland hoeft niet te rekenen op steun van de SP. Het verkopen van merkkleding tegen lage tarieven zet de lokale winkeliers te veel onder druk, vindt de partij.

Lees verder
6 juli 2012

SP hoopvol over opzetten Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

De SP-Statenfractie hoopt dat eind dit jaar besloten kan worden over de oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Deze Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) moet startende en innoverende bedrijven aan leningen helpen die ze bij banken niet kunnen krijgen. Sinds 2010 pleit de SP voor de oprichting van een landelijk dekkend netwerk van deze ontwikkelingsmaatschappijen om de economie te stimuleren. Met een ROM in Zuid-Holland komt dat weer een stap dichterbij. SP-statenlid Bart Vermeulen: “Het provinciebestuur wil graag een Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij opzetten en dat juichen we toe. In ons
verkiezingsprogramma noemen we de ROM niet voor niets een prima middel
om startende ondernemers of innoverende ondernemers te steunen als ze niet
op andere manieren aan geld kunnen komen. En in deze economisch zware
tijden is dat extra belangrijk.”

De SP waarschuwt er wel voor dat de ontwikkelingsmaatschappij geen
concurrent gaat worden van andere particuliere aanbieders van zogeheten
durfkapitaal. Veel van deze aanbieders investeren in bedrijven in de Randstad.
Het provinciebestuur nam daarom het advies van de SP om te komen tot een
goede werkverdeling mee bij de verdere uitwerking van haar plannen.

“We moeten voorkomen dat de ontwikkelingsmaatschappij andere
durfkapitaalaanbieders gaat verdringen, ze moeten elkaar juist aanvullen. Juist
op die manier kunnen we de komende jaren werken aan een versterking van
de provinciale economie en mensen aan het werk helpen en houden” aldus
Vermeulen.

Lees verder
15 februari 2012

SP Zuid-Holland blij met uitstel Outlet Center

In de commissievergadering van 1 februari is besloten om de mogelijkheid van de aanleg van een Factory Outlet Center (FOC) bij Bleizo nog niet te regelen in de Provinciale Structuur Visie. De SP vroeg, net als vele andere statenfracties, om een bredere afweging. De SP vreest dat een Factory Outlet Center, met een aanbod van goedkope a-merken, grote invloed heeft op de detailhandel en stadscentra in de omliggende gemeenten.

Lees verder
27 februari 2011

Van der Nat in actie voor ondernemers Lage Zijde

De SP wil dat de gemeente Alphen aan den Rijn zo snel mogelijk de Lage Zijde open stelt voor autoverkeer. De partij schaart zich met deze oproep achter een petitie van de ondernemers aan de Lage Zijde. Zaterdag 26 februari voerde de SP actie voor de bereikbaarheid van de Lage Zijde. Bij de Oudhoornseweg hingen SP lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen Harre van der Nat en afdelingsvoorzitter Gerard Couturier een spandoek op bij de Oudhoornseweg. Daarna reed Harre van der Nat symbolisch de afgesloten Oudhoornseweg in. De ondernemers ondervinden veel hinder van de afsluiting van deze weg en missen daardoor veel omzet. De SP wil met deze actie bereiken dat de Oudhoornseweg weer wordt opgesteld. Ook wil de SP dat de verpaupering van de Lage Zijde nu eindelijk eens op een goede manier wordt aangepakt. Op de gemeenteraadsvergadering van 3 maart zal de SP hiertoe 2 moties indienen. Iedereen die deze actie wil steunen kan bij de betrokken ondernemers de petitie ondertekenen.

SP lijsttrekker Harre van der Nat vroeg met de actie meer aandacht voor de kleine ondernemers.
“De provincie moet kleine ondernemingen meer kans geven. Dat kan door de kleine ondernemers in de steden te beschermen door grote winkelcentra aan de rand van de steden zoveel mogelijk te beperken en door bij grote projecten ook kleine ondernemingen in te schakelen bij de uitvoering van het werk” aldus Harre van der Nat.
 

Lees verder

Pagina's

U bent hier