h

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is voor de SP een centraal onderwerp bij provinciale projecten. Zo moet het integraal onderdeel worden van nieuwbouw en onderhoud van wegen, vaarwegen en gemalen. Daarnaast stellen we onder meer strenge dierenwelzijnseisen aan veehouderijen die zich in Zuid-Holland willen vestigen of willen uitbreiden.

28 maart 2014

Provincie moet otter beschermen

Foto: MBZH

SP-Statenlid Lies van Aelst heeft het provinciebestuur vragen gesteld over otterpassages. Snelle aanleg van deze buizen onder een aantal provinciale wegen rond de Nieuwkoopse Plassen is belangrijk voor de ernstig bedreigde diersoort.

Lees verder
8 september 2013

Onderzoek naar schaalgrootte boerenbedrijven

Gedeputeerde Govert Veldhuijzen neemt volksgezondheid en dierenwelzijn mee in het onderzoek naar de schaalgrootte van boerenbedrijven. Deze toezegging kreeg de SP tijdens het debat over de nieuwe provinciale visie op ruimte en mobiliteit.

Lees verder
16 maart 2012

Meer aandacht voor dierenwelzijn in de provincie

Foto: DS

De SP in Zuid-Holland heeft samen met andere partijen het provinciebestuur enkele voorstellen gedaan om dierenwelzijn in provinciaal beleid terug te laten komen. Hierbij gaat het onder meer om het plaatsen van tunneltjes voor klein wild onder provinciale wegen.

Lees verder
21 april 2011

Coalitieakkoord bekend: SP in provinciebestuur

Samen met de VVD, CDA en D66 vormt de SP het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland. Onderhandelen betekent altijd ook inleveren, maar met met name voor de jeugdzorg, groen en dierenwelzijn zijn goede resultaten bereikt. Ook worden gemeentelijke herindelingen niet meer van bovenaf opgelegd.

Lees verder
1 maart 2011

Geen megastal in Woubrugge

Foto: SP

De SP wil geen uitbreiding van de bio-industrie in de vorm van een megastal voor 3600 varkens in Woubrugge. Dat stelt SP-statenlid Frank Johan Hoogendam nadat deze week bleek dat de gemeente Kaag en Braassem hiervoor een vergunning heeft gegeven. De gemeente deed dat de dag nadat de Provinciale Structuurvisie door Provinciale Staten werd vastgesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier