h

Verkeer en vervoer

11 februari 2004

SP pleit voor bushalte Rijnsaterwoude

Foto: L. Schipper / Jolanda Gooiker

Statenlid Gooiker (SP) heeft verzocht om tijdens de Statenvergadering van 18 februari te mogen pleiten voor een bushalte bij Rijnsaterwoude. Sinds 14 december vorig jaar rijdt lijn 197 niet meer. Sinds die tijd heeft het dorp geen aansluiting meer met het openbaar vervoer. De bewoners hebben sinds augustus vorig jaar, toen het schrappen van de lijn bekend werd, herhaaldelijk gevraagd om een oplossing. Ouderen, jongeren en mensen die geen auto (willen) hebben, zijn nu aangewezen op de fiets of de Rijnstreekhopper. De gemeente, de vervoersmaatschappij en de provincie hebben nog steeds geen besluit genomen.

Lees verder
28 januari 2004

Trein Dordrecht-Geldermalsen moet blijven

Vandaag stelt Statenlid Gooiker vragen aan het college van GS van Zuid-Holland over de dreigende opheffing van de trein tussen Dordrecht en Geldermalsen. Zij wil weten of verslechteringen aan de lijn door het college goedgekeurd worden. Ook wil zij weten of het klopt dat de lijn aanbesteed gaat worden. Aanbesteden kan betekenen dat andere maatschappijen dan de NS de lijn gaan exploiteren. Deze maatschappijen zullen in de kosten gaan snijden in een poging de lijn wel rendabel te krijgen. Gooiker vraagt zich af of er wel voldoende naar de gevolgen van het opheffen van de lijn worden gekeken. Ook kunnen verslechteringen aan de lijn invloed hebben op leefbaarheid van kernen, bereikbaarheid van verschillende scholen, en aansluitingen voor reizigers.

Lees verder
11 december 2003

Rijnsaterwoude vraagt halte, krijgt uitstel

Foto: SP / Spandoek Rijnsaterwoude wil de bus behouden

In Rijnsaterwoude zal bus 197 na zaterdag 13 december niet meer rijden.
Het dorp verliest daarmee zijn laatste restje voorziening, nadat ook al de winkels, zorgaanbieders en het postkantoor zijn vertrokken. Inwoners trokken op woensdag 10 december in een laatste poging aan de bel en werden daarbij gesteund door de SP.

Lees verder
9 september 2003

Alphense afdeling en provinciale fractie steunt actie bewoners Steekterweg voor 60 km snelheid

In de nacht van 7 op 8 september zijn door bewoners van de Steekterweg, in samenwerking met de afdeling en statenfractie van SP, ruim 160 verbodsborden met het getal 60 geplaatst. Dit betekende een verlaging maximumsnelheid van het N11 tracé (rijksstraatweg) van 80 naar 60 km, beter bekend als de Steekterweg.

Lees verder
28 mei 2003

Vragen over schrappen buslijnen regio Rotterdam

Connexxion wil een aantal bussen schrappen. Carnisselanden, Barendrecht en Kralingse Zoom zullen minder bussen voorbij zien rijden in avonduren en weekende. Ben je afhankelijk van het openbaar vervoer? Pech gehad, lijkt het.
De SP vraagt daarom het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland om uitleg.

SP statenlid Gooiker vraagt in welke mate Gedeputeerde Staten op de hoogte was van het voornemen van Connexxion. Gooiker stelt dat deze wijzigingen in de dienstregeling mensen juist in de auto jaagt, in plaats van het streven om mensen het openbaar vervoer te laten nemen. "Dit is een ongewenste ontwikkeling in het door files geplaagde gebied van Rotterdam" aldus Gooiker.

Lees verder
27 april 2003

SP stelt vragen over bevoegheden Zestienhoven

Allerlei publicaties in de media alsmede het coalitieakkoord van PvdA, CDA en VVD in de provinciale staten waren voor SP statenlid Jolanda Gooiker reden om schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten te stellen om zo duidelijkheid te krijgen over de luchthaven.

Lees verder
5 juni 2002

H.C.: Busbedrijf grijpt in na klachten lijn 65

In de Haagsche Courant verscheen het volgende artikel:

Lees verder
29 mei 2002

Vragen over uitval bus 65

SP-statenlid Fenna Vergeer, en sinds een week kersvers tweede Kamerlid wil weten van het college van Gedeputeerde Staten waarom sneldienst 65 van Leiden naar den Haag regelmatig uitvalt.

Lees verder
14 april 2002

Aanbesteding bus Alblasserwaard/Vijfheerenlanden geeft problemen

Er gaan minder bussen op het platteland rijden, omdat de Provincie Zuid-Holland per 1 januari 2003 het streekvervoer in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden openbaar aanbesteedt. De geschrapte bussen worden vervangen door beltaxi’s. Hierdoor komt er geld vrij voor meer bussen op drukke lijnen.

De Provinciale Staten-fractie van de SP vindt de afnemende bereikbaarheid van dorpen een slechte ontwikkeling. "De concurrentie in het Openbaar Vervoer gaat ten koste van het platteland", aldus SP-statenlid Fenna Vergeer.

Lees verder
14 april 2002

Vragen aan GS over uitvoering taken Openbaar Vervoer

In de 5e voortgangsrapportage uitvoering taken OV vermeldt het college dat de concessiegebieden Leidse regio en Drechtsteden respectievelijk per 2004 en 2006 onder de Provincie Zuid-Holland vallen.

De SP stelde de volgende schriftelijke vragen:

Lees verder

Pagina's

U bent hier