h

Ruimtelijke ordening

De provincie is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid in hoofdlijnen, en probeert hier regie op te voeren. In de Provinciale Structuurvisie is vastgelegd wat waar wel en niet mag. Deze structuurvisie wordt jaarlijks herzien. 

25 januari 2017

HOM past niet in proviciale plannen

Foto: MBZH

Fractievoorzitter Lies van Aelst: 'De plannen voor de Holland Outlet Mall (HOM) in Zoetermeer passen simpelweg niet in het provinciale beleid. Dit beleid is er juist op gericht om de hoge winkelleegstand te bestrijden en verloedering tegen te gaan, door zeer terughoudend te zijn met nieuwe vierkante meters winkelruimte en overbodige plannen te schrappen.'

Lees verder
14 december 2016

Zuid-Holland weer baas over eigen detailhandelsbeleid

Foto: MBZH

De provincie Zuid-Holland heeft weer eigen regels voor de vestiging van nieuwe winkelbedrijven buiten de dorpen en steden. Eerder stelden de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken artikel 2.1.4. van de Verordening Ruimte buiten werking, omdat de regels te streng zouden zijn. De SP is blij dat de schorsing van tafel is. Zo houden we de binnensteden levend en het buitengebied groen en aantrekkelijk.

Lees verder
19 september 2016

Regionale afspraken voor behoud open kustlandschap

Foto: SP

Samen met natuurorganisaties en lokale SP-afdelingen bezocht fractievoorzitter Lies van Aelst deze zomer de Zuid-Hollandse kust bij Hoek van Holland en het gebied tussen Kijkduin en Monster. De bezoeken gaven een goed beeld van bestaande bebouwing en geplande locaties. Om de kust te beschermen, steunt de SP het plan om het strand toe te voegen aan het Nationaal Natuurwerk Nederland. Daarnaast kunnen aanvullende regionale afspraken met kustgemeenten nodig zijn.

Lees verder
16 september 2016

Samen voor een groene Duivenvoordecorridor

Foto: MBZH

De SP-fracties van de gemeente Voorschoten en de provincie Zuid-Holland brachten op woensdag 16 september een gezamenlijk werkbezoek aan de Duivenvoordecorridor bij Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Beide SP-fracties blijven zich inzetten om het gebied zo groen mogelijk te houden.

Lees verder
24 augustus 2016

Onderzoek alternatieve locaties containeroverslag Sluiseiland

Foto: SP

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst bracht woensdag 17 augustus een werkbezoek aan het Goudse Sluiseiland. Op verzoek van Goudse ondernemers onderzoekt de provincie of hier een containeroverslaghaven mogelijk is. De SP-fractie in Provinciale Staten wil dat ook naar andere locaties in de regio wordt gekeken. Het Sluiseiland lijkt minder geschikt omdat dit een van de weinige stukken groen in de wijk is en vanwege geluidsoverlast.

Lees verder
10 februari 2016

Bebouwing gepland naast helihaven Ypenburg

Foto: DS

Op 14 oktober 2015 stemden Provinciale Staten in Zuid-Holland in met de komst van een helihaven aan de Spoorlaan in Den Haag (Ypenburg). Eén van de voorwaarden waar de luchthaven aan moet voldoen was een minimale afstand van vijfhonderd meter tot woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Omdat een helihaven veel overlast geeft ook voor omwonenden op grotere afstand stemde de SP tegen de komst van de helihaven.

Lees verder
3 februari 2016

Grote interesse bijeenkomst tekort betaalbare woningen

Foto: SP

Al vele jaren is er een tekort aan betaalbare woningen in Zuid-Holland. Het aantal goedkope sociale huurwoningen is afgenomen van 45% in 1986 naar 19% in 2012. Gemiddeld is de wachttijd 8 jaar. Tussen 2009 en 2015 is de gemiddelde sociale huurder 117 euro per maand (28,8%) meer aan huur gaan betalen. Door de enorme huurverhogingen van de laatste jaren zijn huurders dus verder in de knel gekomen.

Lees verder
16 december 2015

Iets minder druk op wachtlijsten door bijbouwen noodwoningen

Foto: SP

Het bijbouwen van 14.000 sobere, kleinschalige woonruimten voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning zal in Zuid-Holland de druk op de ellenlange wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning waarschijnlijk iets verlichten. Een goede zaak. Een echte oplossing voor het grote tekort aan betaalbare sociale huurwoningen is het echter nog niet.

Lees verder
14 december 2015

Kamervragen over ingrijpen ministeries in Zuid-Hollands detailhandelsbeleid

Foto: DS

SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling wil snel opheldering van VVD-ministers Kamp en Schultz Van Haegen over het schrappen van een bepaling uit het Zuid-Hollandse detailhandelsbeleid. De ministers willen hierdoor meer detailhandel aan de randen van gemeenten mogelijk maken. De provincie Zuid-Holland wil dit vanwege de vele leegstand en het beschermen van de stads-en dorpscentra juist beperken. Volgens Smaling moet er snel duidelijkheid komen over de bevoegdheden van de provincie en het Rijk.

Lees verder
14 september 2015

Vragen over huisvesting statushouders

Foto: René van den Burg / i.o.v. Bouwend Nederland

Hoewel in Zuid-Holland het aantal mensen met een laag inkomen de komende jaren groeit, neemt het aantal betaalbare huurwoningen juist af. Zowel mensen met een laag inkomen als vluchtelingen met een verblijfsstatus dreigen hier slachtoffer van te worden. De SP heeft samen met de Partij voor de Dieren en Groen Links vragen gesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier