h

Ruimtelijke ordening

De provincie is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid in hoofdlijnen, en probeert hier regie op te voeren. In de Provinciale Structuurvisie is vastgelegd wat waar wel en niet mag. Deze structuurvisie wordt jaarlijks herzien. 

14 juli 2014

Steun voor strenge voorwaarden voor bouwen in het groen

Zuid-Holland komt 50.000 goede, betaalbare woningen voor eenverdieners en starters tekort. Tegelijkertijd is het overschot aan plannen voor winkelruimtes, kantoren, bedrijventerreinen en luxe woningen nog steeds enorm. Hoog tijd dus dat er meer wordt gebouwd naar behoefte, op de juiste locaties.

Lees verder
23 mei 2014

Geen verslechtering molenbeleid

De SP in zuid-Holland wil niet dat gemeenten op voorhand meer de vrije hand krijgen om te bouwen rond molens in stedelijk gebied. De partij vreest dat dit zal leiden tot kwaliteitsverlies, hogere onderhoudskosten en aantasting van waardevolle stadsgezichten. 

Lees verder
20 mei 2014

Afdelingsavond over Ruimte en Mobiliteit

Wat betekent het afschaffen van de provinciale structuurvisies? En hoe kan de SP lokaal blijven werken aan goed OV, betaalbaar wonen, genoeg groen enzovoort? Veel afdelingen staken maandag hun licht op bij de Statenfractie op het Provinciehuis in Den Haag.

Lees verder
6 mei 2014

Rijke gemeenten Haaglanden laten huurders zakken

Rijke gemeenten als Wassenaar en Midden-Delfland bouwen minder sociale huurwoningen dan afgesproken, zo blijkt uit onderzoek van Stadsgewest Haaglanden. Hiermee benadelen ze huurders in de hele regio. Een slechte zaak, vindt de SP in Zuid-Holland.

Lees verder
19 april 2014

Provincie mag binnensteden toch beschermen

De provincie mag toch eigen detailhandelsbeleid blijven voeren om binnensteden te beschermen en verdere winkel- leegstand en verpaupering tegen te gaan. Tot blijdschap van de SP in de Tweede Kamer en de provincie gaat een wetswijziging die dit wilde verbieden niet door.

Lees verder
13 april 2014

College kan meer doen tegen uitbuiting bouwsector

De Statenfracties van SP, PvdA, 50Plus, CDA, GroenLinks en de PvdD roepen het provincie-bestuur op om bij aanbestedingen meer eisen te stellen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bij diverse grote projecten in ons land, waaronder de aanleg van de A4 door Midden Delfland, zijn de afgelopen jaren ingehuurde arbeiders uitgebuit.

Lees verder
3 april 2014

Geen bureaucratische aanpak kantorenleegstand

Uit onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer blijkt dat Zuid-Holland niet op schema ligt met de uitwerking van het convenant kantorenleegstand. De SP blijft hameren op het belang van structurele maatregelen, in plaats van een bureaucratische aanpak.

Lees verder
11 maart 2014

SP blij met nadruk op betaalbaar wonen

Eind vorig jaar sloeg de SP in Zuid-Holland alarm over de toenemende behoefte aan betaalbare huurwoningen, terwijl het aanbod door het huidige kabinetsbeleid juist afneemt. De partij is blij dat nu ook de provincie stevig inzet op betaalbaar wonen!

Lees verder
26 februari 2014

Geen bedrijventerrein in Oostvlietpolder

De SP in Zuid-Holland is blij dat een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder eindelijk definitief van de baan is. Voor de alternatieve locatie Veenderveld II is bebouwing voorlopig niet aan de orde.

Lees verder
10 januari 2014

Nieuwe visie op ruimte en mobiliteit open voor inspraak

Kern van het nieuwe beleid is dat de provincie andere overheden en het maatschappelijk middenveld meer bij ruimtelijke beslissingen betrekt en minder werkt met harde rode lijnen op de kaart. Het is nu aan de samenleving om zich hierover uit te spreken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier