h

Ruimtelijke ordening

De provincie is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid in hoofdlijnen, en probeert hier regie op te voeren. In de Provinciale Structuurvisie is vastgelegd wat waar wel en niet mag. Deze structuurvisie wordt jaarlijks herzien. 

20 mei 2014

Afdelingsavond over Ruimte en Mobiliteit

Wat betekent het afschaffen van de provinciale structuurvisies? En hoe kan de SP lokaal blijven werken aan goed OV, betaalbaar wonen, genoeg groen enzovoort? Veel afdelingen staken maandag hun licht op bij de Statenfractie op het Provinciehuis in Den Haag.

Lees verder
6 mei 2014

Rijke gemeenten Haaglanden laten huurders zakken

Rijke gemeenten als Wassenaar en Midden-Delfland bouwen minder sociale huurwoningen dan afgesproken, zo blijkt uit onderzoek van Stadsgewest Haaglanden. Hiermee benadelen ze huurders in de hele regio. Een slechte zaak, vindt de SP in Zuid-Holland.

Lees verder
19 april 2014

Provincie mag binnensteden toch beschermen

De provincie mag toch eigen detailhandelsbeleid blijven voeren om binnensteden te beschermen en verdere winkel- leegstand en verpaupering tegen te gaan. Tot blijdschap van de SP in de Tweede Kamer en de provincie gaat een wetswijziging die dit wilde verbieden niet door.

Lees verder
13 april 2014

College kan meer doen tegen uitbuiting bouwsector

De Statenfracties van SP, PvdA, 50Plus, CDA, GroenLinks en de PvdD roepen het provincie-bestuur op om bij aanbestedingen meer eisen te stellen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bij diverse grote projecten in ons land, waaronder de aanleg van de A4 door Midden Delfland, zijn de afgelopen jaren ingehuurde arbeiders uitgebuit.

Lees verder
3 april 2014

Geen bureaucratische aanpak kantorenleegstand

Uit onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer blijkt dat Zuid-Holland niet op schema ligt met de uitwerking van het convenant kantorenleegstand. De SP blijft hameren op het belang van structurele maatregelen, in plaats van een bureaucratische aanpak.

Lees verder
11 maart 2014

SP blij met nadruk op betaalbaar wonen

Eind vorig jaar sloeg de SP in Zuid-Holland alarm over de toenemende behoefte aan betaalbare huurwoningen, terwijl het aanbod door het huidige kabinetsbeleid juist afneemt. De partij is blij dat nu ook de provincie stevig inzet op betaalbaar wonen!

Lees verder
26 februari 2014

Geen bedrijventerrein in Oostvlietpolder

De SP in Zuid-Holland is blij dat een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder eindelijk definitief van de baan is. Voor de alternatieve locatie Veenderveld II is bebouwing voorlopig niet aan de orde.

Lees verder
10 januari 2014

Nieuwe visie op ruimte en mobiliteit open voor inspraak

Kern van het nieuwe beleid is dat de provincie andere overheden en het maatschappelijk middenveld meer bij ruimtelijke beslissingen betrekt en minder werkt met harde rode lijnen op de kaart. Het is nu aan de samenleving om zich hierover uit te spreken.

Lees verder
29 november 2013

Kantorenleegstand iets boven landelijk gemiddelde

Medio 2013 stond in de provincie Zuid-Holland gemiddeld 14,9% van de kantoren leeg. Dat is iets boven het landelijk gemiddelde van 14,7%. Herbestemming tot  woonruimte zal de systeemcrisis in deze markt niet oplossen, maar is uiteraard wel zeer nuttig. Een goed voorbeeld is de gemeente Den Haag.

Lees verder
28 november 2013

Meer betaalbare huurwoningen nodig

Mede door de crisis verschuift het ‘woongedrag’ van mensen van kopen richting huren. Vooral de vraag naar betaalbare huurwoningen groeit. De provincie moet controleren of gemeenten hier samen met corporaties ook echt voor zorgen. Voorlopig lijkt er nog heel veel werk aan de winkel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier