h

Ruimtelijke ordening

De provincie is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid in hoofdlijnen, en probeert hier regie op te voeren. In de Provinciale Structuurvisie is vastgelegd wat waar wel en niet mag. Deze structuurvisie wordt jaarlijks herzien. 

12 september 2015

Bouwen naar behoefte

Foto: SP

De provincie Zuid-Holland gaat samen met gemeenten leegstand te lijf. Kantoren en winkels waar geen behoefte aan is, worden voortaan echt tegengehouden. Dit betekent niet dat er helemaal niet meer wordt gebouwd: vooral aan betaalbare woningen is juist wel grote behoefte. Daarom wordt ook gekeken of leegstaande kantoren kunnen worden omgebouwd tot woningen.

Lees verder
18 maart 2015

Pak tekort aan betaalbare woningen aan

Foto: René van den Burg / i.o.v. Bouwend Nederland

Tijdens een werkbezoek aan een in aanbouw zijnde zorg- en wooncomplex in Berkel en Rodenrijs kregen fractievoorzitter Bart Vermeulen en kandidaat Statenlid Wim Metselaar uitleg over de problemen waar woningcorporaties en aannemers tegenaan lopen bij de realisatie van betaalbare woningen.

Lees verder
9 maart 2015

Aquaduct maakt nieuwe weg Groene Hart overbodig

Foto: DS

Met een aquaduct onder de Gouwe is een nieuwe provinciale weg tussen Gouda en Alphen dwars door natuurgebied Zaans Rietveld niet nodig. Dit herhaalden SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam en kandidaat Hans Slooter zaterdag tijdens de bustoer op initiatief van Stichting Groene Hart.

Lees verder
8 maart 2015

Detailhandelsplannen voortaan onafhankelijk getoetst

Vanaf juni van dit jaar worden plannen van gemeenten voor nieuwe detailhandelslocaties onafhankelijk getoetst op de vraag of er wel behoefte aan is.
Dit besluit van Provinciale Staten volgt op een aangenomen motie van de SP uit juni vorig jaar.
De SP diende dit voorstel in om de groeiende leegstand te beperken en omdat het noodzakelijk bleek om plannen veel kritischer te bekijken.

Lees verder
3 maart 2015

Bouw meer goede, betaalbare woningen hard nodig

Foto: SP

De SP wil dat er in Zuid-Holland de komende jaren veel meer kwalitatief goede, maar wel echt betaalbare woningen worden gebouwd. De behoefte daaraan is groot. Woonkeus Drechtsteden sloeg gisteren nog alarm over de oplopende wachtlijsten in deze regio.

Lees verder
1 maart 2015

Bart Vermeulen bij bezoek Delfshaven

Foto: Marinus Legen / SP-Rotterdam

Lijsttrekker Bart Vermeulen was gisteren aanwezig bij de campagneaftrap van de Rotterdamse SP. Rond het Visserijplein in de wijk Delfshaven gingen SP'ers in gesprek met wijkbewoners over de komende verkiezingen. Ook de Rotterdamse Statenkandidate Luiza Soares en fractievoorzitter Leo de Kleijn van Rotterdamse Raadsfractie waren daarbij.

Lees verder
27 februari 2015

Groen, bodem en water in Schiedam

Foto: Alexander van Steenderen / SP-Schiedam

Lijsttrekker Bart Vermeulen en kandidaat-Statenlid Luiza Soares brachten afgelopen donderdag een werkbezoek aan Schiedam om te kijken hoe de provincie kan samenwerken bij de aanpak van uiteenlopende problemen in deze stad. Schiedam werkt hard aan funderingsproblematiek en wateroverlast. Ook detailhandel, recreatie en groen kwamen aan bod.

Lees verder
9 oktober 2014

Vragen over problemen huisvesting statushouders

De Statenfractie van de SP wil weten hoe het provinciebestuur omgaat met gemeenten die er niet in slagen om voldoende woningen beschikbaar te stellen voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, de zogeheten statushouders.

Lees verder
14 juli 2014

Steun voor strenge voorwaarden voor bouwen in het groen

Zuid-Holland komt 50.000 goede, betaalbare woningen voor eenverdieners en starters tekort. Tegelijkertijd is het overschot aan plannen voor winkelruimtes, kantoren, bedrijventerreinen en luxe woningen nog steeds enorm. Hoog tijd dus dat er meer wordt gebouwd naar behoefte, op de juiste locaties.

Lees verder
23 mei 2014

Geen verslechtering molenbeleid

De SP in zuid-Holland wil niet dat gemeenten op voorhand meer de vrije hand krijgen om te bouwen rond molens in stedelijk gebied. De partij vreest dat dit zal leiden tot kwaliteitsverlies, hogere onderhoudskosten en aantasting van waardevolle stadsgezichten. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier