h

Ruimtelijke ordening

De provincie is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid in hoofdlijnen, en probeert hier regie op te voeren. In de Provinciale Structuurvisie is vastgelegd wat waar wel en niet mag. Deze structuurvisie wordt jaarlijks herzien. 

29 november 2013

Kantorenleegstand iets boven landelijk gemiddelde

Medio 2013 stond in de provincie Zuid-Holland gemiddeld 14,9% van de kantoren leeg. Dat is iets boven het landelijk gemiddelde van 14,7%. Herbestemming tot  woonruimte zal de systeemcrisis in deze markt niet oplossen, maar is uiteraard wel zeer nuttig. Een goed voorbeeld is de gemeente Den Haag.

Lees verder
28 november 2013

Meer betaalbare huurwoningen nodig

Mede door de crisis verschuift het ‘woongedrag’ van mensen van kopen richting huren. Vooral de vraag naar betaalbare huurwoningen groeit. De provincie moet controleren of gemeenten hier samen met corporaties ook echt voor zorgen. Voorlopig lijkt er nog heel veel werk aan de winkel.

Lees verder
16 oktober 2013

Vrees voor groter tekort aan sociale huurwoningen

Sinds 1 oktober mogen corporaties sociale huurwoningen verkopen aan beleggers. Tegelijkertijd bouwen ze er door de crisis en andere kabinetsmaatregelen nauwelijks nieuwe woningen bij. De SP in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de nu al lange wachtlijsten en de oplopende woonkosten.

Lees verder
18 september 2013

Kantorenleegstand: uitschieters boven de 30%

De kantorenleegstand neemt in sommige Zuid-Hollandse gemeenten absurde vormen aan. Zo stond begin dit jaar in Leidschendam-Voorburg bijna 35% leeg. Recent onderzoek werpt nieuw licht op de aanpak van de problematiek.

Lees verder
23 juli 2013

Zonnig werkbezoek aan vervoersknoop Bleizo

Het Factory Outlet Center Bleizo vond de SP geen goed idee, maar dat betekent niet dat er geen goede alternatieven zijn voor ontwikkeling van het gebied. ‘Wat er ook komt, de infrastructurele basis moet goed zijn’, aldus Ewout den Heijer van SP-Zoetermeer.

Lees verder
12 juli 2013

Werkbezoek Vlaardingse woningcorporatie

Samen met Tweede Kamerlid Paulus Jansen, fractiemedewerker Wouter Groot Koerkamp en wethouder Arnout Hoekstra bracht Statenlid Jerry Snellink op 8 juli een werkbezoek aan Vlaardingen. De SP'ers bekeken onder meer een renovatieproject.

Lees verder
5 juni 2013

Voorgenomen verhuizing Vliko dubbele winst

De voorgenomen verhuizing van afvalverwerker Vliko naar bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk verlost omwonenden van langsdenderende vrachtwagens en spaart de Groene Barrepolder. 'Dubbele winst', wat betreft de SP.

Lees verder
24 mei 2013

Doorbraak: Oostvlietpolder blijft groen

De SP is verheugd met het besluit van Gedeputeerde Staten om de Oostvlietpolder groen te houden. In dit belangrijke weidevogelgebied was eerder een bedrijventerrein gepland. De SP verzilvert hiermee een jarenlange stijd in zowel de provincie als in de Leidse gemeenteraad. 

Lees verder
20 mei 2013

Nieuwe structuurvisie stap dichterbij

De cijfers over leegstand van kantoren en winkels in Zuid-Holland zijn weliswaar net iets beter dan landelijk gemiddeld, maar desondanks zeer fors. De SP is bezorgd, zo bleek bij de behandeling van de programmering van woon- en werklocaties op 8 mei.

Lees verder
10 mei 2013

Kantorenmarkt faalt nog steeds

In Zuid-Holland staat vijftien procent ruim één op de zeven! van de kantoren leeg. Deze ernstige mismatch tussen vraag en aanbod bewijst volgens de SP overduidelijk dat het huidige systeem faalt. Recent onderzoek van het PBL onderschrijft dit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier