h

Verkeer en vervoer

9 november 2016

SP zorgt voor klokkenluidersregeling in provinciaal openbaar vervoer

Foto: MBZH

Op initiatief van de SP gaat een goede klokkenluidersregeling bij Provinciale OV vervoerders verplicht worden. De Gedeputeerde zegde dit de SP toe tijdens de bespreking van het beleidskader voor de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Drechtsteden Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Lees verder
4 november 2016

Provincie stimuleert toekomstbestendige binnenvaart

Foto: PZH

Walstroom, innovatieve brandstoffen en schonere verbrandingstechnieken: via het CLINSH-project stimuleert de provincie Zuid-Holland nog schonere binnenvaart, die duurzaam de concurrentie met andere vervoersvormen aan kan. Het CLINSH-project gaat zowel binnenvaartondernemers als overheden voorzien van belangrijke informatie over de effectiviteit en de kosten-batenverhoudingen van de verschillende verduurzamingsmaatregelen.

Lees verder
21 oktober 2016

'Dunne' buslijnen mogen niet onterecht verdwijnen

Foto: MBZH

In Zuid-Holland rijden verschillende kleinere (buurt-) bussen rond zonder werkende OV-chippaal. Passagiers van deze busjes tellen niet mee bij de registratie van reizigersaantallen, wat een vertekend beeld geeft van het gebruik van deze lijnen. Vermeend ‘gebrek aan reizigers’ kan zelfs de aanleiding zijn dat dit soort ‘dunne lijnen’ uiteindelijk worden geschrapt. Geen goede zaak, vindt de SP.

Lees verder
18 oktober 2016

Interview met Lies van Aelst op Omroep Vlaardingen

Foto: SP

Op Omroep Vlaardingen geeft fractievoorzitter Lies van Aelst een toelichting op het nieuws dat de provincie het veer Maassluis-Rozenburg opnieuw voor langere tijd –vijftien jaar– gaat aanbesteden. Van Aelst zet zich al acht jaar in voor behoud van het veer als autoveer. Ze is dan ook erg blij met het positieve resultaat. Niet alleen voor de veiligheid in het gebied en voor het autoverkeer, maar ook voor fietsers en landbouwverkeer. 

Lees verder
5 september 2016

Inspraak over MER Duinpolderweg op 16 september

Foto: SP

Inwoners van Noord- en Zuid-Holland kunnen op vrijdag 16 september inspreken over de inrichting van de Milieueffectrapportage (MER) voor de Duinpolderweg. De provinciebesturen van Noord- en Zuid-Holland hebben hiervoor op 30 augustus zeven alternatieven geselecteerd. Let op: uw aanmelding om in te spreken moet uiterlijk 6 september binnen zijn!

Lees verder
24 juni 2016

Tweede werkbezoek Bollenstreek

Foto: SP

SP-Statenlid Hans Slooter bracht vorige week opnieuw een bezoek aan de Duin- en Bollenstreek. Hij bekeek de verschillende tracé-varianten voor de Duinpolderweg en de verkeerssituatie bij onder meer Bennebroek, Zwaanshoek, Hillegom en Vogelenzang. Slooter is gecharmeerd van de alternatieven van het Platform NOG. Hun pakket lokale verkeersmaatregelen ‘NOG BETER 2.0’ biedt een integrale oplossing voor de diverse –verspreid gelegen– verkeersknelpunten in de regio.

Lees verder
3 juni 2016

Nieuw verenfonds van start

Foto: SP

De provincie Zuid-Holland gaat via een nieuw verenfonds zelf leningen verstrekken om veerdiensten voor forenzen en scholieren in de vaart te houden. Hiervoor wordt geen aparte rechtspersoon opgericht. Een extern beheerd fonds brengt namelijk naar verhouding hoge kosten met zich mee. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is als initiatiefneemster van het nieuwe verenfonds blij met deze besparing. Hierdoor blijft er meer geld over voor het echte doel: behoud én verduurzaming van veerdiensten.

Lees verder
9 mei 2016

Nieuwe plannen voor meer en beter personenvervoer over water

Foto: MBZH

Een nieuwe snelle waterbusverbinding tussen Ridderkerk-Kinderdijk-Krimpen aan de Lek-Lekkerkerk. Dat is een goede kanshebber voor uitbreiding van het netwerk voor personenenvervoer over water in de provincie Zuid-Holland. Het provinciebestuur komt nog dit jaar met nieuwe plannen voor mogelijke uitbreiding van het netwerk en voor betere samenwerking met onder meer de Drechtsteden en de gemeente Rotterdam. De SP is enthousiast over de ontwikkelingen.

Lees verder
7 april 2016

SP blijft kritisch over aanleg Duinpolderweg

Foto: SP

Onder grote publieke belangstelling sprak de Statencommissie Verkeer en Milieu gistermiddag opnieuw over de Duinpolderweg. Begin januari vorig jaar tekende zich een meerderheid in Provinciale Staten af tegen aanleg van de weg. De SP-fractie is ook na nieuw onderzoek niet overtuigd van nut en noodzaak van het project, dat zo'n twee honderd miljoen euro moet gaan kosten.

Lees verder
23 maart 2016

Waterbus weer in top 3 beste OV

Foto: SP

Op initiatief van de SP stimuleert de provincie personenvervoer over water. Met succes: Waterbus, de veerdienst tussen Dordrecht-Rotterdam en de Drechtsteden, heeft ook in 2015 weer goed gescoord in de jaarlijkse landelijke OV-Klantenbarometer. Na een score van 8,0 in 2014 stijgt Waterbus in 2015 naar een 8,3 en is wat eindcijfer betreft hiermee landelijk gezien tevens de grootste stijger. Het landelijk gemiddelde ligt op een score van 7,5.

Lees verder

Pagina's

U bent hier