h

Cultuur en erfgoed

10 juni 2014

Meer provinciale inzet bij archeologie van groot belang

Een veiliger depot, betere registratie van archeologische vondsten en meer gemeentelijke aanknopingspunten bij de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit de onlangs gehouden evaluatie van het archeologiebeleid van de provincie. De SP wil dat het provinciebestuur snel met de aanbevelingen aan de slag gaat.

Lees verder
4 juni 2014

Onderzoek SP: molenaars ongerust over toekomst molenbiotoop

Molenaars in Zuid-Holland zijn bezorgd over de kwaliteit van de molenbiotopen. Dat blijkt uit onderzoek van de SP-Statenfractie onder 57 molenaars. Negentig procent wil niet dat gemeenten meer ruimte krijgen om de molenbiotopen aan te tasten. 44% vindt de regels nu al onvoldoende. Eenderde vreest dat de situatie door het nieuwe beleid verder zal verslechteren.

Lees verder
23 mei 2014

Geen verslechtering molenbeleid

De SP in zuid-Holland wil niet dat gemeenten op voorhand meer de vrije hand krijgen om te bouwen rond molens in stedelijk gebied. De partij vreest dat dit zal leiden tot kwaliteitsverlies, hogere onderhoudskosten en aantasting van waardevolle stadsgezichten. 

Lees verder
12 maart 2014

Hou enthousiasme voor erfgoed vast

Het provincie- bestuur moet er alles aan doen om de Zuid-Hollandse gemeenten ondanks bezuinigingen enthousiast te houden voor cultureel erfgoed. De nieuwe samenwerking in de erfgoedlijnen loont immers, zo blijkt.

Lees verder
23 oktober 2013

Provinciale archeologienota toe aan herziening

De provinciale onderzoeksagenda archeologie bestaat vijf jaar. Ter gelegenheid hiervan brengt de provincie op initiatief van de SP in kaart wat we in deze vijf jaar te weten zijn gekomen over de Zuid-Hollandse geschiedenis en welke nieuwe relevante onderzoeksvragen er zijn.

Lees verder
21 juni 2013

Werkbezoek archeologisch depot vlaardingen

Afgelopen week bezocht Statenlid Bart Vermeulen het archeologisch depot in Vlaardingen. In gezelschap van SP-wethouder en portefeuillehouder Archeologie Arnout Hoekstra sprak Vermeulen met de beheerder van het depot en de beleidsmedewerker van de gemeente.

Lees verder
13 juni 2013

Laat archeologisch erfgoed niet barsten

Zes samenwerkende gemeenten in de Duin- en Bollenstreek willen de regels voor archeologisch onderzoek flink versoepelen. De SP in Zuid-Holland vindt dit geen goed plan. Archeologisch erfgoed is immers zeer kwetsbaar en afwijken van de normen mag nu al, mits er goede redenen voor zijn.

Lees verder
9 mei 2013

Zuidbroekse molen draait weer

SP-Statenlid Bart Vermeulen is blij dat de Zuidbroekse Molen bij Bergambacht sinds deze week weer draait. Vorig jaar trok hij bij het provinciebestuur aan de bel vanwege de deplorabele staat van het monument. 

Lees verder
12 september 2012

Werkbezoek archeologiehuis en depot

Statenlid Bart Vermeulen bracht vandaag een werkbezoek aan het archeologiehuis en het archeologisch depot van de Provincie.
Op beide locaties liet hij zich door de depotbeheerder, de  provinciaal archeoloog en enkele medewerkers informeren over het provinciaal archeologiebeleid.

De provincie heeft een belangrijke taak als beschermer en beheerder van het archeologisch bodemarchief.
Daarnaast is de provincie toezichthouder bij het verlenen van vergunningen waarbij eventuele verstoring van archeologische waarden aan de orde is.

Lees verder
9 juli 2012

Zuidbroekse molen uiterlijk april 2013 gerestaureerd

De Zuidbroekse molen in Bergambacht is uiterlijk in april 2013 gerestaureerd. Dat antwoord het provinciebestuur op de schriftelijke vragen die de SP-Statenfractie stelde over de verwaarlozing van de molen. De SP vroeg aandacht voor de molen omdat het Hoogheemraadschap al ruim 5 jaar de molen laat verwaarlozen. Bij een storm in januari 2007 verloor de molen haar windrad en sindsdien staat de molen er in deplorabele staat bij.

“Het blijft gênant dat het Hoogheemraadschap op deze manier met ons cultureel erfgoed omgaat, maar we zijn blij dat aan deze kwestie snel een einde komt en de molen weer in oude staat wordt hersteld. De Zuidbroekse molen is uniek in Zuid-Holland en daar moeten we dus zuinig op zijn” aldus SP-statenlid Bart Vermeulen.
Als het nog langer zou gaan duren, dan vond de SP dat de provincie in zou moeten grijpen. De partij is blij dat dat nu niet nodig is en hoopt dat het Hoogheemraadschap haar belofte waar maakt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier