h

Cultuur en erfgoed

22 februari 2015

Zorgen over toekomst museum Fort Hoek van Holland

De fractie van de SP in Provinciale Staten is bezorgd over de toekomst van het museum in het Fort in Hoek van Holland. Aanleiding hiervoor is de door de vrijwilligersstichting verloren rechtszaak tegen de nieuwe uitbater van het Fort, Beumer bedrijfsdiensten. Hierdoor kunnen de vrijwilligers geen rol meer spelen bij het draaiende houden van het museum en is hun collectie niet meer in het museum aanwezig.

Lees verder
23 januari 2015

Stel meer gebouwen landgoederen open

Foto: Bart Vermeulen / Restauratie buitenplaats Berbice

De SP in Provinciale Staten wil dat er meer gebouwen op landgoederen voor het publiek worden opengesteld.
Het Zuid-Hollandse Erfgoedhuis schat dat 10% van de gebouwen op de landgoederen publiek toegankelijk is. Dat is te weinig volgens de SP.

Lees verder
27 november 2014

Werkbezoek landgoederen en archeologie Rotterdamse Baan

Foto: Bart Vermeulen / Archeologisch onderzoek Rotterdamse Baan

Fractievoorzitter Bart Vermeulen bracht samen met andere leden van de Statencommissie Ruimte een werkbezoek aan het gebied rond de toekomstige Rotterdamse Baan. Dit wordt de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg en de Centrumring van Den Haag.
Tijdens het bezoek was veel aandacht voor de inpassing van de Rotterdamse Baan, maar ook voor de uitbreidingsplannen van pretpark Drievliet in het zelfde gebied.
Over de inpassingsplannen waren veel vragen bij Statenleden, waaronder die van de SP.

Lees verder
9 november 2014

Culturele kwaliteit: meer ambitie en beter meten

Tijdens de commissiebehandeling van de begroting riep de SP het College op meer ambitie te tonen bij ons cultureel erfgoed. Ook moeten de gevolgen van het beleid beter gemeten worden.

Lees verder
3 oktober 2014

Opheldering over sluiting museum Fort Hoek van Holland

De SP-Statenfractie is onaangenaam verrast over de sluiting van het museum  Fort aan den Hoek van Holland. Dit museum maakt onderdeel uit van de erfgoedlijn Atlantikwall en de Provincie Zuid-Holland heeft 75.000 euro beschikbaar gesteld voor de museale presentatie.

Lees verder
27 augustus 2014

Werkbezoek Popunie

Fractievoorzitter Bart Vermeulen bracht onlangs een werkbezoek aan de Popunie in Rotterdam. Doel was om inzicht te krijgen in de gevolgen van het nieuwe provinciale cultuurbeleid. Cultuur is sinds 2012 geen hoofdtaak meer. De provincie heeft nog wel een ondersteunende rol.

Lees verder
29 juli 2014

Meer aandacht voor molenbiotopen

Op verzoek van de SP-fractie gaat het provinciebestuur de Zuid-Hollandse gemeenten informeren over de mogelijkheden om de kwaliteit van de gebieden rondom molens te verbeteren. Ook intern brengt de provincie de omgang met de molenbiotopen opnieuw onder de aandacht.

Lees verder
8 juli 2014

Versoepeling molenbeleid van de baan

Het provinciebestuur heeft de voorgenomen versoepeling van de regels voor de bescherming van molens in stedelijk gebied ingetrokken. Dit vanwege toenemende weerstand tegen de plannen. De provincie houdt hiermee vast aan het bestaande beleid. De SP is tevreden met deze stap.

Lees verder
30 juni 2014

Molenviergang kan blijven malen

De provincie wil de Molenviergang Aarlanderveen blijven steunen door het convenant met de beheerstichting, het Hoogheemraadschap en de gemeente Alphen te verlengen. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de SP. De molens behouden dus hoogstwaarschijnlijk hun waardevolle functie.

Lees verder
27 juni 2014

Extra aandacht voor maritieme archeologie

SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen vroeg tijdens de Statenvergadering van woensdag 25 juni extra aandacht voor maritieme archeologie. Verzilting en toegenomen waterrecreatie vormen een bedreiging voor dit belangrijke erfgoed. Ook de inzet voor een brandveiliger archeologisch depot kwam aan bod.

Lees verder

Pagina's

U bent hier