h

Cultuur en erfgoed

21 december 2016

Vijf miljoen voor onderhoud en toegankelijkheid van (landschaps-)monumenten

Foto: PZH

De molens van Kinderdijk, de Oude Hollandse Waterlinie, de Atlantikwall langs de kust, de trekvaarten rond Leiden en vele andere bijzondere historische gebouwen en plekken in Zuid-Holland kunnen ook de komende jaren rekenen op financiële steun van de provincie. Op initiatief van SP-gedeputeerde Rik Janssen is hiervoor in 2017 vijf miljoen euro beschikbaar.

Lees verder
16 december 2016

Reconstructie historische Romeinse schepen stap dichterbij

Foto: PZH

De ‘Zwammerdamschepen’ zijn schepen uit de Romeinse tijd, waarvan de losse onderdelen tussen 1971 en 1974 werden opgegraven bij Zwammerdam. Provinciale Staten gaven op 14 december officieel groen licht om subsidie open te stellen om deze schepen de komende jaren opnieuw op te bouwen. De SP is blij met deze en andere aandacht voor geschiedenis en archeologie, die ook een impuls kan geven aan toerisme en lokale economie.

Lees verder
18 november 2016

Bezoek aan molen De Vlieger in Voorburg

Foto: Wim Metselaar

SP-Statenlid Wim Metselaar uit Zoetermeer bracht tijdens de landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 5 november een bezoek aan molen De Vlieger in Voorburg. Deze authentieke poldermolen uit 1621 is nog volledig in werking en staat sinds 1989 in het unieke polderlandschap van Essesteijn. Tijdens de landelijke Natuurwerkdag stond het groen rond molens centraal. Goed onderhoud hiervan is belangrijk om ze nu en in de toekomst in goede staat te houden.

Lees verder
6 september 2016

Zuid-Holland investeert in groot onderhoud molens

Foto: MBZH

Mede op iniatief van de SP heeft de provincie Zuid-Holland sinds 1 augustus een speciale subsidieregeling voor groot onderhoud aan molens. Tot nu toe was er alleen subsidie mogelijk voor standaard onderhoud en grote restauraties. Belangrijke klussen vielen hierdoor buiten de boot. Zuid-Holland is hiermee de eerste provincie die in groot onderhoud van molens investeert.

Lees verder
19 juli 2016

Leven langs de Limes

Foto: MBZH

‘Limes’ is Latijn voor grens. ‘De Limes’ van het toenmalige Romeinse Rijk  liep vanaf de Noordzee, dwars door het huidige Zuid-Holland, via de Rijn en de Donau naar de Zwarte Zee. In het huidige Zwammerdam stond vlakbij de oever van de Rijn een Romeins fort: castellum Nigrum Pullum. SP-gedeputeerde Rik Janssen opende op 6 juli de tentoonstelling ‘Leven langs de Limes-Zwammerdam’ in het Archeologiehuis in Alphen aan den Rijn.

Lees verder
1 juni 2016

Gedeputeerde bedankt vrijwilligers

Foto: B. Kap

SP-gedeputeerde Rik Janssen opende op 18 mei de nieuwe Natuur- en bunkerwandeling bij de gerestaureerde Seeburgbunker in Oostvoorne. Hij zette vooral de vele vrijwilligers in het zonnetje. Zonder hen was het vele werk aan de bunkers en de wandelroute nooit tot stand gekomen. De Seeburgbunker is onderdeel van een veel groter complex: een 97 bunkers tellende radarstelling  ten zuiden van het voormalige vliegveld Oostvoorne. Het betonnen bunkercomplex is nu omgeven door natuur.

Lees verder
26 mei 2016

Meer monumenten opengesteld

Foto: SP

Op initatief van de SP weegt toegankelijkheid tegenwoordig zwaarder mee bij subsidieverlening voor de restauratie van landgoederen. Dit aangescherpte beleid lijkt vruchten af te werpen. Bij de tweede Dag van het Kasteel op tweede Pinksterdag waren er dit jaar achttien landgoederen te bezichtigen, vier meer dan vorig jaar. De stijging van het aantal bezoekers was nog veel groter: van 7.000 vorig jaar naar 15.000. SP-gedeputeerde Rik Janssen opende de dag op Kasteel Duivenvoorde.

Lees verder
19 mei 2016

Veel belangstelling voor molenviergang Aarlanderveen op Nationale Molendag

Foto: MBZH

De molenviergang in Aarlanderveen is uniek in de wereld. De vier historische molens –de ondermolen, middenmolen, bovenmolen en de Putmolen– zijn de enige die nog meestal  op eigen windkracht een grote polder bemalen (=het overtollige water afvoeren). De molenviergang Aarlanderveen trok op de Nationale Molendag van afgelopen zaterdag ruim driehonderd bezoekers. Erfgoedgedeputeerde Rik Janssen van de SP gaf op de Putmolen het startsein voor de Nationale Molendag 2016 in Zuid-Holland.

Lees verder
17 mei 2016

Het begon in Vlaardingen... ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland

Foto: SP

1018 is een belangrijk jaar in het ontstaan van het Graafschap Holland, de voorloper van het latere machtige gewest Holland binnen de Republiek der zeven Provinciën. Dat jaar versloeg Graaf Dirk de Derde in de Slag bij Vlaardingen het veel grotere leger van de Duitse keizer. Hiermee legde hij de basis voor het latere graafschap Holland. SP-gedeputeerde Rik Janssen ontving onlangs in het Vlaardings Museum het eerste exemplaar van een nieuw boek over de ontstaansgeschiedenis van het Graafschap Holland tussen 900 en 1100.

Lees verder
29 april 2016

Historische vestingwallen Schoonhoven in ere hersteld

Foto: PZH

De vestingstad Schoonhoven is onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie, het gebied tussen Gorinchem (in het zuiden) en Muiden (in het noorden) dat in 1672 onder water werd gezet om de aanval van de Fransen te stoppen. Met provinciale steun zijn onlangs de muren in de vestingwallen van de stad hersteld. SP-gedeputeerde Rik Janssen (erfgoed, vervoer over water en milieu) was op 22 april bij de feestelijke opening van het vernieuwde Veerpoort-gebied.

Lees verder

Pagina's

U bent hier