h

Cultuur en erfgoed

26 april 2016

Aandacht voor lage inkomens in provinciaal fietsplan

Foto: MBZH

Voor sommigen moeilijk voor te stellen, voor anderen bittere realiteit: anno 2016 kan niet iedereen zich een fiets –inclusief onderhoud– veroorloven. De SP stelde daarom tijdens de behandeling van het provinciaal fietsplan voor om fietsrecreatie in het mooie Zuid-Hollandse landschap voor iedereen bereikbaar te maken, bijvoorbeeld via een vorm van een ‘witte fietsenplan’. Vervoersgedeputeerde Floor Vermeulen zegde toe hierover met gemeenten in gesprek te gaan.

Lees verder
16 april 2016

Opening historische Rampjaarroute Oude Hollandse Waterlinie

Foto: MBZH

1672 staat bekend als Rampjaar in de Nederlandse  geschiedenis. De republiek was ‘redeloos, radeloos en reddeloos’, zo luidt het gezegde. Niet voor niets: het leed en de enorme kosten van de Frans-Nederlandse oorlog brachten het land op de rand van de afgrond. Een 42-kilometer lange wandel-, fiets- en vaarroute door het Groene Hart houdt deze geschiedenis levend. SP-gedeputeerde Rik Janssen onthulde woensdag in Nieuwkoop een van de nieuwe informatieborden.

Lees verder
21 maart 2016

Opening archeologisch en bouwhistorisch depot in Vlaardingen

Foto: SP

In het hart van Vlaardingen, boven de bibliotheek bevindt zich het archeologisch en bouwhistorisch depot. SP Gedeputeerde Rik Janssen opende onlangs het, voor publiek toegankelijke, depot. Dit deed hij samen met kinderen van de Jenaplanschool in Vlaardingen. Burgemeester Blase en wethouder Versluijs van de gemeente waren ook aanwezig bij de opening.

Lees verder
28 januari 2016

Geef archeologie grotere rol in verbeteren ruimtelijke kwaliteit

Foto: Bart Vermeulen / archeologisch onderzoek Rotterdamse Baan

Sinds de afgelopen Statenvergadering is het Zuid-Hollandse archeologiebeleid sterk verbeterd. Zo richt het nieuwe provinciale archeologiebeleid zich meer op de opbouw van kennis over ons verleden, over een langere periode. Ook wordt er meer gedaan aan publieksbereik. Bij het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit zou de provincie juist meer met archeologie moeten doen.

Lees verder
5 januari 2016

Tevreden over aanscherping subsidiebeleid landgoederen

Foto: Bart Vermeulen / restauratie buitenplaats Berbice te Voorschoten

Openbare toegankelijkheid gaat zwaarder meewegen bij het verlenen van provinciale subsidie voor onder andere restauratie van gebouwen op landgoederen.
De SP-Statenfractie is tevreden over deze wijziging.
Begin 2015 riep Statenlid Bart Vermeulen het provinciebestuur op om te werken aan het vergroten van het aantal voor het publiek opengestelde gebouwen op landgoederen.

Lees verder
21 december 2015

Forse verbetering molenbeleid Provincie

Foto: Bart Vermeulen / Molen de Hoop in Gorinchem

Met het extra inzetten van € 300.000,- voor historische molens zorgt de Provincie Zuid-Holland voor een forse verbetering van het molenbeleid van de 228 molens in de Provincie. Van dat geld gaat het komende jaar 200.000 euro naar het groot onderhoud van de molens en 100.000 euro naar het verbeteren van de molenbiotopen. Molenbiotopen zijn gebieden rond molens die zo veel mogelijk vrij moeten blijven van obstakels om de molen voldoende wind te kunnen geven.

Lees verder
8 december 2015

Voorstellen voor beter molenerfgoed

Foto: Google / Google streetview

De SP-Statenfractie wil het molenerfgoed in Zuid-Holland versterken zodat de meer dan 200 molens meer kunnen draaien en dat het onderhoud op de langere termijn goed geregeld is.

Lees verder
20 oktober 2015

Rik Janssen: 'Goede van erfgoedtafels verder verbeteren'

Zuid-Holland heeft sinds 2011 zeven erfgoedlijnen, zoals de Romeinse Limes, de Landgoederenzone en de Waterdriehoek. Bij iedere erfgoedlijn hoort een ‘erfgoedtafel’, waar betrokkenen plannen maken voor het erfgoed. SP-gedeputeerde Rik Janssen (milieu, water, erfgoed en maatschappij) wil deze aanpak voortzetten en verder verbeteren, zo zei hij op de drukbezochte Erfgoeddag 2015 in Delft.

Lees verder
2 oktober 2015

Oude Jeroenstoren Noordwijk gerestaureerd

De Oude Jeroenskerk in Noordwijk staat er weer keurig bij. Met steun van de provincie is onder meer het complete voegwerk vernieuwd en de haan op de torenspits opnieuw verguld. Tot eind oktober zijn er iedere zaterdagmiddag rondleidingen voor publiek. Vanaf de toren is er schitterend zicht op het Zuid-Hollandse landschap en de zee.

Lees verder
25 augustus 2015

Onderzoek naar onderhoud molens Zuid-Holland

Foto: SP

De Provincie  laat dit najaar een inventarisatie doen naar de stand van zaken en behoefte aan grootonderhoud van de Zuid-Hollandse molens. Daarnaast gaat ze met direct betrokkenen bij de molens in gesprek over de uitkomsten van het rapport ‘Molentoekomst’ dat door vereniging De Hollandsche Molen voor de zomer is uitgebracht.
Dit schrijft het provinciebestuur in antwoord op vragen van de SP-Statenfractie naar aanleiding van het rapport van De Hollandsche Molen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier