h

Nieuws van de afdeling

22 mei 2024

SP: Raadpleeg inwoners Boskoop over oplossing verkeersinfarct

De SP wil dat de inwoners van Boskoop mee kunnen praten over een eventuele tweede oeververbinding. In de Statencommissie Bereikbaarheid en Wonen van 22 mei pleitte SP-Statenlid Iris van de Kolk voor een huis-aan-huisenquête onder de Boskopers over dit vraagstuk tijdens de bespreking van de afronding van het project Beter Bereikbaar Gouwe, waar een tweede oeververbinding onderdeel van uitmaakt. Gedeputeerde Zevenbergen zegde toe dit bij de gemeente aan te kaarten en sprak de hoop uit dat Alphen goed meeluistert.

Lees verder
12 april 2024

SP: Stop met de handelsrelatie met China

Foto: Wikipedia

Een terugkomend fenomeen in de Provincie Zuid-Holland is het bespreken van de innige band met China en in het bijzonder de provincie Hebei. Op 10 april was het weer zover, toen in de Statencommissie ‘Externe Relaties’ de bespreking op de agenda stond van een brief waarin een nieuwe handelsmissie wordt aangekondigd. SP-fractievertegenwoordiger Harre van der Nat was duidelijk: stoppen ermee. Lees hieronder Harre’s inbreng.

Lees verder
7 april 2024

Vragen SP over radiostilte rond vergunningaanvraag gasboringen Papekop

Foto: SP

Na een jarenlange radiostilte doet energiebedrijf Vermillion een nieuwe poging om te komen tot gaswinning bij Papekop. Het heeft daartoe een vergunningaanvraag gedaan bij het Rijk. Zeer tegen de zin van vele omwonenden, maar ook de betrokken gemeenten, de Provincie Utrecht en – naar verluidt – de Provincie Zuid-Holland zijn tegen. Maar vanuit het Zuid-Hollandse Provinciebestuur is er tot nu toe ook radiostilte daarover. Reden voor de SP om schriftelijke vragen te stellen. SP-Statenlid Iris van de Kolk diende ze in.

Lees verder
15 maart 2024

Taart voor personeel en passagiers veer Maassluis-Rozenburg!

Foto: SP

Vanochtend hebben Lies van Aelst en de SP-afdelingen Voorne aan Zee, Rotterdam en Maassluis/Vlaardingen taart uitgedeeld op de veerpont tussen Maassluis en Rozenburg, die na ruim 1,5 jaar terug in de vaart is gekomen.

Lees verder
13 maart 2024

SP: nu stappen zetten voor Provinciaal OV-bedrijf

Foto: Frank Johan Hoogendam

Initiatiefwet Tweede Kamer voor OV in overheidshanden

Wat de SP al sinds jaar en dag zegt, wordt waarschijnlijk werkelijkheid. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter een wetsvoorstel van PvdA/GL en NSC om Provincies en gemeenten de mogelijkheid te geven een eigen OV-bedrijf op te richten. SP-Statenlid Iris van de Kolk is zeer blij met dit initiatief en zal in de eerstvolgende Statenvergadering met een motie komen om er vaart achter te zetten.

Lees verder
8 maart 2024

Grenzen aan de groei

Foto: SP

Op 6 maart bespraken Provinciale Staten de zogeheten ‘ruimtelijke puzzel’, een zoektocht naar wat waar kan in het toch al volle Zuid-Holland, bij een hard groeiend inwoneraantal. Voor de SP is het duidelijk dat bij de keuzes die uiteindelijk gemaakt worden het welzijn van mens, dier en milieu voorop moeten staan. SP-fractievoorzitter Frank Johan Hoogendam deed hiertoe de oproep in de Statenvergadering, ook al is de SP gematigd positief over de koers van het Provinciebestuur.

Lees verder

Pagina's

U bent hier