h

Nieuws uit 1998

15 november 1998

Kosten-batenanalyse van Provincie Zuid-Holland over Betuwelijn nodig

De SP-fractie vraagt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om de Betuwelijn te helpen afblazen. Het gaat om de vraag, wat is verstandiger, doorgaan of nu stoppen. Weliswaar gaat het kabinet daarover, maar het provinciebestuur is nauw betrokken bij de uitvoering van het project en weet in welk stadium het Zuid-Hollandse deel verkeert.

Lees verder
27 februari 1998

SP tegen motorbootvaart op Bernisse

SP-statenlid Fenna Vergeer heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd over de plannen voor het bouwen van een schutsluis in de Bernisse.
Door de aanleg van deze sluis zal er meer gemotoriseerd vaarverkeer de bernisse kunnen bereiken met extra verstoringen voor de omgeving tot gevolg.
De SP vraagt de gedeputeerde om de wens van de gemeente (die tegen is) te volgen en om dus af te zien van de bouw van de sluis.

Lees verder

U bent hier