h

Nieuws uit 2006

14 december 2006

SP tegen bebouwing Elfenbaan

De SP-fractie in provinciale staten heeft niet ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Huls om in het natuurgebied de Elfenbaan bij Zoeterwoude een rangeerterrein voor de Rijn-Gouwelijn aan te leggen.
De Elfenbaan is ooit aangelegd als compensatie voor de natuur die verloren ging bij de aanleg van de N11.
Doordat daar nu bebouwing wordt toegestaan delft de natuur weer het onderspit en wordt een belangrijke ecologische verbinding richting de kust doorsneden. SP-statenlid Bart Vermeulen vindt dat slecht beleid.
Vermeulen "De Elfenbaan wordt nu in de knop gebroken en het zal jaren duren voordat nieuwe compensatie voor deze bebouwing tot ontwikkeling komt. Door nu weer in een eerder compensatiegebied te gaan snijden blijkt dat er veel te makkelijk met natuur geschoven wordt."
De SP vreest dat deze aantasting van de Elfenbaan de weg vrijmaakt voor gemeenten om nu naar de Elfenbaan te gaan kijken als locatie voor bouwactiviteiten.

Lees verder
14 december 2006

Regioconferentie over programma en kandidatenlijst

Maandag 18 december wordt door de regioconferentie het concept verkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst behandeld. De afdelingen uit Zuid Holland hebben hun afvaardiging inmiddels vastgesteld. De afdelingen in de provincie hebben inmiddels diverse wijzigingsvoorstellen ingediend voor kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Beiden zullen op deze conferentie worden vastgesteld en hierna definitief zijn.

Lees verder
9 november 2006

meer mogelijkheden voor voorzieningen in dorpen en kleine gemeenten

Vele voorzieningen als postkantoren/agentschappen, banken, kleinschalige winkels op het platteland zijn verdwenen. Statenlid Gerard Harmes: 'De SP ziet dat de totale leefbaarheid en vitaliteit van ons platteland een sterfhuisconstructie begint te worden.'
De SP heeft daarom het initiatief genomen om in een motie aan Gedeputeerde Staten te vragen te inventariseren welke succesvolle initiatieven er op dit moment zijn en om een plan te presenteren en waarin maatregelen staan die de provincie gaat uitvoeren. Verder zal GS initiatieven moeten ontplooien waar deze kleinschalige winkels een vestigingskans hebben, mede door de bepalingen in de Algemene Subsidie Verordening (ASV) die dergelijke verlening mogelijk maken. De zes regiobesturen binnen de provincie worden aangespoord gebruik te maken van de regionale agenda Samenleving die in onderling overleg voorzieningen regelen.

Lees verder
26 oktober 2006

SP blijft tegen A4 Delft-Schiedam

Gisteravond sprak de Statencommissie Mobiliteit over het IODS-convenant dat gedeputeerde Martin Huls (PvdA) eind juni ondertekende. Volgens de SP-fractie is het convenant in orde, maar moet niemand denken dat steun aan het convenant ook steun aan de aanleg van de weg is. SP-Statenlid Peter Romijn: "De A4 door Midden-Delfland is een onding, daar blijven we ons tegen verzetten. Als de minister toch zo stom is om voor aanleg te kiezen, dan hebben we met het convenant geregeld dat de weg op een goede manier wordt ingepast."
"Bij verschillende Statenfracties was duidelijk niet doorgedrongen dat het een als-dan-convenant is. Dat wil zeggen dat het convenant pas in werking treedt als de minister een tracé-besluit heeft genomen," aldus Romijn. "Vooral de insteek van de fracties van CDA en LPF viel op. De minister maakte gisteren bekend opnieuw onderzoek te laten doen naar alternatieven voor dit stukje A4, omdat de weg misschien niet de goede oplossing is voor de mobiliteitsproblemen in de Zuidvleugel van de Randstad. CDA en LPF zijn niet eens geïnteresseerd in de oplossing van de problemen, zij willen gewoon meer asfalt."

Lees verder
21 oktober 2006

Snel duidelijkheid over waterveiligheid

De Statenfractie van de SP maakt zich zoals veel mensen in Zuid-Holland zorgen over de veiligheid van onze dijken. Met name rond de Nieuwe Waterweg en in de zuidelijke Randstad staat volgens de “Adviescommissie Water”allerminst vast dat we een stormvloed als in 1953 kunnen weerstaan.
In Zuid-Holland blijk bijvoorbeeld de Maeslantkering niet goed genoeg te werken. Eind februari 2006 heeft staatsecretaris M. Schultz-van Haegen de Tweede Kamer geantwoord dat er geen acuut gevaar voor veiligheid is inzake de Maeslantkering. Een heftige storm zou zich slechts eens in de 70 jaar voordoen.
Statenlid Gerard Harmes (SP) wil van Gedeputeerde Staten weten of zij deze zienswijze delen. Harmes: “Voorzien de bestaande rampenplannen in dit gevaar en zo ja, op welke wijze zijn deze in Zuid-Holland geregeld?” Heeft het college van GS enige grip om de veiligheidsmarge van de Maeslantkering naar een watersnoodkans van 1: 1000 te brengen? Van de gemeente Schiedam, die in gevarenzone ligt, werd pas geleden bekend dat het rampenplannen nog niet op orde waren. Wanneer denkt de gemeente Schiedam op korte termijn hun rampenplan op orde te hebben?
Kortom een hoop vragen waar snel duidelijkheid over moet komen.”

Lees verder
18 oktober 2006

SP voert actie voor behoud buslijn 65

Wat gebeurt er met een buslijn die niet het gewenste aantal reizigers ziet instappen en zo doende niet bijdraagt aan een grotere winstmarge?
Deze buslijn zal dan worden opgeheven. Tenminste zo gaat dat meestal. Maar niet als het aan de reizigers ligt die elke dag gebruik maken van deze lijnbus. En aan de statenfractie van de SP. . In oktober 2005 rekende Connexxion een spitstoeslag van 56% bovenop het al bestaande bedrag voor een kaartje van bus 65. Hierdoor zochten een aantal van de vaste reizigers een andere manier van vervoer. Connexxion vond dat de lijn nier rendabel meer was en besloot de diensten van buslijn 65 niet meer op te nemen in de dienstregeling voor het komende jaar.
Nadat een aantal reizigers zich had verenigd en een groot aantal petities had opgestuurd naar de provincie Zuid-Holland, De SP fractie in de staten schriftelijke vragen had gesteld en de gemeentebesturen van Leiderdorp, Leiden, Voorschoten en Den Haag protest hadden aangetekend, werd het tijd voor een grote actie. Leden van de SP en het actiecomité stonden bij alle haltes die bus 65 op maandag 16 oktober in de ochtenduren aandeed en de Statenleden Gerard Harmes en Harre van der Nat reden mee met de bus. Alle reizigers die deze ochtend met bus 65 meereden kregen uithanden van de SP een tas met informatie en een petitie. Vrijwel alle reizigers hebben de petitie ingevuld waarin stond dat bus 65 niet opgeheven moest worden. De actie was een groot succes.
Inmiddels heeft Connexxion laten weten geschrokken te zijn van zo’n dergelijk protest en heeft zij bekend gemaakt dat de lijn niet helemaal zal worden opgeheven. Er komt een nieuw start en eindpunt namelijk bij Leiden CS. Ook zal bus 65 alleen verder rijden als spitsbus. Dit betekent drie keer in de ochtend en drie keer in de avond.
Van der Nat “Dit voorstel is volkomen onacceptabel, Leiderdorp, Leiden zuidwest en de professorenwijk zullen niet meer in de route worden opgenomen. Deze mensen worden ernstig gedupeerd. Daarbij komt dat Leiden CS een plaats is waar vele andere bussen en treinen richting Den Haag vertrekken. Er zullen hierdoor minder mensen gebruik maken van de diensten van bus 65”. Connexxion kan dan alsnog de bus als niet rendabel beschouwen en opheffen. De route moet gehandhaafd blijven. Connexxion probeert haar reizigers blij te maken met een dooie mus.

Lees verder

Pagina's

U bent hier