h

Nieuws uit 2010

28 december 2010

SP wil toiletten op stations Merwede Linge Lijn

SP-statenlid Lies van Aelst wil dat er toiletten op alle stations van de Merwede Linge Lijn komen. De treinen op deze lijn hebben geen toilet en kunnen daar op korte termijn ook niet mee uitgerust worden. Passagiers en personeel met hoge nood kunnen nu nergens terecht.

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die eist dat in alle treinen toiletten aanwezig zijn. De Merwede Linge Lijn wordt echter geëxploiteerd door Arriva, een regionale vervoerder die onder verantwoordelijkheid van de provincie valt. De SP wil dat het provinciebestuur dit kamerbesluit in de afspraken van de volgende concessie opneemt. SP Statenlid Lies van Aelst stelde hiertoe vragen aan het provinciebestuur. Het zal in ieder geval nog even duren voordat alle treinen ermee uitgerust zijn.

Lees verder
27 december 2010

Kale Rijnlandroute van de baan

De provincie zet niet langer in op de aanleg van een ‘kale’ variant van de Rijnlandroute. Uit een brief van de provincie blijkt dat deze zogenaamde F-variant niet langer als een serieus alternatief wordt gezien. In deze F-variant zou een tweebaansweg in een open tunnelbak dwars door Voorschoten en direct langs de Leidse Stevenshof worden aangelegd.
SP-statenlid Erik Maassen ziet dit als een stap in de goede richting: “De F-variant zou heel slecht zijn geweest voor de mensen in de Stevenshof en Voorschoten. Ik ben blij dat deze dreiging in ieder geval weg is.” Op 7 november demonstreerden ruim duizend mensen tegen de F-variant.

Lees verder
21 december 2010

SP stemt niet voor Rijnlandroute

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft niet voor een motie van VVD-Kamerlid Aptroot voor de Rijnlandroute gestemd. De SP wil geen Rijnlandroute dwars door Voorschoten en langs de Leidse Stevenshof. SP-Kamerlid Fashad Bashir: “Dit voorstel was bedoeld om snel extra geld beschikbaar te stellen voor de Rijnlandroute. Daarnaast werd uitgesproken dat de weg in ieder geval vierbaans moet zijn. Een vierbaansweg over het N11-Westtrace, met of zonder tunnels, voldoet aan de voorwaarden van deze motie. Daar kan de SP nooit mee instemmen.” De motie is ingediend door VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66. SP-Statenlid Erik Maassen is blij met de steun van zijn Tweede Kamerfractie. “Mijn uitgangspunt is dat de Rijnlandroute niet nodig is. De problemen op de Churchilllaan kunnen heel goed worden opgelost door de knelpunten bij de aansluiting op de A44 en de A4 op te lossen. Daar staat elke dag de file.” Maassen heeft al meerder malen voorgesteld daar snel in te grijpen om de problemen op te lossen. “Het antwoord van gedeputeerde Van Dijk was dat de Rijnlandroute er nooit zou komen als we dat zouden doen. Van Dijk wil dus bewust de files niet oplossen omdat hij zo graag zijn nieuwe weg wil aanleggen.”

Lees verder
10 december 2010

Supermarkt naast ruïne van Teylingen gaat niet door

De plannen van Panorama Tulipland om te verhuizen naar de ruïne van Teylingen zijn definitief van de baan. Hiermee zijn ook de plannen om een grootschalige expositieruimte met een supermarkt of een bioscoop als “kostendrager” te bouwen verleden tijd. SP-Statenlid Erik Maassen verzette zich al in een vroeg stadium tegen deze plannen. “Mijn felicitaties gaan naar het buurtcomité van Teylingen. Vanaf het begin hebben zij zich tegen deze plannen verzet, en met succes.” De eigenaren van Panorama Tulipland hebben laten weten naar Lisse te willen verhuizen omdat ontwikkelingen naast de ruïne niet langer mogelijk worden gemaakt door de gemeente. Volgens Maassen is dit te danken aan de inzet van het buurtcomité. “In 2007 was de gemeente nog van plan om wel ontwikkelingen toe te staan. Men wilde een grote supermarkt tussen de bollenvelden aanleggen. De mooie ligging van de ruïne, ooit het laatste toevluchtsoord van Jacoba van Beieren, zou daardoor vernietigd worden. Onder druk van de actievoerende bewoners heeft de gemeente haar standpunt gewijzigd.”

Lees verder
8 december 2010

SP wil locaties voor commerciële helihavens schrappen

De SP Statenfractie van Zuid-Holland wil dat de in het provinciale luchtvaartbeleid opgenomen opties voor commerciële helihavens geschrapt worden. De helihavens waren op verzoek van helikopterbedrijf Helinet in het beleid opgenomen. Met het faillissement van dit Amsterdamse bedrijf, is volgens de SP de optie overbodig geworden.
SP-statenlid Lies van Aelst heeft Gedeputeerde Staten schriftelijk gevraagd of de gereserveerde locaties voor de twee helihavens geschrapt kunnen worden

Lees verder
8 december 2010

Sluiting stortplaats Derde Merwedehaven wijs besluit

De SP in Provinciale Staten van Zuid-Holland is blij dat de Provincie en Afvalbedrijf Delta de afvalstort Derde Merwedehaven voor eind 2012 gaan sluiten.
De SP maakt al jaren bezwaar tegen deze vuilstort zo dicht bij de bebouwing van Sliedrecht.

Lees verder

Pagina's

U bent hier