h

Nieuws uit 2010

11 mei 2010

Eva de Bakker herkozen en vernieuwt weblog

SP-statenlid Eva de Bakker begint een weblog met Leids SP-gemeenteraadslid Julian van der Kraats. Eerder verzorgde De Bakker een weblog samen met gemeenteraadslid Louk Rademaker. Hij geeft het stokje over aan Van der Kraats vanwege drukke werkzaamheden.
Eva de Bakker is woordvoerder jeugdzorg in Provinciale Staten, daarnaast is zij herkozen als raadslid in Leiden voor de SP. Ze is in Leiden woordvoerder zorg, welzijn, cultuur, sport en onderwijs. Van der Kraats is woordvoerder verkeer, vervoer, omgevingskwaliteit en bestuur. Zij vullen elkaar aan op 'harde en zachte' onderwerpen en doen daarnaast verslag van landelijke politieke en culturele kwesties.

Lees verder
5 mei 2010

Tweede Kamerlid Manja Smits maakt Groene Harttour

In het Groene Hart en noordelijke deel van Zuid Holland wordt op vrijdag 7 mei een actiebezoek gebracht door het SP Tweede Kamerlid Manja Smits.
Thema van die dag is: ‘Maak het openbaar vervoer goedkoper en bereikbaarder’. Samen met de Zuid-Hollandse Statenfractie van de SP voeren de afdelingen Zuidplas, Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden actie. Namens de statenfractie zullen Harre van der Nat en Erik Maassen aanwezig zijn. Reizen met de OV-chipkaart is ook in Zuid Holland in de meeste gevallen duurder dan reizen met een strippenkaart. Dit blijkt uit reacties en antwoorden op vragen van SP-statenlid Erik Maassen. Verder bevestigen Gedeputeerde Staten (GS) het SP-standpunt dat de chipkaart niet tot hogere kosten voor de gemiddelde reiziger mag leiden. Ook heeft GS toegeven dat er geen advies is gevraagd aan het reizigersplatform, terwijl dit verplicht is. Hierdoor is het kilometertarief te hoog.

Lees verder
21 april 2010

Provincie blundert opnieuw met handhaving milieuvergunning

Vorige maand vernietigde de Raad van State een provinciaal besluit rond de handhaving van een milieuvergunning van de Shell-raffinaderij. De provincie gedoogt al jaren een te grote uitstoot van zwaveloxide door de raffinaderij, omdat de zogeheten fakkelgascompressor niet werkt. Het gaat om ongeveer 3000 ton zwaveldioxide extra per jaar. De stichting Natuur en Milieu maakte daar op 26 mei 2009 bezwaar tegen, maar het provinciebestuur schoof dat bezwaar als niet ontvankelijk opzij. De Raad van State oordeelde op 3 maart 2010 dat dàt onterecht is.

Lees verder
8 april 2010

Onderzoek naar leegstaande kantoorpanden goede eerste stap

De provincie start dit voorjaar met een onderzoek naar langdurig leegstaande kantoorpanden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de SP.
De Statenfractie van de SP stelde in februari van dit jaar vragen naar aanleiding van berichten van vastgoedadviesbureau DTZ Zadelhoff over groeiende langdurige leegstand van kantoorpanden. In diverse gemeenten in Zuid-Holland staat zelfs rond de 25% kantoorruimte leeg.
De provincie gaat nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om leegstaande kantoorpanden geschikt te maken voor de woningmarkt.
SP-statenlid Frank-Johan Hoogendam is tevreden: “Hiermee lijkt de Provincie Zuid-Holland, net als onlangs de Provincie Utrecht, serieus werk te maken van het probleem van leegstaande kantoren. We zien dit onderzoek dan ook als een goede eerste stap, maar we hopen wel op tempo.”
De provincie geeft verder aan dat niet alle kantoren geschikt zijn om tot woning te worden omgebouwd. Frank Johan Hoogendam: "Wij begrijpen dat maar een deel van de leegstaande kantoorpanden geschikt is om woningen van te maken, maar laten we dit deel dan wel optimaal benutten. Op dit moment moeten in veel gemeenten vooral jongeren enorm lang wachten op eigen woonruimte. De provincie moet alles op alles zetten om dat probleem te helpen oplossen."

Lees verder
8 april 2010

SP: Twee ambulancestandplaatsen erbij

De SP wil twee nieuwe standplaatsen voor ambulances in Zuid-Holland. SP-statenlid Harre van der Nat wil dat de provincie actie onderneemt en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Van der Nat: "Op dit moment wordt de minimale aanrijtijd van 45 minuten op twee plekken niet gehaald, op de Maasvlakte en op Oost-Flakkee. Maar die aanrijtijd is niet voor niets vastgesteld. Het kost mensenlevens als de ambulance er te lang over doet om bij het ziekenhuis te komen."
De eerdere plannen voor marktwerking in de ambulancezorg zijn van tafel, tot grote tevredenheid van de Zuid-Hollandse SP fractie. Minister Klink heeft op 8 maart een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de invoering van marktwerking in de ambulancezorg. Hieruit bleek dat het idee van vermarkting van de ambulancezorg was losgelaten.

Lees verder
1 april 2010

Provincie voorbarig met aankoop grond tracé Rijnlandroute

De provincie is begonnen grond te kopen op het voorkeurstracé van de Rijnlandroute. SP-statenlid Erik Maassen vindt dit voorbarig: “Er is nog helemaal niet besloten dat de Rijnlandroute dwars door Voorschoten wordt aangelegd. De provincie laat duidelijk merken dat het alternatief niet serieus wordt genomen.” Door de aankoop van het pand op Leidseweg 241 in Voorschoten laat de provincie duidelijk merken slechts één variant van de Rijnlandroute serieus te nemen: Dwars door Voorschoten en langs de Stevenshof. Volgens Maassen krijgt het alternatief te weinig aandacht: “Een tunnel onder de Churchilllaan lost de problemen met het verkeer in Leiden veel beter op, en zorgt voor veel minder overlast. Officieel wordt dit alternatief onderzocht in de milieueffectrapportage (MER), maar nu blijkt weer dat de provincie zijn keuze al lang heeft gemaakt.” Maassen gaat vragen stellen aan het provinciebestuur over de zaak.

Lees verder

Pagina's

U bent hier