h

Nieuws uit 2010

29 januari 2010

De SP in de kas

Op woensdag 13 januari 2010 brachten namens de SP Lynn Epping, Ap de Wit en Frank Johan Hoogendam een bezoek aan Kwekerij Meeslouwer. De kwekerij is het bedrijf van gastheer Jan Hendriks en diens zoon. Ze kweken vooral orchideeën en seizoensplanten zoals hortensia’s, kurkuma’s en perkgoed. Het bedrijf is een modern glastuinbouwbedrijf met een warmtekrachtkoppeling. De kosten van het gasverbruik worden terugverdient met de levering van stroom aan het net. Er zijn twintig vaste medewerkers in dienst. Het bezoek was een leerzame ervaring, die eens te meer bevestigt dat werkbezoeken de moeite waard zijn. Niet alleen zijn we volledig bijgepraat over het complete productieproces van orchideeën, maar ook over de ernstige situatie in de glastuinbouwsector als gevolg van de crisis, hoe schandalig sommige banken zich gedragen naar de tuinders en hoe de verhoudingen tussen de tuinders onderling zijn veranderd. De situatie in de sector
De situatie in de glastuinbouw is dankzij de crisis dramatisch. 75% van de tuinders zit in financieel zwaar weer. Veel van de getroffen bedrijven staan onder verscherpt toezicht van dezelfde banken die medeverantwoordelijk zijn voor het ontstaan van deze situatie. Verscherpt toezicht betekent niet alleen dat je als bedrijf elke maand de je cijfers moet inleveren, maar ook dat je geen enkele financiële ruimte meer krijgt. Het gevolg is dat veel tuinders hun reserves, waaronder die voor de oude dag, moeten in zetten om het bedrijf overeind te houden. Veel bedrijven zijn al gestopt, kassen staan leeg, maar de bank laat ze nog niet failliet gaan. Niet uit mededogen met de tuinder en zijn gezin, maar omdat de kassen op dit moment niet te verkopen zijn voor een goede prijs. Waarschijnlijk gaan deze bedrijven failliet als de markt weer iets aantrekt. Tot die tijd leven deze gezinnen op het bestaansminimum en verkeren ze in grote onzekerheid over hun toekomst.

De rol van de banken
Ook in de glastuinbouw komt de kwalijke rol van de banken naar voren Deze rol heeft er niet alleen toe geleid dat de situatie in de sector nu zeer ernstig is. De banken hebben door hun extra zuinige gedrag, als gevolg van de crisis, ervoor gezorgd dat deze situatie nog eens wordt versterkt. In hun poging hun concurrentiepositie ten opzichte van de Rabobank te verbeteren hebben met name ING en de ABNAMRO veel risico genomen bij het aangaan van leningen en investeringen in de glastuinbouwsector. Natuurlijk ligt een deel van de schuld ook bij de ondernemer die had moeten zien dat zijn inschatting van de markt veel te hoog of onrealistisch waren, maar dat wordt moeilijker als je voor je nieuwe onderneming banken en overheden achter je weet. Wat te denken van bijvoorbeeld het project in de Wieringermeer. Daar staat nu één bedrijf van 120 hectare (normaal is 2 tot 10 hectare) dat tomaten produceert. De tuinder leased het bedrijf van de bank, die op haar beurt dankzij een fiscale overheidsmaatregel 40% van de kosten van de winst mag aftrekken. Dit komt, bij een vennootschapsbelasting van 25%, neer op ongeveer 10 miljoen ten laste van de belastingbetaler. Of het bedrijf nu winst maakt of niet, dat is het probleem van de tuinder, de bank is binnen.

De tuinders onderling
“Er is nog veel solidariteit onder de tuinders, ze helpen elkaar, net als vroeger. Een ding daar wordt niet meer over gepraat en dat zijn de producten. Op dat punt is de concurrentie te groot”, aldus Jan Hendriks. Het is ook niet zo vreemd dat dit zo is, tuinders zijn nu eenmaal afhankelijk van het juiste moment van verkoop of veilen van hun product. Als andere tuinders eerder leveren, daalt de prijs en krijgt men niet de prijs die men in gedachten had. Een groot probleem is ook de vraag of men moet gaan voor vaste krachten of uitzendkrachten. Vaste krachten hebben kennis en ervaring en leveren een kwalitatief beter product, uitzendkrachten zijn veel goedkoper, maar leveren een kwalitatief minder product. Wat een tuinder ook kiest, de concurrentie is moordend. Er is dan ook sprake van een veel te hoge productie bij een slechte markt. Jan Hendriks: “Als we 10% minder productie hadden en een 10% betere markt, zou de sector weer gezond zijn”.

Wist u dat…
De orchideeën op het bedrijf van Jan Hendriks in oude whiskyflessen van Azië naar Holland worden gebracht. Het zit zo: De firma Hendriks stuurt een exemplaar van een goede gezonde orchidee op naar een vermeerderingsbedrijf in Azië, die zijn een stuk goedkoper dan hier. Het vermeerderingsbedrijf kloont het geleverde materiaal en kweekt deze op tot de plantjes met een pincet te verplaatsen zijn, dit duurt ongeveer 1 jaar. Medewerkers van het vermeerderingsbedrijf verzamelen in de tussentijd lege whiskyflessen, die worden voorzien van een voedingsbodem. Op deze voedselrijke bodem worden enkele honderden ‘stekjes’ geplaatst. De whiskyflessen gaan in dozen en worden naar Holland verzonden. In Holland worden de flessen open gesneden en de stekjes gepoot. De flessen gaan in de glasbak en de stekjes groeien in nog eens twee jaar uit tot de orchidee die bij velen de vensterbank opsiert.

Frank Johan Hoogendam
SP Statenfractie Zuid-Holland

Lees verder
27 januari 2010

Olympische vlam op lager pitje gezet

Een ruime meerderheid in de Staten van Zuid-Holland wil niet dat er vanaf 2010 elk jaar 250.00 euro wordt gereserveerd voor de Olympische Spelen. De Staten vonden het wel nodig om 200.000 euro over te maken voor het WK turnen in Rotterdam. Harre van der Nat, Statenlid voor de SP: “Uit angst om de kans op de Olympische Spelen in 2028 bij voorbaat te verspelen hebben de VVD, de PvdA en CDA hun principes laten varen. De lobby heeft zijn werk gedaan.” De SP-fractie is fel gekant tegen het opbieden van provincies en gemeenten om als kanshebber voor de Spelen in 2028 te worden gezien door NOC-NSF. Het lobbycircuit kost veel geld en levert vaak teleurstellingen op. Van der Nat: “Als we niet eens weten welke stad kandidaat is voor de Spelen. is het absurd om daar nu al geld voor te reserveren. Het is beter als er nu een keuze wordt gemaakt. Bovendien moet de komst van de Olympische Spelen voor iedereen een feest zijn en niet alleen voor bobo’s. Elke inwoner moet kunnen profiteren.”

Lees verder
27 januari 2010

Bus 48 rijdt weer

“ Het is fantastisch dat bus 48 weer de hele route door Leiderdorp rijdt.” SP-Statenlid Erik Maassen is tevreden dat de problemen zijn opgelost. Vanaf vanmiddag rijdt de bus weer op het hele tracé. “De mensen in Leiderdorp hebben recht op toegang tot de bus. Dat kan nu, na drie maanden, weer. Ik ga er vanuit dat dit zo blijft.” Maassen had hier vragen over gesteld aan het provinciebestuur.

Lees verder
19 januari 2010

Eindelijk aanpak bureaucratie jeugdzorg

Gedeputeerde Staten hebben zich de afgelopen tijd hard gemaakt voor verbeteringen in de jeugdzorg op aandringen van de SP en anderen. Vermindering van de bureaucratie, met het doel om 30% regeldruk te verminderen, is daar een recent voorbeeld van. SP-Statenlid Eva de Bakker: “We zijn blij met de inzet die de provincie nu toont, ook al is het rijkelijk laat en hebben we als SP er jaren druk op moeten uitvoeren.”

Lees verder
17 januari 2010

Chipcard maakt de bus duurder

Reizen met de OV-chipcard is in Leiden 12% duurder dan reizen met de strippenkaart. Dat blijkt uit onderzoek dat de SP heeft uitgevoerd in 6 steden in Nederland. Naar aanleiding van het onderzoek wil SP-statenlid Erik Maassen van het provinciebestuur weten of dit beeld representatief is voor de hele provincie. “Wij hebben een steekproef gedaan. Nu wil ik van de provincie een breed onderzoek naar de kosten van de chipcard.” Staatssecretaris Huizinga heeft bij de invoering van de chipcard beloofd dat reizen niet duurder zou worden. In vijf van de zes onderzochte steden bleek reizen met de chipcard duurder dan reizen met de strippenkaart. Arnhem spande de kroon, met een kostenstijging van 22%. Alleen Rotterdam bleek 1% goedkoper. De reiskosten met de chipcard verschillen per regio. Iedere vervoersautoriteit voert de chipcard zelfstandig in, en bepaalt zelf de tarieven. “In het gebied onder verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland levert de steekproef een stijging van 12% op. Hiermee lijkt de provincie verantwoordelijk voor een forse prijsverhoging”, aldus Maassen. “Dat mag de provincie wel eens uitleggen. En als de provincie deze prijsstijging ontkent, verwacht ik een gedegen onderzoek om dat te onderbouwen. Tot nu toe heb ik nog geen enkel onderzoek gezien van de provincie.”

Lees verder
6 januari 2010

SP op de bres voor molen beneden Haastrecht

molen Beneden Haastrecht De SP ziet samen met de Werkgroep Gouda – Krimpenerwaard mogelijkheden om de in haar functioneren bedreigde molen beneden Haastrecht te beschermen. De nieuwbouw die deze molen, één van de laatste nog in bedrijf zijnde molens in Zuid-Holland, bedreigt zou wat de SP en de Werkgroep Gouda betreft heel goed op een alternatieve bouwlocatie kunnen worden gerealiseerd. Tegen over de molen beneden Haastrecht, aan de overkant van de Hollandse IJssel , staat nu een oude bedrijfslocatie. Een locatie die volgens de gemeente Gouda uitermate geschikt zou zijn voor het bouwen van een nieuw appartementencomplex. Het grote voordeel is natuurlijk dat eventuele kosten voor het opruimen van de oude bedrijfslocatie volledig worden gedekt door de opbrengst van de nieuwbouw. Een win – win situatie zou je zegen dus. Toch is dit niet helemaal het geval. Niet alleen wordt gebouwd buiten de daarvoor bestemde contour, maar ook nog eens in een gebied dat is gelegen in een gebied dat eigenlijk volgens de Provincie groen en blauw zou moeten zijn.

Ook voor het functioneren van één van de weinige nog in bedrijf zijnde molens van Zuid-Holland zou het bouwen van woningen op deze locatie ernstige gevolgen kunnen hebben. Niet eens zozeer als het gaat om de windvang, aangezien de nokhoogte van de nieuwbouw hier rekening mee houd, maar wel als het gaat om het zicht op de molen, dat door de geplande platte daken van de nieuwbouw ernstig wordt verminderd. Een andere gevolg voor de molen heeft te maken met het mogelijk maken van bewoning vlakbij de nog operationele molen. Er bestaat namelijk een grote kans dat deze molen, door de geluidsoverlast die zij produceert voor de geplande nieuwbouw, het grootste deel van het jaar niet zal mogen draaien. Met als gevolg dat haar taken moeten worden overgenomen door de aanwezige elektrische voorziening. “ “Hiermee gaat een waardevolle en duurzame manier om het water uit de polder te malen voor de Provincie Zuid-Holland verloren”, aldus Frank Johan Hoogendam, Statenlid voor de SP in Zuid-Holland.

Om te voorkomen dat deze molen verandert in een dood monument stelt de SP, samen met de Werkgroep Gouda – Krimpenerwaard, voor om de bouwlocatie aan de Zuidijsselsedijk (iets verderop langs de Hollandse-IJssel) in te zetten als alternatieve locatie voor de geplande nieuwbouw. De SP heeft de Provincie via schriftelijke vragen verzocht deze locatie, die al in het bezit van de Provincie is, in te zetten als alternatieve bouwlocatie en alles op alles te zetten om deze prachtige, nog functionerende, molen voor Zuid-Holland te behouden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier