h

Nieuws uit 2010

18 februari 2010

Geen dump kankerverwekkend teerhoudend asfalt in het buitenland

Op aandringen van de SP gaat het provinciebestuur de eis om teerhoudend asfalt thermisch te reinigen nadrukkelijker vastleggen in contracten met aannemers voor groot onderhoud van wegen. Met die eis voorkomt de provincie dat mensen in onder andere Letland, Estland en Polen door ons oude asfalt een verhoogde kans op long- en blaaskanker lopen aangezien een groot deel van het teerhoudend asfalt naar die landen geëxporteerd wordt.
SP-statenlid Lies van Aelst is tevreden: “We hadden het provinciebestuur opgeroepen om het exporteren van kankerverwekkend teerhoudend asfalt naar het buitenland te voorkomen. We zijn blij dat het college onze inzet steunt en haar beleid aanpast.” Recent verschenen er berichten in de media over export van teerhoudend asfalt dat kankerverwekkend is; om die reden is er in het Landelijk Afvalbeheersplan de verplichting opgenomen om het thermisch te reinigen. De verwerkers hebben nu echter op grond van een Europese regel een maas in de wet gevonden om het veel goedkoper te kunnen exporteren. ‘De gezondheid van mensen kunnen we niet op het spel zetten vanwege een maas in de Europese regels’, vindt Lies van Aelst.

Lees verder
15 februari 2010

SP wil provinciaal debat over OV-chipkaart

Naar aanleiding van het SP-onderzoek naar de prijsstijging als gevolg van de OV-chipkaart wil de SP volgende week woensdag een debat in de Provinciale Staten.
Uit het onderzoek bleek dat in Zuid-Holland één op de acht reizigers het openbaar vervoer zal verlaten als de OV-chipkaart wordt ingevoerd, terwijl de kosten voor de reiziger met bijna 30% zullen toenemen. SP-Statenlid Erik Maassen: “Het beleid van de provincie jaagt mensen het openbaar vervoer uit. Een reizigersdaling van 12,5% vergroot de files enorm. Het provinciebestuur heeft iets uit te leggen.”

Lees verder
12 februari 2010

12,5% minder reizigers door OV-chipkaart

De Provincie Zuid-Holland jaagt met de OV-chipkaart reizigers uit het openbaar vervoer. Door bewuste prijsverhogingen bij de invoering van de kaart zal één op de acht reizigers het openbaar vervoer verlaten. Dat blijkt uit onderzoek van de SP op basis van cijfers van de provincie Zuid-Holland. SP-statenlid Erik Maassen is verbijsterd: “De provincie beweert altijd het aantal reizigers in het openbaar vervoer te willen vergroten en dat is ook hard nodig. Nu blijkt dat Zuid-Holland willens en wetens beleid voert dat het aantal reizigers met 12,5% laat afnemen. Dit is onacceptabel.” Bij de invoering van de chipcard stijgen de prijzen in het openbaar vervoer in Zuid-Holland met gemiddeld 28,7%. Volgens SP-er Maassen is dit geen toeval: “Dit is een bewuste keuze van de provincie, maar die keuze is in tegenspraak met de opdracht van staatssecretaris Huizinga. Huizinga heeft deze week nog in een brief aan de Tweede Kamer uitdrukkelijk herhaalt dat de tarieven bij invoering van de chipcard gemiddeld niet mogen stijgen. Maar Zuid-Holland luistert niet”.

Lees verder
10 februari 2010

Snel aanpak groeiende leegstand kantoren

Waaromwerkthierniemand

De SP-statenfractie wil snel actie van de provincie om de leegstand van kantoorruimte aan te pakken.
Volgens vastgoedadviesbureau DTZ Zadelhoff staat landelijk 13,3 procent van de kantoorruimte leeg en neemt de leegstand al jaren verder toe.
In diverse gemeenten in Zuid-Holland zijn zelfs leegstandpercentages van ruim 20 tot 25%.
De SP wil snel een einde aan deze ruimteverspilling. SP-statenlid Frank Johan Hoogendam: ”Al jaren waarschuwen we als SP tegen de groeiende leegstand van kantoren en roepen we om actie. Aan de ene kant zien we namelijk een groeiende kantorenleegstand en aan de andere kant moeten in sommige steden jongeren 10 jaar wachten voor ze kans maken op een sociale huurwoning. Maar ook in kleinere gemeenten zijn de wachttijden veel te lang.
Met deze ruimteverspilling is niemand gediend. Het is tijd dat de provincie nu ingrijpt en kiest voor mensen in plaats van leegstand.”

Lees verder
9 februari 2010

SP wil ultimatum aan Leiderdorp van tafel

“De Provincie Zuid-Holland moet de gemeente Leiderdorp niet dwingen in te stemmen met de Ringweg Oost. Een meerderheid van de gemeenteraad van Leiderdorp heeft tegen de aanleg van deze ringweg gestemd”. Volgens SP-statenlid Harre van der Nat schoffeert het provinciebestuur de democratie door van Leiderdorp te eisen dat men uiterlijk volgende week alsnog instemt met de Ringweg. “Dat ultimatum moet van tafel,” aldus Van der Nat. Het geeft volgens Van der Nat te denken dat de Provincie een grenscorrectie overweegt. “Het vertrouwen van veel inwoners van Leiderdorp in de Provincie zal volkomen verdwijnen.” De manier waarop het provinciebestuur optreedt verdient geen schoonheidsprijs. “Leiden hoeft maar te vragen, of er komen maar liefst drie gedeputeerden om Leiderdorp onder druk te zetten. Dit is pure intimidatie,” aldus Van der Nat.
Volgens Van der Nat heeft het hele plan te maken met prestige project RijnGouweLijn. “De ringweg is de worst die de provincie aan Leiden voorhield toen zij het referendum negeerden. Zonder ringweg kan de RGL niet over de Hooigracht. Alles moet wijken voor een project dat qua kosten en reizigersaantallen flink blijkt tegen te vallen. Eerst werden de gemeenten Leiden en Katwijk gedwongen mee te werken, daarna dreigt dat zelfde voor Noordwijk en nu bemoeit de provincie zich met de democratie in Leiderdorp.” De SP zal de gedeputeerde in de eerstvolgende statenvergadering ter verantwoording roepen.

Lees verder
9 februari 2010

Vissen niet vermalen door gemaal

Het gemaal Verdoold bij Gouderak wordt gerenoveerd, en zou bij deze renovatie volledig diervriendelijk gemaakt kunnen worden. SP statenlid Lies van Aelst betwijfelt of schieraal - dat is volgroeide paling die op weg gaat naar de Sargassozee - het gerenoveerde gemaal ongeschonden kan passeren. "Als een gemaal niet visvriendelijk is, gaat er aan de ene kant een vis in, en komt deze er in stukjes weer uit. Dit is te voorkomen, en moet ook voorkomen worden," aldus Van Aelst. De SP heeft de afgelopen maanden gepoogd er bij de uitvoerder, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, achter te komen hoe de vismigratievoorziening is gepland maar kreeg hier helaas geen duidelijkheid. Vandaar dat de SP het provinciebestuur schriftelijk om duidelijkheid heeft gevraagd. Van Aelst: "We hebben in Zuid-Holland met elkaar afgesproken om gemalen visvriendelijk te maken, maar het lijkt er niet op dat dit bij het gemaal Verdoold optimaal gebeurt." Schieralen trekken in natuurlijke omstandigheden altijd met de stroom mee, maar nu wordt de aal vlak voor het gemaal tegengehouden. "Er wordt van deze schieralen verwacht dat ze op zoek gaan naar een kleine pijp en dat ze daardoor tegen de stroom naar boven zwemmen. Natuurlijk hoop ik dat ze dit gaatje kunnen vinden, maar ik betwijfel het," aldus Van Aelst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier