h

Nieuws uit 2017

22 december 2017

SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam: 'Vertrouwen in boeren die willen verduurzamen'

Na toezeggingen van de sector over vrijwilige verduurzaming en verbetering van dierenwelzijn, mogen bestaande intensieve veehouderijen in Zuid-Holland beperkt uitbreiden tot twee hectare. Op initiatief van de SP wordt er wel jaarlijks gegekeken naar de effecten van dit besluit en of bedrijven de beloftes over diervriendelijkheid en verduurzaming echt nakomen. Vestiging van nieuwe intensieve bedrijven in Zuid-Holland blijft  verboden.

Lees verder
22 december 2017

Windturbines N57 Zuid: tweede kans voor gemeente Hellevoetsluis

Foto: MBZH / PZH

Afgelopen woensdag bespraken Proviciale Staten het wijzigingsvoorstel VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit) Windenergie voor ​het vaststellen van locaties voor windenergie in de voormalige Stadsregio Rijnmond. Dankzij twee uitgebreide inspraakronden en goede samenwerking met de meeste gemeenten, was er op de meeste locaties weinig aan te merken. Uitzondering vormde de N57 Entree Zuid op Voorne Putten.

Lees verder
13 december 2017

Goed nieuws voor Reeuwijkse Rietveldwoningen: sloop vooralsnog van de baan

Foto: Wim Metselaar

Dankzij zogenoemde ‘voorbescherming’ door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, mag er niks aan de woningen gebeuren zonder advies van de gemeentelijke erfgoedcommissie. Dit betekent dat sloop gelukkig voorlopig van de baan is. Naar aanleiding van vragen van SP-Statenlid Wim Metselaar zet ook de provincie Zuid-Holland zich in voor definitief behoud van de Reeuwijkse Rietveldwoningen.

Lees verder
6 december 2017

Discussieavond op donderdag 14 december: Hoe stoppen we GenX?

Foto: SP

Donderdag 14 december organiseert de landelijke SP in Dordrecht een discussieavond over de risico’s van de chemische industrie voor de leefomgeving. SP-Tweede Kamerlid Cem Lacin gaat in gesprek met bewoners en deskundigen. Wat zijn de gevolgen van de lozing van GenX voor de omgeving en de gezondheid? Welke stoffen zitten er nog meer in het drinkwater? Hoe kunnen deze problemen worden opgelost?

Lees verder
5 december 2017

Unanieme steun voor motie SP: betere voorzieningen bij bushaltes

Foto: SP

Bushaltes zonder veilige oversteekplaats, zonder verlichting of zonder hokje om te schuilen, nodigen niet bepaald uit tot gebruik van het OV. Dat geldt ook voor haltes zonder de juiste voorzieningen voor minder-validen. Op initiatief van de SP brengt de provincie daarom alle Zuid-Hollandse bushaltes in kaart. Daarbij is het provinciebestuur opgeroepen bij de Voorjaarsnota van 2018 met een concreet verbeterplan te komen.

Lees verder
28 november 2017

Kleine kernen weer op de kaart

Foto: SP

Tien jaar jaar na de vorige SP-motie over dit onderwerp, staan de kleine kernen weer hoog op de agenda bij de provincie. Bij de behandeling van de begroting begin deze maand, diende de SP mede een motie in die het provinciebestuur oproept om te onderzoeken of het huidige kleine kernenbeleid kan worden uitgebouwd. Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘We zijn blij dat het onderwerp eindelijk weer op de kaart staat. De uitwerking zullen we kritisch volgen.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier