h

Nieuws uit 2017

8 november 2017

Drukbezocht symposium in Gorinchem: Oude Hollandse Waterlinie krijgt bruisend jublieumjaar

Foto: Wim Metselaar

In 2020 bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit gaat zeker niet ongemerkt voorbij. SP-Statenlid Wim Metselaar was afgelopen vrijdag in Gorinchem bij de oprichting van de nieuwe Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Deze stichting zet zich volop in voor een bruisend jubilieumjaar én voor meer erkenning en waardering voor de Oude Hollandse Waterlinie als bijzonder en waardevol erfgoed.

Lees verder
8 november 2017

Bijdrage fractievoorzitter Lies van Aelst bij behandeling begroting 2018

Foto: PZH

Provinciale Staten van Zuid-Holland bespreken vandaag de begroting voor 2018. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst vroeg in haar betoog aandacht voor onder meer ernstige uitbuiting van werknemers in de kassen in het Westland, goede Brabantse ideeën over de 'terugkerende overheid', bodemdaling, de energietransitie en uiteraard openbaar vervoer.

Lees verder
1 november 2017

Rotterdam jaagt sociale huurders de stad uit: Wonen in je eigen stad is blijkbaar te veel luxe

Foto: Harm Haverman

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst maakte afgelopen woensdag in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving opnieuw bezwaar tegen de Rotterdamse woonvisie. Te veel betaalbare sociale huurwoningen slopen zonder betaalbaar terug te bouwen, jaagt sociale huurders de stad uit. Een onrechtvaardig en onverstandig plan.

Lees verder
26 oktober 2017

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman aanstaande zaterdag bij actiedag Groene Hart

Foto: SP

Het Groningse SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman komt aanstaande zaterdag naar het Groene Hart om samen met inwoners en lokale SP-afdelingen actie te voeren tegen de nieuwe en bestaande gaswinningsplannen. Terwijl aardgaswinning in Groningen al tientallen jaren leidt tot aardbevingen en verzakkingen, willen bedrijven als Vermilion Energy en de NAM ook hier nieuwe boringen doen. Een heel slecht idee, vindt de SP.

Lees verder
18 oktober 2017

SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam over nieuwe Omgevingswet: Veiligheid moet goed geregeld

Foto: SP

Wellicht heeft u er al van gehoord: de nieuwe Omgevingswet. Deze wet van VVD-minister Schultz van Haegen voegt tientallen bestaande ruimtelijke ordenings- en milieuwetten samen tot één nieuwe wet. In vereenvoudiging van regels kan de SP zich in principe vinden. Ook de aanpak van het provinciebestuur is goed. SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam heeft echter ook grote  zorgen, vooral over de veiligheid.

Lees verder
16 oktober 2017

Zuid-Hollandse erfgoeddag 2017: Erfgoed, toerisme en slimme combinaties

Foto: SP

Honderden molens, unieke polderlandschappen, historische steden: Zuid-Holland is in trek bij toeristen. Jaarlijks bezoeken miljoenen buitenlandse gasten onze unieke provincie. Situaties zoals in Venetië –dat dreigt te verdrinken in de toeristenstroom– zijn hier gelukkig niet aan de orde. Slimme combinaties tussen erfgoed, toerisme en openbaar vervoer spelen hierbij een belangrijke rol.

Lees verder

Pagina's

U bent hier