h

Nieuws uit 2002

19 december 2002

H.C.: Romijn in top van Zuid-Hollandse SP

Voormalig SP-gemeenteraadslid Peter Romijn is sinds gisteren lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 
In de Haagsche Courant stond het volgende artikel:

Lees verder
14 november 2002

Afstand patient huisartsenpost te groot

Tijdens de algemene beschouwingen van de Provinciale Staten van Zuid Holland, woensdag 13 november, heeft de statenfractie van de SP gezegd dat de oprichting van huisartsenposten soms haar doel voorbij schiet.
SP-fractievoorzitter Harmes gaf aan dat huisartsenposten vaak te grootschalig zijn, met als gevolg een te grote anonimiteit. Verder zijn bij sommige huisartsenposten de afstanden veel te groot.

Lees verder
17 september 2002

Statenleden verhogen hun fractietoelage fors

Provincie Zuid-Holland verhoogt met ingang van 1 september 2002 de fractievergoeding voor statenfracties met 300%. De SP fractie wijst een hogere vergoeding af.

Lees verder
5 september 2002

Mensenlevens redden moet voorrang krijgen

De fractie is van mening dat het redden van mensenlevens op de Zuid-Hollandse eilanden (ZHE) en Rijnmond/Rotterdam op de eerste plaats behoort te komen. De SP-statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de bestaanszekerheid van de ambulancediensten op de Zuid-Hollandse eilanden en Rijnmond.

Lees verder
3 september 2002

Zorgelijke situatie ambulancevoorziening op de Zuid-Hollandse eilanden

Er is een zorgelijke situatie ontstaan op het gebied van ambulancevoorziening op de Zuid-Hollandse eilanden. De SP fractie stelde op 3 september 2002 schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. 

Lees verder
30 augustus 2002

TROOST u, SHELL voorspelt goed weer

Het boek over de geschiedenis van de stort van Troost (Exploitatie Polder Stededijk) kan nog lang niet gesloten worden. Dat vindt de SP-statenfractie. Er volgt een nieuwe serie vragen naar Provincie Zuid-Holland.

Shell probeert goedkoop van schulderkenning af te komen

Lees verder

Pagina's

U bent hier