h

Nieuws uit 2011

14 december 2011

Provinciale Staten unaniem voor SP-voorstel behoud intercity’s Dordrecht

De SP in Provinciale Staten van Zuid-Holland wil dat Dordrecht een goed bereikbaar intercitystation blijft. De NS heeft plannen om het aantal intercity`s dat op Dordrecht stopt sterk te verminderen.
Om tegen die plannen in verzet te komen, diende de SP een motie in tijdens de Statenvergadering. Deze motie werd gesteund door alle andere partijen. SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Dordrecht is een belangrijk overstapstation voor heel veel reizigers uit de regio, minder intercity`s zorgen voor een verslechtering van de bereikbaarheid van de gehele regio en dat is daarom voor de SP onacceptabel.’

Lees verder
14 december 2011

Voormalige EHS-gebieden blijven in toekomst beschikbaar voor natuur

De SP heeft vandaag gezorgd dat de voormalige gebieden van de ecologische hoofdstructuur planologisch zijn beschermd en daarmee in de toekomst beschikbaar blijven voor natuurontwikkeling.
Het kabinet bezuinigt fors op deze natuurgebieden en dit was aanleiding voor de SP om deze gebieden te beschermen tegen de bouw van huizen en bedrijven.
Verder heeft de SP, volgens woordvoerder Esther Zwaan met “pijn in het hart”, ingestemd met het Natuurakkoord. SP-Statenlid Esther Zwaan: “De SP is absoluut geen fan van het akkoord, maar heeft toch ingestemd omdat het alternatief slechter is. Het grootste risico van niet instemmen is een mogelijke noodwet van staatssecretaris Bleker om de bezuinigingen alsnog door te drukken, met nog meer financiële onzekerheid en risico’s voor de natuur in Zuid-Holland tot gevolg.

Lees verder
12 december 2011

Bashir start onderzoek kleine vaarwegen

SP-Kamerlid Farshad Bashir start een onderzoek onder binnenvaartschippers over de gevolgen van de bezuinigingen op de kleine vaarwegen. Bashir: ‘Op korte termijn dreigt een groot aantal kleinere vaarwegen niet meer bevaarbaar te zijn. Dit komt door een gebrek aan onderhoud aan de vaarwegen, maar ook doordat veel kleinere schepen worden weggeconcurreerd. Dit moet grote gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van onze steden en voor de binnenvaartschippers zelf. Die gevolgen gaan we in kaart brengen.’

De SP in Zuid-Holland deed eerder onderzoek naar de binnenvaart in Zuid-Holland en tegen welke problemen schippers opliepen. Hieruit bleek dat er grote problemen waren. Het onderzoek vind u hier. De afgelopen tijd heeft de SP veel verontrustende berichten ontvangen van binnenvaartschippers. Bashir: ‘Hieruit blijkt dat de toekomst van kleinere schepen en daarmee de bereikbaarheid van veel plaatsen in Nederland op het spel staat. Ik wil dat wij een fijnmazig binnenvaartnetwerk behouden in Nederland en daarom moet er spoedig actie worden ondernomen. De binnenvaart is een fantastisch alternatief voor het vrachtverkeer op de weg. Dat moeten we de juist verbeteren in plaats van verslechteren.’

Lees verder
30 november 2011

SP Zuid-Holland spreekt zich uit voor Oranjetunnel

De SP fractie in de provinciale staten van Zuid-Holland heeft zich uitgesproken voor de komst van de Oranjetunnel. In de afweging tussen de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel tellen voor de fractie de natuurwaarden, landschappelijke inpassing en luchtkwaliteit net zo hard mee als doorstroming van het verkeer en de totale kosten.
Volgens SP-fractievoorzitter Harre van der Nat is de aanslag op de natuurwaarden en de leefbaarheid in Midden-Delfland te groot bij de komst van de Blankenburgtunnel. Het college in Zuid-Holland heeft aangegeven dat haar voorkeur uitgaat naar de Blankenburgtunnel. Het Provinciale bestuur heeft een adviserende taak ten opzichte van het Rijk.

Lees verder
23 november 2011

Strenger toezicht op Odfjell nodig

In de afgelopen jaren ontsnapte er bij het Rotterdamse bedrijf Odfjell tien tot honderd keer zo veel schadelijke Benzeen als bij vergelijkbare bedrijven in Nederland. De SP vindt dit onacceptabel. SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Dit bedrijf stoot al jaren veel meer schadelijke stoffen uit dan zou hoeven, dit is gevaarlijk voor de werknemers en de omgeving van het bedrijf. De Provincie moet dit keihard aanpakken samen met de DCMR, en zo nodig de eisen in de vergunningen van dit bedrijf aanscherpen.’ Na vragen van de SP bleek uit een persbericht van het provinciebestuur dat deze met de SP van mening is dat de situatie bij Odfjell niet langer zo kan.

Lees verder
20 november 2011

Provinciebestuur: voor plezierjacht in Zuid-Holland geen ruimte

Tijden de vergadering van Provinciale Staten van 9 november j.l. heeft Gedeputeerde Han Weber aangegeven plezierjacht in Zuid-Holland niet toe te staan. De SP fractie in Zuid-Holland is tegen plezierjacht en de verdere uitbreiding van jacht die minister Bleker mogelijk wil maken. Uit de concept natuurwet blijkt dat deze regering plezierjacht op damherten, edelherten, reeën, wilde zwijnen en zelfs sommige beschermde ganzen soorten toe wil staan.
Het Provinciebestuur is het met de SP eens dat dit in Zuid-Holland niet past bij de afspraken in de coalitie en dat Zuid-Holland hier geen vergunningen voor zal geven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier