h

Nieuws uit 2011

30 maart 2011

VVD, CDA, SP en D66 gaan coalitiebesprekingen aan

Hedenochtend hebben de vertegenwoordigers van VVD, CDA, SP en D66 in een gesprek met informateur Bruno Bruins aangegeven dat hun onderlinge verkennende gesprekken het vertrouwen geven dat een goede basis is gelegd voor het vormen van een coalitie in de provincie Zuid-Holland. De partijen hebben daarbij benadrukt dat zowel de inhoudelijke discussie als de samenwerkingsbereidheid een rol spelen. Het gesprek van de informateur met de vier lijsttrekkers, Floor Vermeulen (VVD), Liesbeth Spies (CDA), Harre van der Nat (SP) en Geertjan Wenneker (D66) hebben hem voldoende vertrouwen gegeven dat deze partijen de wil hebben om met elkaar overeenstemming te bereiken over een coalitieakkoord. VVD, CDA, SP en D66 hebben gezamenlijk 28 van de 55 zetels in Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Lees verder
16 maart 2011

Bedankt Eva, Erik, Frank-Johan, Wiel en Peter!

Foto: Provincie Zuid-Holland / afscheid Eva, Frank, Wiel, Erik, Peter
Vandaag nemen vijf statenleden van de SP afscheid van Provinciale Staten. Door de verkiezingsuitslag of omdat ze stoppen komen ze niet terug. De fractie wil daarom een groot woord van dank uitspreken aan de inzet in de Staten en is blij dat ze op de achtergrond blijven helpen aan onderwerpen die spelen. Een van de onderwerpen die vier jaar lang heeft gespeeld is de kwaliteit van de Jeugdzorg in Zuid Holland. Eva de Bakker heeft zich enorm ingezet om een zo goed mogelijke jeugdzorg in de Provincie neer te zetten. Een van haar drijfveren was, dat er door gebrek aan opvangplaatsen, jongeren in jeugdgevangenissen werden opgesloten. Niet alleen de SP maar ook de jeugdzorg heeft dus veel te danken aan de grote inzet van Eva. CdK Franssen kenmerkte Eva door de opmerking :”Dat kinderen in de jeugdzorg centraal moeten staan en niet de regels over geld stond voor jou centraal”Lees verder
16 maart 2011

SP statenlid Lies van Aelst krijgt Peter van Heemsttroffee

Lies van Aelst heeft uit handen van Geertjan Wenneker (D'66) en Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) de Peter van Heemsttroffee gekregen. Hiermee werd Lies uitgeroepen als 'Kei van een Statenlid'. Carla van Viegen oordeelde over Lies: "Ze werd voor het eerst gekozen in de vorige periode, en ondanks haar jonge leeftijd had ze het statenwerk snel onder de knie. Ze was in staat om volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten met elkaar te verbinden ondanks hun politiek inhoudelijke verschillen. Ze is een warme, sociale, bevlogen en betrokken statenlid."

Lees verder
7 maart 2011

5 SP`ers in de Staten

Foto: SP

De SP is bij de Provinciale Staten verkiezingen de 5e partij van Zuid-Holland geworden, met 5 zetels. Dit is winst ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen in 2010, maar ten opzichte van de verkiezingen in 2007 is dit een verlies van 3 zetels. Dit is voor de SP de eerste keer dat er verlies is bij de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland.
‘Hoewel het niet onverwacht komt, is het nooit leuk om te verliezen’ zegt SP lijsttrekker Harre van der Nat. ‘Bij de Tweede Kamer verkiezingen van 2006 behaalde de SP een enorme winst. Ook stonden we op 30 kamerzetels in de peilingen in 2007. In 2010 hebben we behoorlijk verloren met de Tweede Kamer verkiezingen, een deel van die stemmers hebben we in 2011 terug gewonnen. Daar ben ik trots op en blij mee!’

Lees verder
3 maart 2011

Uitslag referendum Waddinxveen overduidelijk signaal naar provincie: Geen herindeling!

“91,28% van de Waddinxveners wil geen gemeentelijke herindeling met Gouda. Dit signaal kan en mag niet opzij worden geschoven door het toekomstige provinciebestuur.” Aldus SP-fractievoorzitter in Provinciale Staten Bart Vermeulen in reactie op de uitslag van het in Waddinxveen gehouden referendum.
De opkomst bij het referendum in Waddinxveen was met bijna 70% opvallend hoog.
De SP-Statenfractie zal de uitkomst van het referendum uiteraard respecteren en daar naar handelen bij de discussie over de bestuurlijke toekomst van Waddinxveen.

Lees verder
1 maart 2011

Geen megastal in Woubrugge

Foto: SP

De SP wil geen uitbreiding van de bio-industrie in de vorm van een megastal voor 3600 varkens in Woubrugge. Dat stelt SP-statenlid Frank Johan Hoogendam nadat deze week bleek dat de gemeente Kaag en Braassem hiervoor een vergunning heeft gegeven. De gemeente deed dat de dag nadat de Provinciale Structuurvisie door Provinciale Staten werd vastgesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier