h

Nieuws uit 2011

28 augustus 2011

SP Statenlid brengt bezoek aan kwaliteitsteam Buytenpark

SP-statenlid Jerry Snellink bracht woensdag 24 augustus een bezoek aan het kwaliteitsteam Buytenpark. Dit team maakt zich ernstig zorgen over de geplande aanleg van een vierde baan voor SnowWorld in Zoetermeer. De SP deelt deze zorgen. SP-Statenlid Snellink: "Vanwege de grote omvang van de
baan, ruim 60 meter hoog en 300 meter lang, wordt het landschap fors
aangetast. Daarom wil ik over de aanleg nog een aantal vragen stellen aan de
verantwoordelijk gedeputeerde". Mede op initiatief van de SP wordt de
uitbreiding van SnowWorld op 21 september besproken in de
commissievergadering Ruimte en Leefomgeving van Provinciale Staten. De baan
wordt aangelegd in het Groene Hart op een plek waar dit niet toegestaan is.
Daarom is eerst een ontheffing van de provincie nodig, voordat de gemeente
Zoetermeer toestemming mag geven voor de aanleg van de vierde baan.

Lees verder
15 augustus 2011

Van Aelst geeft gastles

Vandaag heeft SP Statenlid Lies van Aelst uitleg gegeven over de Provincie aan een groep eerstejaars studenten van het ROC Leiden. Lies van Aelst: ‘Het is erg leuk om jongeren te vertellen over de provincie, omdat jongeren vaak weinig interesse hebben in de provincie en er weinig vanaf weten. Hopelijk kan ik het wat dichter bij hun belevingswereld brengen, want de Provincie neemt belangrijke besluiten die ook jongeren aangaan zoals in de jeugdzorg en het openbaar vervoer, maar ook de toekomstige inrichting van de ruimte. Het is leuk om te zien dat in de loop van zo`n les er veel goede en moeilijke vragen gesteld worden.

Lees verder
13 juli 2011

Op bezoek bij TNO

Op maandag 11 juli is de SP Statenfractie samen met Kamerlid Paulus Jansen op werkbezoek geweest naar onderzoeksinstituut TNO. Onderzoekers van het TNO vertelde uitgebreid over verschillende onderwerpen waar binnen TNO onderzoek naar wordt gedaan, onder andere energiebesparing in gebouwen, duurzame energie en mobiliteit.

Lees verder
29 juni 2011

SP tegen Bestuursakkoord met kabinet

De SP-statenfractie stemde tegen het bestuursakkoord tussen de provincies en het rijk.
Naar de mening van de SP zijn de afspraken slecht voor de jeugdzorg en de natuur.
In het bestuursakkoord staan afspraken tussen het kabinet en de provincies over de taakverdeling tussen de overheden en de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. SP-Statenlid Bart Vermeulen: “Het kabinet schuift op deze manier de bezuinigingen af op de provincies en daarbij zijn vooral de jongeren in de jeugdzorg en de natuur het kind van de rekening.
Op beide terreinen krijgen de provincies en de gemeenten (die de jeugdzorg gaan uitvoeren) te maken met flinke bezuinigingen. De SP wil de rekening van de crisis niet afwentelen op de kwetsbaren in de samenleving en op de natuur.

Lees verder
29 juni 2011

Voorjaarsnota

Woensdag spraken Provinciale Staten over de voorjaarsnota.
De inbreng van de SP-fractie was relatief kort.
SP-woordvoerder Jerry Snellink: “Omdat de voorjaarsnota nog is opgesteld door het vorige College is het nieuwe beleid daarom nog niet verwerkt in het stuk en ook het coalitieakkoord is nog niet verwerkt in de voorjaarsnota. We kijken daarom vooral uit naar de begroting waarin het college, met daarin ook een SP-gedeputeerde, haar nieuwe plannen bekend maakt.”
De SP heeft verschillende moties gesteund die zijn ingediend tijdens de bespreking van de voorjaarsnota. Zo heeft de fractie een motie gesteund die het College oproept het kabinet te houden aan de afspraken die eerder gemaakt zijn over het aanleggen van natuur. Deze motie is met brede steun aangenomen.
Tevens heeft de fractie twee moties van D66 gesteund die het verhogen van de subsidie voor het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme en de Sportservice Zuid-Holland tegengaan. De SP is van mening dat er eerst een brede discussie in de Staten gevoerd moet worden over de subsidies voordat deze subsidies verhoogd worden.
De motie van de PvdA om de rentebaten op de motorrijtuigenbelasting terug te geven naar de autobezitters heeft de SP niet gesteund. Dit zou een eenmalige teruggave zijn en een relatief klein bedrag per persoon.
Het College heeft toegezegd de rentebaten te besteden aan verkeer en (openbaar)vervoer in de provincie.

Lees verder
24 juni 2011

Snel einde aan onrust rond benoeming waarnemend burgemeester Schiedam

De SP-Statenfractie wil dat er snel een einde komt aan de onrust die is ontstaan na de benoeming van mevrouw Leemhuis-Stout als waarnemend burgemeester van Schiedam.
Die onrust ontstond doordat de zoon van de waarnemend burgemeester volgens de media onderdeel is van een integriteitsonderzoek waar ook de voormalige burgemeester Verver bij betrokken is.
Deze zoon van mevrouw Leemhuis-Stout zou werkzaam zijn bij de gemeente Schiedam.
SP-statenlid Bart Vermeulen heeft de commissaris van de Koningin om opheldering gevraagd. De commissaris is verantwoordelijk voor burgemeestersbenoemingen. Bart Vermeulen: “Leemhuis-Stout heeft van de commissaris de opdracht gekregen om zo snel mogelijk de rust in Schiedam terug te laten keren na de commotie rond de vorige burgemeesters die verdacht werd van ambtsmisbruik en belangenverstrengeling. Nu blijkt het tegenovergestelde, er is juist nog meer onrust ontstaan onder de Schiedammers en in de media. Dit lijkt een erg onhandige keuze te zijn geweest.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier