h

Nieuws uit 2011

27 februari 2011

Zorgen om voortbestaan kleine gemeenten

De Statenfractie van de SP maakt zich zorgen om de herindelingsdrang van de provincie. “Als de huidige partijen in het provinciebestuur (CDA, VVD, PvdA en CU-SGP) het na de verkiezingen voor het zeggen houden is het voortbestaan van veel gemeenten onder de 20.000 inwoners onzeker.” Dat stelt SP-fractievoorzitter in Provinciale Staten Bart Vermeulen. Op dit moment zijn er in Zuid-Holland nog 12 gemeenten onder de 20.000 inwoners waar geen herindelingsprocedure loopt. Voor de verkiezingen van 2007 waren dat er nog 29.

Lees verder
27 februari 2011

Stop provinciaal gelobby in Brussel

Rotterdammer Dennis de Jong zit sinds 2009 namens de SP in het Europees Parlement. Daar bindt hij de strijd aan met het ‘lobbycircus’. Ook de provincie Zuid-Holland heeft ambtenaren in Brussel rondlopen om te ‘lobbyen’. Wat is ‘het lobbycircus’?
“Naar schatting 15.000 mensen lopen hier in Brussel rond om de Europese Commissie en het Europese Parlement te beïnvloeden. Ze lopen hier werkelijk de deur plat om invloed uit te oefenen op wetsvoorstellen, liefst vóórdat ze geschreven worden.”

Lees verder
27 februari 2011

SP ook goed voor natuur volgens Natuurmonumenten

In de Natuurkieswijzer van Natuurmonumenten scoort de SP het maximale aantal groene hartjes.

Lees verder
27 februari 2011

Van der Nat in actie voor ondernemers Lage Zijde

De SP wil dat de gemeente Alphen aan den Rijn zo snel mogelijk de Lage Zijde open stelt voor autoverkeer. De partij schaart zich met deze oproep achter een petitie van de ondernemers aan de Lage Zijde. Zaterdag 26 februari voerde de SP actie voor de bereikbaarheid van de Lage Zijde. Bij de Oudhoornseweg hingen SP lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen Harre van der Nat en afdelingsvoorzitter Gerard Couturier een spandoek op bij de Oudhoornseweg. Daarna reed Harre van der Nat symbolisch de afgesloten Oudhoornseweg in. De ondernemers ondervinden veel hinder van de afsluiting van deze weg en missen daardoor veel omzet. De SP wil met deze actie bereiken dat de Oudhoornseweg weer wordt opgesteld. Ook wil de SP dat de verpaupering van de Lage Zijde nu eindelijk eens op een goede manier wordt aangepakt. Op de gemeenteraadsvergadering van 3 maart zal de SP hiertoe 2 moties indienen. Iedereen die deze actie wil steunen kan bij de betrokken ondernemers de petitie ondertekenen.

SP lijsttrekker Harre van der Nat vroeg met de actie meer aandacht voor de kleine ondernemers.
“De provincie moet kleine ondernemingen meer kans geven. Dat kan door de kleine ondernemers in de steden te beschermen door grote winkelcentra aan de rand van de steden zoveel mogelijk te beperken en door bij grote projecten ook kleine ondernemingen in te schakelen bij de uitvoering van het werk” aldus Harre van der Nat.
 

Lees verder

Pagina's

U bent hier