h

Nieuws uit 2011

22 februari 2011

SP-lijsttrekker trapt leegstandactie af in Capelle

Foto: SP / Van der Nat en Pahladsing leegstandsactie

De SP voert de hele week op veel plaatsen in Zuid-Holland actie tegen de leegstand in de provincie. Veel bedrijven en kantoren staan leeg. In heel Nederland staat inmiddels ruim 7 miljoen vierkante meter aan kantoorpanden leeg. Vier gemeenten in Zuid-Holland staan in de top 10 van gemeenten met de meeste leegstaande kantoorpanden.Wat de SP betreft komt er snel een einde aan deze ruimteverspilling.

Lees verder
22 februari 2011

SP voorstel voor groene Oostvlietpolder

Bij de herziening van de Provinciale Structuurvisie op woensdag 23 februari zal de SP-Statenfractie een voorstel indienen om de Leidse Oostvlietpolder groen te houden. De SP volgt daarmee de wens van de meerderheid van de inwoners van Leiden en de Gemeenteraad om de laatste groene polder van Leiden te beschermen.Op dit moment wil het provinciebestuur een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder.
SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam: “In juni vorig jaar deden we hetzelfde voorstel, maar dat haalde toen geen meerderheid. Naast het CDA en de VVD waren onder andere de PvdA en D66 tegen. Inmiddels is de Statenfractie van de PvdA ook voorstander van een groene Oostvlietpolder, dus het voorstel maakt kans om aangenomen te worden.”

Lees verder
21 februari 2011

Geen uitbreiding bedrijventerrein Gorinchem Noord

De SP wil geen uitbreiding van het geplande bedrijventerrein Grote Haar in Gorinchem. Het bedrijventerrein is nog niet gerealiseerd, maar volgens de gemeente Gorinchem moet het nu al worden uitgebreid. Volgens de gemeente zijn de eisen voor waterberging verhoogd en heeft de toekomstige verbreding van de A27 een stukje afsnoept van het beoogde terrein. De SP wil deze uitbreiding uit de Provinciale Structuur Visie schrappen, omdat deze ten koste gaat van het Groene Hart.
“Het hele terrein daar kunnen we niets meer aan doen. De voorgestelde uitbreiding wel.”, aldus SP Statenlid Frank Johan Hoogendam, ¨Daarom zal de SP woensdag tijdens de behandeling van de eerste herziening van de Provinciale Structuur Visie een voorstel indienen dat het provinciebestuur opdraagt de uitbreiding van het bedrijventerrein Grote Haar te schrappen.¨

Lees verder
20 februari 2011

SP-plan: Openbaar vervoer voor iedereen

De SP-statenfractie wil het openbaar vervoer in Zuid-Holland fors verbeteren door het invoeren van basismobiliteit. Dat wil zeggen dat voor steden en dorpen wordt vastgelegd wat de minimale voorzieningen voor het openbaar vervoer moeten zijn.

Lees verder
19 februari 2011

Een groene boodschap van de SP

Vandaag was de SP Rotterdam bij het mens- en milieuvriendelijke winkelcentrum 'De Groene Passage' om zakjes met biologische tomatenzaadjes uit te delen. Met deze actie vraagt de SP aandacht voor de bezuinigingen van het huidig kabinet op natuur en milieu. Op de zakjes staan een aantal 'groene' speerpunten van de SP voor de komende Provinciale Statenverkiezingen.

Lees verder
18 februari 2011

"Instellingen moeten beter bereikbaar zijn met openbaar vervoer"

Er moet meer geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer in plaats van bezuinigen. Veel maatschappelijke instellingen zoals ziekenhuizen, buurthuizen, verzorgingshuizen zijn niet altijd goed bereikbaar met het openbaar vervoer. “Alle maatschappelijke instellingen moeten een halte krijgen binnen 200 meter,” aldus kandidaat Statenlid Eva de Bakker tijdens het rondetafelgesprek bij het Vrouwen Netwerk Rotterdam.
Afgelopen middag organiseerde het Vrouwen Netwerk Rotterdam een bijeenkomst met gemeenteraadsleden, deelraadsleden en kandidaat statenleden om te praten over de voorzieningen voor vrouwen en ouderen. Eva de Bakker, nummer vijf van de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen, nam deel namens de SP. De Bakker pleitte tijdens de bijeenkomst voor een investering in het openbaar vervoer en verzette zich tegen de sluiting van de wijkbibliotheken en buurthuizen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier