h

Nieuws uit 2011

15 februari 2011

SP wil fors bezuinigen op externe inhuur provincie

De SP wil dat de provincie fors gaat besparen op de inhuur van extern personeel. Al in 2008 bleek uit onderzoek van de SP dat de 12 provincies samen voor 237 miljoen euro extern personeel inhuurden. Dat is gemiddeld 24,1 procent van de totale personeelskosten. In de provincie Zuid-Holland bedroeg het percentage externe inhuur zelfs meer dan 30 procent. In 2010 was het percentage inhuur van extern personeel slechts met 1% verminderd. SP Statenlid Wiel Senden: “De inzet van dit provinciebestuur is veel te mager. De percentages externe inhuur liggen ver boven de Roemernorm van 10 procent die de Tweede Kamer heeft gesteld. Externen inhuren wanneer dat niet nodig is, kost de samenleving heel veel geld. Men moet juist inzetten op het eigen personeel, en daarmee zorgen dat kennis en kunde in de organisatie blijven. Aan deze geldverspilling moet snel een einde komen.”

Lees verder
15 februari 2011

SP maakt veel afspraakjes voor 2 maart

In verschillende steden werden voorbijgangers door SP’ers getrakteerd op hartjes van suikergoed en een valentijnskaart.

Lees verder
15 februari 2011

Geen grotere provincies maar juist kleinere.

De provincies in Nederland moeten niet nog groter, maar juist kleiner. Dat betoogde de Zuid-Hollandse SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen tijdens een verkiezingsbijeenkomst van zijn partij in Leiden.De SP wil weer terug naar de menselijke maat en de inwoners meer betrekken bij hun leefomgeving. Dat kan alleen als de politiek voldoende toegankelijk blijft en dicht bij de mensen staat.
Bart Vermeulen: “Alle andere partijen duikelen over elkaar heen met voorstellen over minder en grotere provincies, maar zij vergeten daarbij te kijken naar de wildgroei aan allerlei regionale gemeentelijke samenwerkingsverbanden die de afgelopen jaren zijn ontstaan. Er is uiteraard niets mis met gemeentelijke samenwerking, maar er worden inmiddels in die organisaties ook vele besluiten genomen zonder dat de inwoners van de gemeenten daar nog echt invloed op uit kunnen oefenen. Het zijn immers geen direct gekozen organen. Een kleinere provincie kan een prima rol vervullen om het huidige gat tussen gemeenten en provincie te dichten.”

Lees verder
14 februari 2011

Innovatiepitch Syntens met Harre van der Nat

Syntens heeft een dynamische positie tussen MKB-ondernemers en de politiek. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen 2011 organiseerde Syntens voor lijsttrekkers van de vier grootste partijen een rondgang door Zuid- Holland langs bevlogen ondernemers. Deze tour heet de Innovatiepitch. Harre van der Nat, lijsttreker van de SP, ging langs bij Aludra.

Lees verder
12 februari 2011

Kandidaten in gesprek met inwoners in Stadspolders Dordrecht

Donderdagavond 10 februari waren SP kandidaten Lies van Aelst en Cees Venderbos te vinden in de wijk Stadspolders in Dordrecht. Daar bezorgden zij samen met actieve leden van de lokale afdeling de SP krant huis aan huis en gingen zij met diverse bewoners in gesprek. Die gesprekken gingen over heel verschillende onderwerpen, op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

Lees verder
12 februari 2011

kandidaten in gesprek met inwoners in Korte Akkeren

Donderdagavond 10 februari waren SP kandidaat Hans Daniël van Alphen uit Gouda en SP Tweede Kamerlid Manja Smits te vinden in de wijk Korte Akkeren in Gouda. Daar bezorgden zij samen met actieve leden van de lokale afdeling de SP krant huis aan huis en gingen zij met diverse bewoners in gesprek. Die gesprekken gingen over heel verschillende onderwerpen, op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

Lees verder

Pagina's

U bent hier