h

Nieuws uit 2011

12 februari 2011

SP vraagt Voorschotenaren om een date op 2 maart

Voorbijgangers in Voorschoten kregen zaterdag 12 februari van SP kandidaat voor Zuid-Holland Erik Maassen een valentijnskaartje en zakje met snoephartjes. In verband met de naderende Valentijnsdag wilde de SP met de Voorschotenaren afspraakjes maken voor 2 maart. Erik Maassen: "Als de liefde voor Voorschoten wederzijds in, dan stemmen veel inwoners op 2 maart SP als protest tegen de aanleg van de Rijnlandroute.
Die weg is de doodsteek voor het dorp. De mensen reageerden erg positief, de kaartjes en snoephartjes vielen ook in de smaak." De SP hoopt op veel afspraakjes op 2 maart.

Lees verder
12 februari 2011

SP wil veilige rotonde in Brielle

De met verkeerslichten geregelde kruising van de Groene Kruisweg met de Thoelaverweg in Brielle, wordt binnenkort vervangen door een rotonde. De SP, samen met diverse andere partijen in Brielle, en Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn tegen de bestaande plannen voor deze rotonde. Doordat de kruisingen met de P v/d Wallendam en de G.J. v/d Boogerdweg ook al door rotondes worden vervangen, heeft Brielle straks geen enkele door verkeerslichten geregelde oversteekmogelijkheid meer. Elke dag maken veel mensen, waaronder schoolgaande jeugd, gebruik van deze (nu nog) veilige kruising.
Er wordt gevreesd voor de veiligheid van deze zwakkere verkeersdeelnemers. Op een rotonde hebben voetgangers, fietsers en bromfietsers namelijk geen voorrang op het wegverkeer, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan, zo meldt VVN in een brief aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft VVN laten weten dat de Groene Kruisweg een provinciale weg is en dat de provincie daar voor verantwoordelijk is. SP Statenlid Harre van de Nat heeft schriftelijk aan het provinciebestuur gevraagd of zij een fietsers- en voetgangerstunnel in de plannen voor deze rotonde op wil nemen. Van der Nat wil dat voetgangers, fietsers en bromfietsers ook bij deze rotonde veilig kunnen oversteken.

Lees verder
11 februari 2011

SP wil geen nieuw bedrijventerrein in Groene Hart bij Gorinchem

Woensdagmiddag heeft de SP in Zuid Holland en Gorinchem samen met stichting het Groene Hart, Millieudefensie, van der Roest/Elmaci en omwonenden een actie gehouden omdat ze het groen hart open willen houden. De actie vond plaats op het toekomstige terrein van Gorinchem Noord. Om te laten zien hoe mooi het uitzicht nu (nog) is hebben de actievoerders een venster op het Groen Hart geplaatst.
SP Statenlid en lijsttrekker Harre van der Nat en Statenlid Lies van Aelst (nummer twee op de SP kandidatenlijst) uit Gorinchem waren erbij.
Lies van Aelst; "Zuid-Holland is het meest volgebouwd van alle provincies in Nederland. En er is nog altijd behoefte aan allerlei zaken; woningen, recreatie, wegen en bedrijventerreinen. Maar we hebben niet genoeg ruimte om alles toe te laten, als we dat zouden doen, dan heeft onze provincie geen groene longen meer over."

Er staan veel bedrijventerreinen leeg in de provincie en de groene ruimte is schaars. De SP wil in Gorinchem geen groen opofferen om te bouwen voor de leegstand. Tijdens de komende Provinciale Statenvergadering zal de SP een amendement indienen om te proberen het bedrijventerrein bij Gorinchem tegen te houden.

Lees verder
9 februari 2011

SP: Stop met dit Chinabeleid

Vorige week besprak de Statencommissie Bestuur en Middelen de evaluatie van het Chinaprogramma van de provincie. Centraal stond de vraag of en hoe de provincie de banden met China vorm moet blijven geven. De SP stelde voor om te stoppen met dit Chinabeleid. Fractievoorzitter Bart Vermeulen geeft een toelichting op dit standpunt.

Lees verder
9 februari 2011

SP: gemeente Zederik verbreekt afspraken contouruitbreiding

In 2003 kreeg de gemeente Zederik toestemming om de bebouwingscontour uit te breiden. Die toestemming werd verleend om het toenmalige zorgcentrum Open Vensters te herbouwen, om zo aan de eisen van de ‘huidige’ tijd te kunnen voldoen. Na de sloop van het zorgcentrum heeft de gemeente Zederik de afspraken over dit terrein verbroken door de plannen voor de betreffende locatie te veranderen. Zij heeft een projectontwikkelaar toestemming gegeven om op die locatie (dure) woningen te bouwen voor de gewone markt In de afgelopen Statenperiode heeft de gemeente Zederik opnieuw toestemming gekregen voor twee contourverruimingen, beide weer met als onderbouwing meer ruimte te kunnen geven aan zorginstellingen. SP Statenlid Frank Johan Hoogendam heeft hier schriftelijke vragen over gesteld. De SP wil van het provinciebestuur weten hoe het kan dat toegestane contouruitbreidingen op grond van het uitbreiden van een zorgcentrum, uiteindelijk toch kunnen worden gebruikt voor geheel andere bebouwing. Bovendien vraagt de SP zich af hoe hard de afspraken met deze gemeente zijn als het gaat om de laatste twee toegestane contourverruimingen. “Op deze manier kunnen we als Statenleden nooit zeker weten of een contouruitbreiding uiteindelijk ook werkelijk wordt gebruikt voor de bestemming waarvoor deze door de gemeenten aan ons is aangevraagd.” aldus Frank Johan Hoogendam.

Lees verder
8 februari 2011

Politiek Café SP Brielle: Oppositie versus kabinet

Zondag 6 februari organiseerde de SP in Brielle een politiek café in Het Kont van het Paard, welke in het teken stond van de aankomende Provinciale Staten verkiezingen. Daar gingen vertegenwoordigers van het CDA, D’66, de PvdA, de SP en de VVD het debat met elkaar aan en gaven antwoord op diverse stellingen en vragen uit het publiek. De PvdA maakte direct al duidelijk waar de verkiezingen echt om gaan. Haar doel is om het huidige kabinet van een meerderheid in de Eerste Kamer af te houden. De SP is blij dat de PvdA zich aansluit bij haar verzet tegen dit kabinet. De SP luidt al lange tijd de noodklok over het neo-liberale beleid dat ons land teistert, de mislukte privatiseringen die in onze maatschappij veel schade aangericht hebben en de door dit kabinet voorgenomen bezuinigingen, waarmee zij de gewone bevolking voor de kosten van de financiële crisis wil laten opdraaien.

Lees verder

Pagina's

U bent hier