h

Nieuws uit 2013

30 december 2013

Verspilling van verensubsidies verleden tijd

Door aanpassing van de subsidieregeling kan de provincie voortaan geld terugvorderen bij verkoop, overname of beëindiging van ponten en veren die met subsidie zijn aangekocht. De SP vroeg meerdere malen om deze aanpassing, om zo verspilling van gemeenschapsgeld tegen te gaan.

Lees verder
24 december 2013

SP boekt succes met bereikbaarheid kleine kernen

Vanaf 6 januari 2014 is het dorp Langeraar eindelijk weer per bus bereikbaar. De SP in Zuid-Holland heeft ervoor gezorgd dat de bereikbaarheid van kleine dorpen en kernen een belangrijke eis was bij de aanbesteding van de nieuwe buslijnen.

Lees verder
19 december 2013

Extra stimulans voor vervoer over water

Meer vervoer over water betekent minder wegverkeer, minder files, een sterkere economie en een beter milieu. Op initiatief van SP en VVD investeert de provincie de komende jaren daarom extra in verbetering van de vaarwegen in Zuid-Holland.

Lees verder
18 december 2013

'Binnenvaart, laat je gezicht zien'

In De Binnenvaartkrant van 17 december een mooi portret van SP-Statenlid Lies van Aelst, een ‘gedreven voorvechter van vervoer over water’. Met aandacht voor onder meer: grote en kleine schepen, slimme investeringen, Emile Roemer en haar tip aan de sector ‘Inspreken helpt’. 

Lees verder
17 december 2013

Dit jaar al 5.064 meldingen van vliegtuigoverlast

Ter vergelijking: over heel 2012  kreeg de Milieudienst Rijnmond ‘slechts'3.496 klachten over geluidsoverlast van voormalig vliegveld Zestienhoven. Nog meer geluidsoverlast en slechtere luchtkwaliteit vormen belangrijke bezwaren tegen verdere uitbreiding van de luchthaven.

Lees verder
13 december 2013

Fietsveiligheid bij Julianasluis blijft aandachtspunt

De komende wintermaanden gaan de werkzaamheden aan de Goudse Julianasluis door.  Zand en modder in combinatie met sneeuw en ijzel  kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De provincie neemt daarom een aantal maatregelen, maar de situatie blijft aandachtspunt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier