h

Nieuws uit 2013

7 november 2013

Provincie betrekt binnenvaart en agrariërs eerder bij onderhoud

Op verzoek van de SP betrekt de provincie de binnenvaart en agrarische sector voortaan eerder bij maatregelen in het kader van onderhouds-werkzaamheden aan wegen en bruggen. Doel is om door optimale afstemming de overlast voortaan voor iedereen zo veel mogelijk te beperken.

Lees verder
6 november 2013

Algemene beschouwingen: 18 jaar SP in de Staten

Foto: Provincie Zuid-Holland

Bij de algemene beschouwingen keek plaatsvervangend fractievoorzitter Bart Vermeulen terug op 18 jaar SP in Provinciale Staten.
In die terugblik stond hij vooral stil bij de vooruitgang die op een aantal belangrijke punten is geboekt sinds de SP in het College van Gedeputeerde Staten zit.

Lees verder
6 november 2013

Politiek spel PvdA schaadt Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Ondanks een goed en haalbaar voorstel van SP en D66 krijgt de Zuid-Hollandse Natuur en Milieufederatie komend jaar geen provinciale subsidie. Zonder goede argumenten weigerde de PvdA het enige amendement dat op een meerderheid kon rekenen te steunen.

Lees verder
6 november 2013

SP wil harde cijfers over gevolgen schrappen intercity's

Het schrappen van 3 van de 7 intercity’s op station Dordrecht gaat ook de regionale buslijnen en de MerdwedeLingeLijn reizigers kosten. De SP-fractie in de Provinciale Staten wil precies weten hoeveel. Harde cijfers zijn de beste manier om de noodzaak van een goede intercityverbinding aan te tonen.

Lees verder
1 november 2013

Busreizigers Hoekse Waard geen melkkoe van Arriva

Na de enorme missers eind 2012 en begin 2013 lijkt vervoersbedrijf Arriva opnieuw de fout in te gaan met de prijzen van het openbaar vervoer voor scholieren in de Hoekse Waard. Media melden dat het bedrijf de moeizaam afgedwongen compensatieregeling per 2014 alsnog dreigt af te schaffen.

Lees verder
29 oktober 2013

Zorgvuldige overgang jeugdzorg onder druk

De financiële en procedurele onzekerheid vanuit het Rijk vormen een bedreiging voor een zorgvuldige overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten per 2015. Deze ernstige zorg uit SP-gedeputeerde Rik Janssen in een brief aan de commissie die hierop toeziet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier