h

Nieuws uit 2007

19 december 2007

SP presenteert voorstellen versterking jeugdzorg

Vandaag heeft de SP statenfractie van Zuid-Holland het rapport "JU!ST JEUGDZORG" gepresenteerd met daarin 8 aanbevelingen om de jeugdzorg op korte termijn te versterken. SP-statenlid Eva de Bakker heeft naar aanleiding van werkbezoeken en gesprekken met ruim 65 mensen uit de jeugdzorg, zowel ouders en jeugdigen als medewerkers dit rapport geschreven. “Zolang er kinderen en jongeren onterecht in een jeugdgevangenis worden opgesloten en zolang er jeugdigen op straat moeten leven, moet de provincie haar verantwoordelijkheid nemen,” aldus De Bakker.
De SP wil deze en andere knelpunten aanpakken middels de voorstellen uit het rapport. Uit het rapport blijkt dat een veelgehoorde klacht in de jeugdzorg is, dat hulpverleners veel tijd, kwijt zijn aan bureaucratie, in plaats van dat ze die tijd kunnen besteden aan zorg.

Lees verder
17 december 2007

Meldpunt Bureaucratie in de jeugdzorg.

De vele formulieren die je moet invullen en de talloze rapporten: bureaucratie is een veel gehoorde klacht binnen jeugdzorg. Ben je werkzaam in de jeugdzorg en loop je op tegen die bureaucratie? Ben je ooit met de hulpverlening van jeugdzorg in aanraking gekomen en heb je ideeën of klachten over bureaucratie? De SP wil graag de bureaucratie aanpakken, maar daar is jouw hulp bij nodig! Wij horen graag jouw ervaringen, ideeën of aanbevelingen zodat de bureaucratie kan verminderen. Vul hier het formulier in. Dat kan tot maart 2008. Naast het meldpunt staat in het rapport JU!ST JEUGDZORG de volgende aanbeveling om de bureaucratie te verminderen:

Lees verder
13 december 2007

SP opent meldpunt bureaucratie in jeugdzorg

De statenfractie van de SP in Zuid-Holland heeft een meldpunt geopend voor medewerkers en betrokkenen in de jeugdzorg. Via de actiesite zorgomjeugdzorg.nl kunnen medewerkers hun ervaringen kwijt en aangeven waar de bureaucratie ontstaat en hoe het beter kan.
“Bij de vele werkbezoeken die ik heb gedaan onder jeugdzorginstellingen hoor ik vaak klachten over de grote bureaucratie. Via de actie ‘Zorg om Jeugdzorg’ kunnen betrokkenen en werkers in de jeugdzorg ons de knelpunten en ideeën melden” aldus Eva de Bakker, SP- woordvoerder jeugdzorg. “Wij vinden het belangrijk om van de mensen zélf te horen wat er fout gaat en hoe het verbeterd kan worden. Wij roepen hen op om mee te helpen om de bureaucratie te verminderen.”

Lees verder
10 december 2007

Avondklok voor reizigers Merwede Linge Lijn

Op 9 december is de nieuwe dienstregeling van Arriva op de Merwede Linge Lijn ingegaan. In deze dienstregeling staat dat op woensdag er na 10 uur s`avonds geen treinen meer rijden op de Merwede Linge Lijn. De verslechtering is een gevolg van het onderhoud dat Prorail aan het spoor gaat uitvoeren.De reizigers worden hier de dupe van, de SP in de Provinciale Staten vindt dat onacceptabel.
SP Statenlid Lies van Aelst: “De provincie wil graag hoogwaardig openbaar vervoer, maar als een complete regio na 10 uur ’s avonds niet meer pet trein bereikbaar is kun je daar natuurlijk amper van spreken.” De SP in Zuid-Holland vindt dat ontoelaatbaar, want de provincie heeft toen Arriva de Merwede Linge Lijn in gebruik nam harde eisen gesteld aan de bereikbaarheid. De treinen moeten tot 12 uur ‘s nachts rijden.

Lees verder
6 december 2007

SP stelt vragen over crisisplaatsen samen met PvdA en CDA

In Zuid-Holland bestaat een tekort aan crisisplaatsen voor kinderen en jongeren die jeugdzorg nodig hebben. De SP statenfractie haar zorgen over het tekort al eerder kenbaar gemaakt en schriftelijke vragen gesteld. Maar nog steeds is niet duidelijk wat Gedeputeerde Staten (GS) zullen doen om het tekort op te lossen. Om die reden heeft SP opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan GS, dit keer met PvdA en CDA gezamenlijk.
Aanleiding voor de vragen is dat op 1 januari 2008 een wijziging op de Wet op de Jeugdzorg van kracht wordt, die onder meer leidt tot het vervallen van de scheiding van behandel- en crisisplaatsen bij de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Voor jongeren met een machtiging voor crisisplaatsing moet dan plek worden gevonden in een gesloten omgeving bij regionale jeugdzorgaanbieders, zoals nu gebeurt in het project ‘Hand in hand’.

Lees verder
19 november 2007

SP pleit voor betere aansluiting onderwijs en praktijk jeugdzorg

De SP heeft de geluiden uit het werkveld in de jeugdzorg omgezet in een voorstel. “Tijdens werkbezoeken hoor ik veel geluiden dat de praktijk van het werk in de jeugdzorg niet aansluit bij de opleiding die men ervoor heeft,” zegt Eva de Bakker, SP woordvoerder jeugdzorg. “Daarom hebben we bij de behandeling van de begroting 2008 Gedeputeerde Staten opgeroepen om met het onderwijs en de sector jeugdzorg aan te jagen om die aansluiting te verbeteren. Dit is hard nodig, want er is veel verloop van personeel in de sector.” Uiteindelijk is de motie aangehouden omdat de verantwoordelijk gedeputeerde Van de Vondervoort toezegde in gesprek te gaan met het werkveld over de problematiek. De SP wacht de uitkomsten af. De motie kreeg overigens steun van PvdA, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren.
“Er zit een gat tussen de gevolgde opleiding en de praktijk. Het wordt door bijna alle partijen erkent, maar tot actie over gaan, gaat de meeste politieke partijen te ver,” aldus De Bakker. “Eén van de redenen van het hoge personeelsverloop daarvan is, dat sommige nieuwe mensen ‘schrikken’ van de praktijk. Zij nemen in verhouding snel ontslag en in sommige gevallen verlaten zij de jeugdsector helemaal. Ook voor ervaren werknemers in de jeugdzorg is dit zwaar. Er zijn hulpverleners die continue nieuwe mensen aan het inwerken zijn. Dat gaat ten koste van de tijd met de kinderen of jeugd.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier