h

Nieuws uit 2007

31 januari 2007

Geen industrieterrein in de Hoeksche Waard

De SP statenfractie gaat niet akkoord met het streekplan voor de Hoeksche Waard.
Bij monde van statenlid Peter Romijn sprak de SP fractie uit blij te zijn dat ook de tweede kamer "nut en noodzaak" van een grootschalig industrieterrein in de Hoeksche Waard niet ziet zitten.
De Tweede Kamer wacht nu op een integrale gebiedsvisie en tot die tijd zou het provinciebestuur de besluitvorming over de inrichting van de Hoeksche Waard uit moeten stellen.
Om recht te doen aan deze uitspraak wilde Romijn het streekplan nu niet vast stellen, maar de besluitvorming in de Tweede Kamer eerst afwachten. Het college van PVDA, CDA en VVD gaf hier geen gehoor aan, maar wees het toekomstige industriegebied aan als transformatiezone zodat hier later alsnog een mogelijkheid kan zijn om grootschalige industrie te vestigen. De SP, die zich al jaren verzet tegen de plannen voor een grootschalig bedrijventerrein, verwees het streekplan daarom naar de prullenbak.
SP-er Romijn: “Veel van de andere plannen uit het streekplan, waaronder de bouw van veel woningen, hangen samen met het door gedeputeerde staten gewenste bedrijventerrein. Door die plannen wel vast te willen stellen geeft het provinciebestuur aan toch de plannen voor het bedrijventerrein later door te willen drukken.
De SP fractie vindt dat onaanvaardbaar en stemde hierom tegen.”

Lees verder
30 januari 2007

SP ziet niets in splitsing Rijnwoude

De provinciale SP fractie ziet niets in de plannen van de burgemeesters van Alphen a/d Rijn en Waddinxveen om Rijnwoude op te splitsen.
Volgens de SP leiden herindelingen zelden tot verbeteringen voor de inwoners van de gemeenten, en vergroot het de afstand tussen het gemeentebestuur en de inwoners. Ook kleine kernen komen er qua aandacht door in het gedrang. De grootte van het inwonertal zegt in principe niets over de bestuurskracht van een gemeente. SP statenlid en lijsttrekker Bart Vermeulen: "Het lijkt ons verstandig eerst de herindelingen van de afgelopen jaren eens te evalueren, voordat er weer allerlei nieuwe plannen komen. Daarbij gaat het om de vraag wat de inwoners van een gemeente er voor voordeel bij hebben gehad."

Lees verder
26 januari 2007

SP grootste partij bij schaduwverkiezingen jongerendebatdagen

De SP is met de PvdA in haar kielzog als grootste partij uit de bus gerold bij de schaduwverkiezingen voor Provinciale Staten in Zuid-Holland tijdens de jongerendebatdagen. Zo'n driehonderd scholieren van Zuid-Hollandse VWO's en gymnasia brachten de afgelopen twee dagen hun 'stem' uit op het provinciehuis van Zuid-Holland. Dat gebeurde tijdens de voorrondes van het Lagerhuisdebat voor jongeren. De SP rolde met 22,1 procent (12 zetels) van de stemmen als grootste uit de bus. De PvdA volgde de SP op de hielen met 20,8 procent (ook 12 zetels). De VVD kreeg 18,1 procent (10 zetels) van de stemmen, Groen Links 14,1 procent (8 zetels) en het CDA 9,4 procent (5 zetels). In totaal werden er 298 schaduwstemmen uitgebracht. Het zetelaantal is gebaseerd op een totaal van 55 zetels.

Lees verder
22 januari 2007

Eindelijk onderzoek naar zandwinplassen provincie

Ruim twee jaar nadat de SP statenfractie aan het provinciebestuur vroeg om een evaluatie van de zandwinningen in Zuid-Holland heeft gedeputeerde van der Sar besloten deze alsnog uit te voeren.
Het gaat hierbij om onderzoek naar de staat van de Klinkenbergerplas, de Zevenhuizerplas en het Valkenburgse meer.
De SP vindt een onderzoek noodzakelijk omdat in recreatiegebied Vlietland in de gemeente Leidschendam gevaarlijke situaties zijn ontstaan als gevolg van zandwinning die niet volgens de vergunning is verlopen en waar de provincie te kort is geschoten in het handhaven van de vergunning.
Volgens peilingen van januari 2005 zijn de oevers van het Valkenburgse meer ook te steil.
Opvallend is dat die peilingen al twee jaar in het bezit van de provincie zijn, maar dat er tot nu toe geen enkele actie is ondernomen.

Lees verder
10 januari 2007

Bart Vermeulen lijsttrekker SP Zuid-Holland

Statenlid Bart Vermeulen is door de leden van de SP gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen van provinciale staten op 7 maart. Tijdens een regioconferentie in Rotterdam stelden afgevaardigden van de SP-afdelingen in Zuid-Holland de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast. Vermeulen is op dit moment statenlid en houd zich vooral bezig met groen, water en milieu. Naast statenlid is Vermeulen leraar aardrijkskunde in Leiden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier